3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Podujatia  >  KOLIESKO 2012
KOLIESKO 2012

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

KOLIESKO 2012

02. 08. 2012
Kokava nad Rimavicou

Dátum zverejnenia: 26. 07. 2012

Festival ľudovej kultúry - XXII. ročník stretnutia mladých folkloristov

Program

Štvrtok 2.8.2012 11,00 – Lektorský workshop: „Študentská letná škola“ – rekreačné stredisko Močiar. V rámci tohtoročnej letnej školy sú naplánované prednášky troch lektorov a následné praktické cvičenia a semináre s priamym zapojením študentov.  

Piatok 3.8.2012 8,00 - Lektorský workshop: „Študentská letná škola“ – pokračovanie - rekreačné stredisko Močiar

14,00   -  Národopisná knižnica – audio, video, etno literatúra  - priestory Miestnej knižnice                počas všetkých troch dní festivalu

16,00   -  KOLIESKO PRI FONTÁNE – otvorený program folklórnych súborov, skupín a     jednotlivcov – počas všetkých troch dní festivalu, účinkujú: folklórne súbory,     skupiny a jednotlivci zo Slovenska i zo zahraničia Program pri kokavskej fontáne sa stal veľmi obľúbeným, pretože návštevník festivalu má možnosť uvidieť nespočetné množstvo jednotlivcov, súborov a skupín, ale aj odvážlivcov, ktorí  chcú predstaviť na pódiu svoje spevácke, hudobné alebo tanečné schopnosti  po prvýkrát. Účinkujú: FS Škorec Vidiná, DFS Sílešánek Vinodol, FS Frankovčan – Malá Franková, FS Rimavan, Vrchári z Korytárok, DFS Vrchársky štvorlístok – Lom nad Rimavicou, FS Úvrať – Poltár, FS JÁNOŠÍK z Trebeľoviec,  FS TARKA z Bardejova,  FS VEPOR z Klenovca, malí tanečníci z Letnej tanečnej školy, známi heligonkári z Kokavy aj okolia a iní, ktorí chcú ukázať, čo vedia.

17,00   -  Vernisáž výstavy v synagóge – Kokavské kolešne v obrazoch Františka Tallu

18,30   -  Vernisáž  výstavy REMESLÁ V NOVOHRADE VČERA A DNES - v klubovni DK ďalšia výstava -   Projekt  FACKA KOCKOU – spojenie tradičného so súčasným ( kocky umiestnené v prostredí Kokavy nad Rim.) 20,00   -  Folklórna scéna  - „ HODINA DEVÄŤDESIATNIKOM“  - FS Železiar Program „Hodina deväťdesiatnikom“ je inšpirovaný životom a prácou štyroch nestorov zberateľstva a propagácie ľudovej tvorby. Vzdávame v ňom poctu Jánovi Lazoríkovi (zberateľ, národopisec, osvetový pracovník), Cyrilovi Zálešákovi ( tanečný pedagóg, choreograf, osvetový pracovník, autor publikácií o ľudových tancoch), Františekovi Poloczekovi (zberateľ ľudových piesní, autor prvej filmovej dokumentácie o slovenských ľudových tancoch) a Jánovi Olejníkovi (etnológ, autor množstva príspevkov a publikácie o ľudovej kultúre pod Tatrami).

21,30  -   Otvorenie festivalu

21,30   -  OZVENY  VEČERA Z VRCHOV A DOLÍN - program na strechách a balkónoch                 námestia, Pre tento nevšedný  zážitok do Kokavy prichádzajú hostia, vracajú sa rodáci a prídu  aj všetci tí, ktorým v živote učarovala ľudová pieseň.

Otvorenie dvorov:       

Dvor  tanečný  – pri DK  - otvorený od 22,30 V rámci ponuky mimoscénických programov festivalu je pre záujemcov otvorený Tanečný dvor, kde si môžu návštevníci na vlastnej koži skúsiť ľudový tanec v podobe, ktorá nepodlieha pravidlám javiska, ale slúži výhradne pre potešenie zúčastnených.

3.8. piatok: 22:30 – 3:00 na počúvanie, do spevu, ale hlavne do tanca hrá Banda

4.8. sobota 11:00 – 14:30 za sprievodu ľudovej hudby Michala Pagáča si môžete zaspievať v Škole spevu so Ženskou speváckou skupinou MUZIČKY piesne z Važca a zatancovať rôzne ľudové tance s našimi lektormi  

Nasledovné dvory budú otvorené od 16, 00 hodiny  

Dvor fujaristov – pri DK Fujara neodmysliteľne patrí ku Kokave a okoliu. Z Utekáča pochádza fujarové trio Kubincovcov, ktoré si našlo svojich nasledovníkom práve aj v kokavských fujaristoch. Cieľom fujarového dvora v rámci folklórneho festivalu Koliesko je priblížiť nielen týchto kokavských fujaristov, interpretov hry na fujaru, ale aj proces výroby. Návštevníci si preto budú môcť na mieste vyskúšať vŕtanie fujár a píšťal, opracovanie a vidieť ukážku zhotovenia oblôčika na fujarách a píšťalách.                                                       Dvor kokavského spevu a hudby - v Kokavskom dvore                                                   Dvor  obce  Lom nad Rimavicou –  pri starom kine    Dvor rybársky – priestor pred Hostincom pod gaštanom   

Dvor MAS MALOHONT – na námestí ( pri parkovisku)                                                    Dvor osvetársky – na námestí – Koliesko pod klobúkom                                                        Dvor sklársky – pri Železničnej stanici                                                  

Dvor gazdovský – na gazdovstve u Spodniakov

Sobota 4.8.2012 10,00   -  Otvorenie novej Remeselníckej ulice – Bakulíniho ulica –  (NOVINKA na Koliesku) zámerom je sústrediť remeslá, ktoré zanikajú, a to tak, aby sme získali dojem, že sme v inom svete - svete dodnes zručných a šikovných ľudí, ktorí budú svoje majstrovstvo aj predvádzať. 10,00   -  Znovuotvorenie Dvorov 10,00 -    Koliesko pri fontáne –Malí tanečníci – program absolventov medzinárodnej tanečnej dielne V rámci Kolieska pri fontáne sa vám predstavia aj absolventi štvorročného cyklu (2008 - 2011) tvorivej dielne Malí tanečníci. Tvorivá dielna je súčasťou medzinárodného projektu Dni tradičnej kultúry, ktorého hlavným organizátorom je Národné osvetové centrum v Bratislave

13,00   -  Koliesko pri fontáne – súbory, skupiny a jednotlivci

13,30   -  Škola spevu  a Škola tanca  –  priestor pri DK

16,30   - Od dediny do dediny – program detských folklórnych súborov -  v amfiteátri Účinkujú: DFS Zornička zo Zvolena, DFS Turiec z Martina, DFS Ďumbier z Liptovského Mikuláša, DFS z Kokavan z Kokavy nad Rimavicou, ĽH DFS Vartášik z Krupiny  

18,00   - Prišli hostia noví – program súborov zo zahraničia -v amfiteátri ( Turecko, Ukrajina, Taliani)

19,30   - Kokavské podoby –  Fujarôčka moja -  program venovaný fujaristom, jubilantom –                Martin Kubinec, Ján Kroták  - v amfiteátri, 20,30  -  Galaprogram: FS Hornád z Košíc a  FS Váh z Liptovského Mikuláša -  v amfiteátri

22,00   -  Zábava pri Ľudovej hudbe Pagáčovcov -   v amfiteátri

22,30   -  VIVA CULTURA ETHNICA - Komorný program v synagóge Podnázov: Putovanie po histórii najstarších zvukových záznamov slovenskej ľudovej hudby. Slovom sprevádzajú Marián Minárik a Alžbeta Lukáčová.   Nedeľa  5.8.2012

11,00  -  Žiale žien - Komorný program v evanjelickom kostole  zostavený z piesní a spomienkového rozprávania o trápení, ťažkých chvíľach a smútku žien v minulosti. Účinkujú: DFSk Dobrona z Dobrej Nivy ŽSS Muzičky z Bratislavy Svetlana Zaujcová Kolláriková z Nitry    

Sprievodné programy:

JARMOK ĽUDOVÝCH REMESIEL – počas celého festivalu

PRECHÁDZKA PO OKOLÍ KOKAVY spojená s prehliadkou panorámy obce, ochutnávkou a ukážkami výroby špecialít v Gazdovskom dvore  u Spodniakov  - 4.8.2012 (sobota) od 13,00 do 17,00 hod.  


Podrobnosti

Začiatok:02. 08. 2012 o 11:00
Koniec:05. 08. 2012 o 14:00
Vstupné:áno

Organizátor

Názov:Obec Kokava nad Rimavicou
Adresa:Námestie 1. mája 480/1
Kontaktná osoba:Janka Krotáková
E-mail:janka.krotakova@kokava.sk
Telefón:047/4293101
Web:www.kokava.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

Jan Palovic

Joj, letko, letko zimu zbiera, Uz je Mitra aj po Mitre

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV