3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Podujatia  >  Šaffova ostroha 2012
Šaffova ostroha 2012

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Jozef Halcin (:) Jožo)

:) Jožo Projekt JankoHrasko.sk pre mňa predstavuje spôsob ako vyjadriť úctu a obdiv tým, ktorí stáročia tvorili a tvoria skutočné hodnoty nášho národa. Práve preto milujem folklór a projekt JankoHrasko.sk. Folklór mi doslova chutí.

Šaffova ostroha 2012

05. 02. 2012
Veľký Folkmar, kultúrny dom

Dátum zverejnenia: 26. 01. 2012

Sólisti tanečníci v ľudovom tanci na súťaži

Regionálnu súťažnú prehliadku sólistov tanečníkov v ľudovom tanci "Šaffova ostroha 2012" organizuje Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi 5. februára 2012 o 13.00 hod. v Kultúrnom dome vo Veľkom Folkmari.

Vyhlasovateľom tejto súťaže je Národné osvetové centrum z poverenia MK SR v Bratislave. Súťaž je postupová. Základným stupňom je región. Z každého regionálneho kola postupuje na krajskú súťaž víťaz každej súťažnej kategórie. Z nich na celoštátnu súťaž postúpia víťazi z každej súťažnej kategórie. Súťaže sa zúčastnia tanečníci - amatéri a budú rozdelení do šiestich kategórií.

Súťaž bude hodnotiť trojčlenná odborná porota a bude prihliadať na objavnosť tanečného materiálu, vhodnosť výberu tanečného a hudobného materiálu, zostavenie a plynulosť výstupu, gradáciu, štýlové zvládnutie tanečného prameňa, schopnosť prispôsobiť interpretačné danosti podmienkam predvádzaného tanca a oblasti, z ktorej pochádza, motivickú výstavbu, zvládnutie jednotlivých motívov, vhodnosť ich zoradenia z hľadiska
príbuznosti, náročnosti a gradácie, prácu s tanečným motívom, jej vhodnosť a účelovosť, technické a výrazové zvládnutie tanca, plynulosť, prirodzenosť a presvedčivosť interpretácie, celkový dojem.

Návštevníci sa môžu tešiť na rôznorodosť tanca a krojov. Súťaže sa zúčastnia tanečníci z okresu Spišská Nová Ves a okresu Gelnica.

Cieľom tejto súťaže je podnietiť interpretov vo folklórnych súboroch a folklórnych skupinách k aktívnejšiemu a kvalitnejšiemu tanečnému prejavu. Vytvoriť priestor pre prezentáciu tanečníkov, ktorí nie sú organizovaní vo folklórnych súboroch a skupinách. Zoznámiť verejnosť s hodnotami ľudového tanca, ako aj najhodnotnejšími interpretačnými výkonmi.

Šaffovu ostrohu organizuje Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Obcou Veľký Folkmar.


Podrobnosti

Adresa:kultúrny dom
Začiatok:05. 02. 2012 o 13:00
Koniec:05. 02. 2012 o 20:00
Vstupné:nie

Organizátor

Názov:Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi
Adresa:Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves
Kontaktná osoba:Alena Jurečková
E-mail:osvetasnv@osvetasnv.sk
Telefón:053/4424092
Web:www.osvetasnv.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

FSk Helpan

Ej, husky moje husky, Nieto toho na svete, Oj veď som sa ja vydala

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV