3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Podujatia  >  Nositelia tradícií 2012
Nositelia tradícií 2012

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Nositelia tradícií 2012

11. 05. 2012
Trenčianska Turná, Kultúrny dom

Dátum zverejnenia: 03. 03. 2012

Národné osvetové centrum Bratislava z poverenia MK SR vyhlasuje na rok 2012 celoštátnu súťaž a prehliadku folklórnych skupín Nositelia tradícií 2012. Poslaním podujatia  je aktivovať folklórne skupiny, vychádzajúc z ich pravidelného pôsobenia. Táto aktivácia súčasne podporuje viaceré ciele Deklarácie UNESCO o ochrane a uchovávaní tradičnej a ľudovej kultúry.

Podujatie má za cieľ predstaviť výsledky práce folklórnych skupín smerujúce k oživovaniu miestnych tradícií a k ich opätovnému uvádzaniu do života miestneho spoločenstva. Súčasne  ide o vyhľadávanie a rekonštruovanie neznámych alebo menej známych folklórnych tradícií a ich tvorivé spracovanie. Celoštátna súťaž a prehliadka sa uskutoční 11. - 13. mája 2012 v KD v Trenčianskej Turnej. Organizačným garantom podujatia je Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne. 

Na celoštátnej súťaži folklórnych skupín Nositelia tradícií 2009, ktorá sa uskutočnila 23. a 24. mája 2009 v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši udelila odborná porota pod vedením prof. PhDr. Oskara Elscheka, DrSc. titul Laureát  Celoštátnej súťažnej prehliadky folklórnych skupín Nositelia tradícií Folklórnej skupine Zamutovčan, Zámutov a Folklórnej skupine Praslica, Kozárovce.

 

Program

Na Celoštátnu súťaž a prehliadku Nositelia tradícií 2012 v Trenčianskej Turnej priamo postupujú folklórne skupiny Stromíš z Vlachova za Košický samosprávny kraj, Dobrona z Dobrej Nivy za Banskobystrický samosprávny kraj, Raslavičan z Raslavíc za Prešovský samosprávny kraj, Gbelan z Gbelov za Trnavský samosprávny kraj, Jaročan z Jarku za Nitriansky samosprávny kraj, Slnečnica–Sunečník z Gajár za Bratislavský samosprávny kraj, Podhradie z Podhradia za Žilinský samosprávny kraj a Kýčer z Turej Lúky za Trenčiansky samosprávny kraj. Pretože úroveň krajských postupových súťaží bola veľmi vysoká, odborné poroty navrhli  na postup do Trenčianskej Turnej ešte ďalšie folklórne skupiny.


Podrobnosti

Adresa:Kultúrny dom
Začiatok:11. 05. 2012 o 08:00
Koniec:13. 05. 2012 o 20:00
Vstupné:nie

Organizátor

Názov:Národné osvetové centrum
Adresa:Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava
Kontaktná osoba:Jozef Burič
E-mail:jozef.buric@nocka.sk; csapvfhzazs@nocka.sk
Telefón:+421 2 2047 1253, +421 918 817126
Web:http://www.nocka.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk Vernár

Išlo dievča do hájička

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV