3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Podujatia  >  Otváranie studničiek na Turíce
Otváranie studničiek na Turíce

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Otváranie studničiek na Turíce

27. 05. 2012
Lučenec, Región Novohrad a Malohont

Dátum zverejnenia: 04. 04. 2012

Výzva!

Otváranie studničiek na Turíce“ Novohradské osvetové stredisko v Lučenci vyzýva školy, obecné úrady, folklórne súbory, združenia, miestne kluby slovenských turistov, dobrovoľníkov a všetkých milovníkov prírody, aby sa zapojili do projektu pod názvom „Otváranie studničiek na Turíce“.

O čo ide? Zámerom je oživenie tradičného zvyku. V Novohrade patrilo čistenie studničiek a prameňov k tzv. jarným zvykom. Každá obec mala v minulosti svoje zdroje vody, studničky, pramene, o  ktoré sa aj náležite starala a predkovia si ich vážili. Ľudia začali  čistiť studničky na Veľkú noc a skončili na turíčne sviatky. Nejde však len o samotné čistenie, ide o celkové správanie sa k vodstvu. Príroda sa nedá oklamať, dôkazom nezodpovedného prístupu, zanedbania či podcenenia starostlivosti sú aj dnešné problémy povodní. V prvom ročníku chceme zapojiť čo najviac organizátorov.

Všetci, ktorí sa rozhodnú prihlásiť do projektu, stačí ak nám nahlásia do 23. apríla 2012: názov spoluusporiadateľa, miesto studničky, či prameňa, čas konania a p. Z vašich podkladov  následne spracujeme  propagačný materiál so zoznamom všetkých spoluorganizátorov a miestom konania aktivít, tento vám bude doručený v tlačenej a elektronickej forme. Po skončení podujatia nám môžete zaslať foto (studničky resp. programu). Z dodaných materiálov vydáme dokumentačno-propagačný materiál.

Dátum: 27. mája 2012  (nedeľa), resp. aj  pondelok 28.5. Naším cieľom je, aby sa podujatie uskutočnilo v ten istý deň, teda na Turíce. Tento termín  by sa mohol považovať za oficiálne otvorenie letnej turistickej sezóny v našom regióne. Miesto:   Novohrad a Malohont je bohatý na množstvo studničiek a prameňov. Preteká ním tretia najdlhšia rieka Ipeľ, preto by bolo vhodné uskutočniť jedno podujatie aj pri prameni Ipľa. Odporúčame však ďalšie známe miesta: -  Timravina studnička pri obci Polichno -  Krúdyho prameň – FS obce Radzovce -  studničky a pramene v okolí mesta Poltár -  zrekonštruované studne v Haliči, Kotmanovej, Sušanoch, Hradišti, F. Kľačanoch,    Maškovej, Pondelku, Veľkej Suchej ...

Priebeh:  Čistenie a úpravu okolia studničiek je žiadúce realizovať v  mesiacoch apríl-máj. Vyvrcholením by bol symbolický  akt otvorenia studničky a previedli by ho najmä dievčatá, poväčšine členky folklórnych súborov a skupín. Je to len návod, doporučenie.  Tam, kde je to možné, dá sa to spojiť aj so sprievodom obcou alebo len jarnými hrami pri studničke, piesňami, poéziou o krásach prírody a vody, históriou a tradíciou.  

Niečo z histórie Turíc: K obdobiu nástupu jari sa viaže mnoho prastarých magických zvyklostí už od dôb Slovanov.. Otváranie studničiek je jedným zo starých slovanských predkresťanských obyčajov v období Turíc. Ľudia vtedy prinášali dary ku studničkám a obetovali duchom zvieratá. Aj slovenský názov sviatku - Turíce - sa zvyčajne odvodzuje od jedného z kultových zvierat Slovanov, dnes už takmer vyhubeného tura. Vo viacerých prameňoch už z 11. st. sa u východných Slovanov spomínajú Rusalje ako obľúbené, veselé slávnosti. Charakterizovali ich sprievody dievčat. Niekde sa označovali ako Rusadlné sviatky, Rusadle. Na väčšej časti stredného Slovenska boli známe ako Turíce, v Čechách Letnice. Ťažisko turíčnych zvykov sa viazalo k vode a zeleni. Ľudia sa rôznymi obetami usilovali získať priazeň démonov vôd. Prokopios (byzantský historik) už v 6. st. napísal, že Slovania nad Dunajom uctievajú rieky i vodné víly a prinášaju im obety. Toto obetovanie vodám zaniklo, ale rôzne zvyky turíčneho cyklu nadväzujú na staršie obrady. Patrí k nim najmä čistenie studničiek a prameňov, a to už od Veľkej noci, aby do Turíc boli vyčistené. Niekde boli súčasťou programov aj voľby turíčnych kráľov, ktoré v 18. st. zanikli. Neskôr sa objavuje už len postava kráľovnej v dievčenských hrách a obchôdzkach – chorovodoch. Aj stavanie májov v Novohrade bývalo na Turíce, máj ako symbol zelene a života, predstavoval koniec jarného obdobia, potrebu sadenia a predzvesť novej úrody.        

Podľa dávnych predstáv: Naši predkovia verili, že chotár, v ktorom zanedbajú studničky, bude trpieť nedostatkom vlahy. Navyše človek, ktorý do Turíc vyčistí aspoň jednu studničku, bude po celý rok zdravý, svieži a nebude ho bolieť hlava. Výsledok: Ak sa nám to spoločne podarí, nielenže obnovíme regionálnu tradíciu pôvodných zvykov, ale prispejeme ku skrášľovaniu životného prostredia, okolia pripomenieme mladým ľuďom kultúru života našich predkov, tradíciu a budovanie vzťahu k týmto hodnotám školská mládež sa aktívne  zúčastní pobytu v prírode možno o rok projekt rozšírime  na celé územie historického Novohradu možno  sa to niektorým tak zapáči, že si k studničke vybudujú náučný chodník či nebodaj prevezmú starostlivosť nad svojou studničkou. 


Podrobnosti

Adresa:Región Novohrad a Malohont
Začiatok:27. 05. 2012 o 00:00
Koniec:28. 05. 2012 o 00:00
Vstupné:nie

Organizátor

Názov:BBSK - Novohradské osvetové stredisko Lučenec
Adresa:J. Kármána 2, 984 01 Lučenec
Kontaktná osoba:Abelovský Michal
E-mail:abelovsky@noslc.sk
Telefón:047/4512703
Web:www.noslc.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Ľudová hudba Miroslava Dudíka

Ot fčera večara; Ach, Bože muj, Bože

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV