3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Podujatia  >  Z Tatranského prameňa 2012
Z Tatranského prameňa 2012

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Maroš Lištiak (Maroš)

Maroš Folklorista z pod Tatier. K folklóru ma priviedol môj otec, celoživotný tanečník. Niekde v štyroch rokoch som si začal uvedomovať, aký je slovenský folklór jedinečný a nádherný. Keďže tancovať už nemôžem šírim krásu našej krajiny...

Z Tatranského prameňa 2012

31. 03. 2012
Svit, Dom kultúry Svit

Dátum zverejnenia: 07. 03. 2012

Detský festival ľudovej hudby Deti deťom je okresná súťaž a prehliadka detských kolektívov a sólistov, zaoberajúcich sa interpretáciou hudobného folklóru. Tohto podujatia sa môžu zúčastniť všetky kolektívy alebo sólisti (bez ohľadu na príslušnosť k nejakému súboru alebo skupine), ktoré vyvíjajú svoju činnosť na území regiónu okresov Kežmarok, Levoča a Poprad a čerpajú hudobný folklórny materiál z územia Slovenskej republiky.  Poslanie súťaže a prehliadky Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať u detí lásku k folklóru a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Umožniť im prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. Poskytnúť priestor ako členom, tak i vedúcim na tvorivé stretnutia s kolektívmi toho istého zamerania a vytvorením emotívnej atmosféry pri týchto stretnutiach ich motivovať k trvalému vzťahu k folklórnej tradícii i prítomnosti. Neoddeliteľnou súčasťou festivalu je vyhľadávanie nových muzikantských a speváckych talentov a v neposlednom rade sprostredkúvanie hodnotných vystúpení širšej poslucháčskej verejnosti. 

Súťažné podmienky: Účinkujúci sa môžu súťažne prezentovať len jedným logicky uceleným javiskovým výstupom, ktorý sa musí realizovať v stanovenom časovom limite.

Program

  • 10:00 - Kežmarok
  • 15:00 - Svit - Živé vysielanie rádia JankoHrasko.sk

Podrobnosti

Adresa:Dom kultúry Svit
Začiatok:31. 03. 2012 o 15:00
Koniec:31. 03. 2012 o 18:00
Vstupné:nie

Organizátor

Názov:Podtatranské osvetové stredisko v Poprade
Adresa:Sobotské námestie 1729/4, 058 01 Poprad
Kontaktná osoba:Juraj Švedlár
E-mail:osvetapp@stonline.sk
Telefón:052/7722466
Web:http://osveta.schranka.sk/view.php?cisloclanku=2012011201

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

Natalia Sikorjakova

Litmanova - Dalas ma mamicko

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV