3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Podujatia  >  Z Tatranského prameňa 2012
Z Tatranského prameňa 2012

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Maroš Lištiak (Maroš)

Maroš Folklorista z pod Tatier. K folklóru ma priviedol môj otec, celoživotný tanečník. Niekde v štyroch rokoch som si začal uvedomovať, aký je slovenský folklór jedinečný a nádherný. Keďže tancovať už nemôžem šírim krásu našej krajiny...

Z Tatranského prameňa 2012

31. 03. 2012
Svit, Dom kultúry Svit

Dátum zverejnenia: 07. 03. 2012

Detský festival ľudovej hudby Deti deťom je okresná súťaž a prehliadka detských kolektívov a sólistov, zaoberajúcich sa interpretáciou hudobného folklóru. Tohto podujatia sa môžu zúčastniť všetky kolektívy alebo sólisti (bez ohľadu na príslušnosť k nejakému súboru alebo skupine), ktoré vyvíjajú svoju činnosť na území regiónu okresov Kežmarok, Levoča a Poprad a čerpajú hudobný folklórny materiál z územia Slovenskej republiky.  Poslanie súťaže a prehliadky Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať u detí lásku k folklóru a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Umožniť im prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. Poskytnúť priestor ako členom, tak i vedúcim na tvorivé stretnutia s kolektívmi toho istého zamerania a vytvorením emotívnej atmosféry pri týchto stretnutiach ich motivovať k trvalému vzťahu k folklórnej tradícii i prítomnosti. Neoddeliteľnou súčasťou festivalu je vyhľadávanie nových muzikantských a speváckych talentov a v neposlednom rade sprostredkúvanie hodnotných vystúpení širšej poslucháčskej verejnosti. 

Súťažné podmienky: Účinkujúci sa môžu súťažne prezentovať len jedným logicky uceleným javiskovým výstupom, ktorý sa musí realizovať v stanovenom časovom limite.

Program

  • 10:00 - Kežmarok
  • 15:00 - Svit - Živé vysielanie rádia JankoHrasko.sk

Podrobnosti

Adresa:Dom kultúry Svit
Začiatok:31. 03. 2012 o 15:00
Koniec:31. 03. 2012 o 18:00
Vstupné:nie

Organizátor

Názov:Podtatranské osvetové stredisko v Poprade
Adresa:Sobotské námestie 1729/4, 058 01 Poprad
Kontaktná osoba:Juraj Švedlár
E-mail:osvetapp@stonline.sk
Telefón:052/7722466
Web:http://osveta.schranka.sk/view.php?cisloclanku=2012011201

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

LH MUCHOVCI TERCHOVA

Svieti slnko

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV