3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Podujatia  >  III. Rusyňska vatra (Rusínska vatra)
III. Rusyňska vatra (Rusínska vatra)

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 2 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

III. Rusyňska vatra (Rusínska vatra)

10. 08. 2012
Malý Lipník

Dátum zverejnenia: 21. 07. 2012

Už tretij rik sja v seli Malŷj Lipnyk odbije festival Rusyňska vatra, kotrŷj organizŷje združiňa molodŷ.Rusynŷ. Festival odkazije na bohatu tradiciju folkloru v regioni i na znamŷ festivalŷ kotrŷ sja robili v nedalekoj Legnavi. Ciľom festivalu je ponuknuty divakovi nelem rusyňskŷj folklor, ale cilu Rusyňsku kulturu, prinesty navštevnykovi kusok z historiji, umiňa. Tota dumka sja postupni napovňat a zato už i toho roku sja festival konat tri dnŷ.

Počas ciloho festivalu je možne stanovaty v stanovŷm mistečku, de bude zabezpečena sprcha, WC i umŷvadlo s vodom. V pripadi, že sja čas zminit, buduť na ubytovaňa zabezpečenŷ nahradnŷ interierovŷ prostorŷ, de budete moči spaty v spacakoch.

Cilŷj program bude v arealu futbalovo ihriska.

Učasť možete potverdity i na Facebooku.

Program

PIATNYCA, 10. AVGUST 2012

 • 20.00 – Otvoriňa vŷstavŷ – Fedor Vico – „Naš karikaturista“ a vŷstavkŷ molodŷch.Rusyniv - prednaška o Rusynoch – doc. Jozef Sipko (predbežni)
 • 20.45 – Promitaňa filmu Osadne za učasty joho protagonistu Fedora Vica
 • 21.15 – voľna diskusija s Fedorom Vicom i s prednašajucŷm - prostorŷ “plechača” pri ihrisku

SUBOTA, 11. AVGUST 2012 

Doobidu možnosty športovŷch aktivit – fotbal, volejbal, tenis, splav rikŷ Poprad, bicygli (bicygli i loď si treba v pripadi zajmu prinesty). V pripadi, že bude planŷj čas, bude v prostoroch “plechača” probihal turnaj v stolnŷm tenisu.

 • 15.00 – TEATER z RIAŠIVA - hrŷ sja hrajuť v dialektu sela Riašiv v bardijivskym okresi

Veduča divadelnikiv – p. Evelina Hvať z Rešova. Teater choče nadviazaty na tradiciju ochotnyckoho teatra, kotre bŷlo i v seli Malŷj Lipnyk. Prynosiť zajimavŷj pohľad na rusyňsku kulturu, čerez jazŷk jej nositeliv.

I. Nevycka, inscenacija Jana Hvaťa novelŷ “Búrka”. (fragment) – 20 minut

Hrajuť:  Vasyl – Jozef Adamišin, Katka, joho divka – Jana Michalčin, Dominika, joho divka – Dominika Adamišinová, Bibiána, joho divka -Bibiána Jackaninová, Sjaščenyk - Jozef Tomko

T. Ševčenko “Nazar Stodoľa” (fragment) – 20 minut

Hrajuť: Choma Kyčatyj, bohatŷj gazda -  Jozef Tomko, Stecha, hlavna služka  -Maria Chomova - vonkajše podium, v pripadi planoho počasia bude program v prostoroch “plechača” pri ihrisku

 •  17.00 – Koncert VEČUR RUSYŇSKYCH HOLOSIV

v troch etapach vŷstupľať protagonisty ľudovoj muzykŷ Martin Karaš, Ivana Sivuľkova, važnoj muzykŷ QUASARS ensemble i modernoj rusyňskoj muzykŷ Kristian Huňara.

dumka je predstavity tri roznŷ žanrŷ hudbŷ, šŷtko v prevedžiňu Rusyniv

MODERATOR: Vladimir Čema, herec DAD

- vonkajše podium, v pripadi planoho počasia bude program v prostoroch “plechača” pri ihrisku

 • 18.30 – Tanečnŷj dom – 2,- Eur
 • 18.30 – FS Ruthenia, muzyka Hornad, tanec z Kyjova – pedagogove Štefan Štec, Marianna Svoreňova
 • 19.20 – prestavka
 • 19.30 – muzyka Hornad, tanec zo Šemetkovec – pedagogove Štefan Štec, Marianna Svoreňova - prostorŷ “plechača” pri ihrisku
 • 21.00 - Zapaliňa vatrŷ - spiv i tanec kolo vatrŷ, rekord v hraňu na akordeonoch
 • 22.00 - Ohňostroj 
 • 22.30 – Tanečna zabava s ĽH Hornad a DJ-om Palim – 3,- Eur- prostorŷ “plechača” pri ihrisku

NEDIĽA, 12. AVGUST 2012

 • 7.00 - sjata liturgija v seli Malŷj Lipnyk
 • 11.00 - sjata liturgija v seli Sulin (predbežni)
 • 15.00 - Hlavnŷj folklornŷj program festivalu

Vystupľať: Vorodaj z Veľkoho Lipnyka, FS Čirčanka, MSS z Udola, mužske trio z Čirča, Zuzana Jakubova, Marianna Železna, Krstian Gbur, Maria Jurčišinova, Natalia Sikorjakova,  FS Kečera, FS Hornad, …

Moderatori – Marianna Železna, Vladimir Čema

- vonkajše podium, v pripadi planoho počasia bude program v prostoroch “plechača” pri ihrisku

ZMENA PROGRAMU, času i vŷstupľajučich vŷhradena.

Zdroj: www.molody.rusyny.org


Podrobnosti

Začiatok:10. 08. 2012 o 20:00
Koniec:12. 08. 2012 o 17:00
Vstupné:nie

Organizátor

Názov:O.Z. molody.Rusyny
E-mail:info@molody-rusyny.sk
Web:http://www.molody.rusyny.org

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS Polana Zvolen

Mati moja, mati

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV