3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Podujatia  >  Otváranie studničiek na Turíce
Otváranie studničiek na Turíce

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Otváranie studničiek na Turíce

27. 05. 2012
Lučenec, Región Novohrad a Malohont

Dátum zverejnenia: 04. 04. 2012

Výzva!

Otváranie studničiek na Turíce“ Novohradské osvetové stredisko v Lučenci vyzýva školy, obecné úrady, folklórne súbory, združenia, miestne kluby slovenských turistov, dobrovoľníkov a všetkých milovníkov prírody, aby sa zapojili do projektu pod názvom „Otváranie studničiek na Turíce“.

O čo ide? Zámerom je oživenie tradičného zvyku. V Novohrade patrilo čistenie studničiek a prameňov k tzv. jarným zvykom. Každá obec mala v minulosti svoje zdroje vody, studničky, pramene, o  ktoré sa aj náležite starala a predkovia si ich vážili. Ľudia začali  čistiť studničky na Veľkú noc a skončili na turíčne sviatky. Nejde však len o samotné čistenie, ide o celkové správanie sa k vodstvu. Príroda sa nedá oklamať, dôkazom nezodpovedného prístupu, zanedbania či podcenenia starostlivosti sú aj dnešné problémy povodní. V prvom ročníku chceme zapojiť čo najviac organizátorov.

Všetci, ktorí sa rozhodnú prihlásiť do projektu, stačí ak nám nahlásia do 23. apríla 2012: názov spoluusporiadateľa, miesto studničky, či prameňa, čas konania a p. Z vašich podkladov  následne spracujeme  propagačný materiál so zoznamom všetkých spoluorganizátorov a miestom konania aktivít, tento vám bude doručený v tlačenej a elektronickej forme. Po skončení podujatia nám môžete zaslať foto (studničky resp. programu). Z dodaných materiálov vydáme dokumentačno-propagačný materiál.

Dátum: 27. mája 2012  (nedeľa), resp. aj  pondelok 28.5. Naším cieľom je, aby sa podujatie uskutočnilo v ten istý deň, teda na Turíce. Tento termín  by sa mohol považovať za oficiálne otvorenie letnej turistickej sezóny v našom regióne. Miesto:   Novohrad a Malohont je bohatý na množstvo studničiek a prameňov. Preteká ním tretia najdlhšia rieka Ipeľ, preto by bolo vhodné uskutočniť jedno podujatie aj pri prameni Ipľa. Odporúčame však ďalšie známe miesta: -  Timravina studnička pri obci Polichno -  Krúdyho prameň – FS obce Radzovce -  studničky a pramene v okolí mesta Poltár -  zrekonštruované studne v Haliči, Kotmanovej, Sušanoch, Hradišti, F. Kľačanoch,    Maškovej, Pondelku, Veľkej Suchej ...

Priebeh:  Čistenie a úpravu okolia studničiek je žiadúce realizovať v  mesiacoch apríl-máj. Vyvrcholením by bol symbolický  akt otvorenia studničky a previedli by ho najmä dievčatá, poväčšine členky folklórnych súborov a skupín. Je to len návod, doporučenie.  Tam, kde je to možné, dá sa to spojiť aj so sprievodom obcou alebo len jarnými hrami pri studničke, piesňami, poéziou o krásach prírody a vody, históriou a tradíciou.  

Niečo z histórie Turíc: K obdobiu nástupu jari sa viaže mnoho prastarých magických zvyklostí už od dôb Slovanov.. Otváranie studničiek je jedným zo starých slovanských predkresťanských obyčajov v období Turíc. Ľudia vtedy prinášali dary ku studničkám a obetovali duchom zvieratá. Aj slovenský názov sviatku - Turíce - sa zvyčajne odvodzuje od jedného z kultových zvierat Slovanov, dnes už takmer vyhubeného tura. Vo viacerých prameňoch už z 11. st. sa u východných Slovanov spomínajú Rusalje ako obľúbené, veselé slávnosti. Charakterizovali ich sprievody dievčat. Niekde sa označovali ako Rusadlné sviatky, Rusadle. Na väčšej časti stredného Slovenska boli známe ako Turíce, v Čechách Letnice. Ťažisko turíčnych zvykov sa viazalo k vode a zeleni. Ľudia sa rôznymi obetami usilovali získať priazeň démonov vôd. Prokopios (byzantský historik) už v 6. st. napísal, že Slovania nad Dunajom uctievajú rieky i vodné víly a prinášaju im obety. Toto obetovanie vodám zaniklo, ale rôzne zvyky turíčneho cyklu nadväzujú na staršie obrady. Patrí k nim najmä čistenie studničiek a prameňov, a to už od Veľkej noci, aby do Turíc boli vyčistené. Niekde boli súčasťou programov aj voľby turíčnych kráľov, ktoré v 18. st. zanikli. Neskôr sa objavuje už len postava kráľovnej v dievčenských hrách a obchôdzkach – chorovodoch. Aj stavanie májov v Novohrade bývalo na Turíce, máj ako symbol zelene a života, predstavoval koniec jarného obdobia, potrebu sadenia a predzvesť novej úrody.        

Podľa dávnych predstáv: Naši predkovia verili, že chotár, v ktorom zanedbajú studničky, bude trpieť nedostatkom vlahy. Navyše človek, ktorý do Turíc vyčistí aspoň jednu studničku, bude po celý rok zdravý, svieži a nebude ho bolieť hlava. Výsledok: Ak sa nám to spoločne podarí, nielenže obnovíme regionálnu tradíciu pôvodných zvykov, ale prispejeme ku skrášľovaniu životného prostredia, okolia pripomenieme mladým ľuďom kultúru života našich predkov, tradíciu a budovanie vzťahu k týmto hodnotám školská mládež sa aktívne  zúčastní pobytu v prírode možno o rok projekt rozšírime  na celé územie historického Novohradu možno  sa to niektorým tak zapáči, že si k studničke vybudujú náučný chodník či nebodaj prevezmú starostlivosť nad svojou studničkou. 


Podrobnosti

Adresa:Región Novohrad a Malohont
Začiatok:27. 05. 2012 o 00:00
Koniec:28. 05. 2012 o 00:00
Vstupné:nie

Organizátor

Názov:BBSK - Novohradské osvetové stredisko Lučenec
Adresa:J. Kármána 2, 984 01 Lučenec
Kontaktná osoba:Abelovský Michal
E-mail:abelovsky@noslc.sk
Telefón:047/4512703
Web:www.noslc.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

LH MUCHOVCI TERCHOVA

Z oravskeho zamku

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV