3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Podujatia  >  25. Gajdošské fašiangy
25. Gajdošské fašiangy

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

25. Gajdošské fašiangy

17. 02. 2012
Malá Lehota

Dátum zverejnenia: 09. 01. 2012

Obec Malá Lehota, Cech slovenských gajdošov a BBSK - Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom, organizujú v tomto roku 25. ročník Gajdošských fašiangov - medzinárodného stretnutia gajdošov a gajdošských hudieb, výrobcov ľudových hudobných nástrojov a folkloristov. Svojím zameraním ide o jedinečné podujatie na Slovensku. Dvadsaťpäť ročná tradícia svedčí o pretrvávajúcom záujme a o veľkom význame podujatia pre zachovanie ľudových a folklórnych zvykov a tradícií v medzinárodnom meradle. Gajdošské fašiangy sa konajú v obci Malá Lehota v oblasti Pohronského Inovca, kde je gajdošská tradícia veľmi dlhá. Gajdošské fašiangy sa konajú posledný fašiangový víkend pred popolcovou stredou.

Gajdy patria k najstarším dychovým hudobným nástrojom rozšíreným v rámci Európy, ale aj Ázie. Pre hudobnú zložitosť a náročnosť hry na gajdy, sa gajdoši hodnotia ako jedni z najlepších muzikantov. Veľmi náročný a zdĺhavý je i spôsob výroby gájd. Tento fakt umocňuje i veľmi individuálny a špecifický postup každého jedného výrobcu gájd, ktorý sa vyvíjal nielen od regiónu, ale aj od prírodných daností jednotlivých regiónov, kde boli gajdy rozšírené, pretože sa vyrábajú predovšetkým z prírodných materiálov. Rovnako individuálna a špecifická je i hra každého gajdoša.

Základná charakteristika podujatia: Podujatie pozostáva z dvoch častí. Vzdelávacia časť je zameraná na výmenu skúseností účastníkov v hre na gajdy, priblíženie fašiangových zvykov. V rámci sprievodných podujatí sú pripravené výchovné koncerty pre deti a mládež z regiónu. Koncert ich jednoduchou názornou formou oboznámi s technickými postupmi výroby gájd a hry na gajdy. Rozpravu o gajdách a ukážky hry na gajdy povedie pán Alexander Ladziansky.

Prezentačná časť zahŕňa vystúpenia slovenských a zahraničných jednotlivcov a skupín hráčov na gajdy. Koncerty budú prebiehať niekoľko dní v obciach regiónu a hlavný program sa uskutoční v obci Malá Lehota 17.2.2012 o 18.00 hod. Fašiangové zvyky regiónu sa odprezentujú taktiež na výstave Maľované fašiangy, ktorá je vyvrcholením detskej výtvarnej súťaže.

Program

Hlavný program

Gajdujte gajdence

Termín: 17.2.2012

Čas: 18.00 hod.

Miesto: Kultúrny dom v Malej Lehote

Odborný garant: prof. PeadDr. Bermard Garaj, CSc.

 

Sprievodné podujatia

Gajdovanie – výchovný koncert

Termín: 13.2.2012

Čas: 10.00 hod.

Miesto: Banská Štiavnika Kino Akademik

 

Termín: 15.2.2012

Čas: 10.00 hod.

Miesto: BBSK – Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom

 

Fašiangová tancovačka – tanečná zábava pre deti

Termín: 17.2.2012

Čas: 10.00 hod.

Miesto: ZŠ a MŠ Malá Lehota

 

Maľované fašiangy – vyhodnotenie výtvarná súťaž

Termín: 17.2.2012

Čas: 12.00 hod.

Miesto: ZŠ a MŠ Malá Lehota

Odborný garant: odborná porota menovaná POS v Žiari nad Hronom

 

Putovanie históriou – výstava fotografií z 25. ročnej histórie Gajdošských fašiangov

Termín: 17.2.2012

Čas: 15.30 hod.

Miesto: ZŠ a MŠ Malá Lehota

 

Detské gajdošské fašiangy

Termín: 17.2.2012

Čas: 16.00 hod.

Miesto: ZŠ a MŠ Malá Lehota

 

Fašiangová zábava – veselica pre dospelých a účastníkov podujatia

Termín: 17.2.2012

Čas: 21.00 hod.

Miesto: Kultúrny dom v Malej Lehote

 

Zasadnutie cechu gajdošov

Termín: 18.2.2012

Čas: 10.00 hod.

Miesto: Kultúrny dom Veľká Lehota

 

Gajdošské vystúpenia

Termín: 18.2.2012

Čas: od 13.00 hod.

Miesto: obec Veľká Lehota, Jedľové Kostoľany,  Machulince, Žitavany, Topoľčianky

 

Svätá omša – za nositeľov tradícií

Termín: 19.2.2012

Miesto: obec Malá Lehota, Jedľové Kostoľany


Podrobnosti

Začiatok:17. 02. 2012 o 18:00
Koniec:19. 02. 2012 o 12:00
Vstupné:nie

Organizátor

Názov:Pohronské osvetové stredisko
Adresa:Duklianskych hrdinov 21, 965 01 Žiar nad Hronom
Kontaktná osoba:Bc. Miroslav Filus
E-mail:posfilus@gmail.com, osvetaziar@stonline.sk
Telefón:tel.: 045/6781 307, mobil: 0905587339

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk Kycera

FSk Kycera Cierny Balog

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV