3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Podujatia  >  KOLIESKO 2012
KOLIESKO 2012

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

KOLIESKO 2012

02. 08. 2012
Kokava nad Rimavicou

Dátum zverejnenia: 26. 07. 2012

Festival ľudovej kultúry - XXII. ročník stretnutia mladých folkloristov

Program

Štvrtok 2.8.2012 11,00 – Lektorský workshop: „Študentská letná škola“ – rekreačné stredisko Močiar. V rámci tohtoročnej letnej školy sú naplánované prednášky troch lektorov a následné praktické cvičenia a semináre s priamym zapojením študentov.  

Piatok 3.8.2012 8,00 - Lektorský workshop: „Študentská letná škola“ – pokračovanie - rekreačné stredisko Močiar

14,00   -  Národopisná knižnica – audio, video, etno literatúra  - priestory Miestnej knižnice                počas všetkých troch dní festivalu

16,00   -  KOLIESKO PRI FONTÁNE – otvorený program folklórnych súborov, skupín a     jednotlivcov – počas všetkých troch dní festivalu, účinkujú: folklórne súbory,     skupiny a jednotlivci zo Slovenska i zo zahraničia Program pri kokavskej fontáne sa stal veľmi obľúbeným, pretože návštevník festivalu má možnosť uvidieť nespočetné množstvo jednotlivcov, súborov a skupín, ale aj odvážlivcov, ktorí  chcú predstaviť na pódiu svoje spevácke, hudobné alebo tanečné schopnosti  po prvýkrát. Účinkujú: FS Škorec Vidiná, DFS Sílešánek Vinodol, FS Frankovčan – Malá Franková, FS Rimavan, Vrchári z Korytárok, DFS Vrchársky štvorlístok – Lom nad Rimavicou, FS Úvrať – Poltár, FS JÁNOŠÍK z Trebeľoviec,  FS TARKA z Bardejova,  FS VEPOR z Klenovca, malí tanečníci z Letnej tanečnej školy, známi heligonkári z Kokavy aj okolia a iní, ktorí chcú ukázať, čo vedia.

17,00   -  Vernisáž výstavy v synagóge – Kokavské kolešne v obrazoch Františka Tallu

18,30   -  Vernisáž  výstavy REMESLÁ V NOVOHRADE VČERA A DNES - v klubovni DK ďalšia výstava -   Projekt  FACKA KOCKOU – spojenie tradičného so súčasným ( kocky umiestnené v prostredí Kokavy nad Rim.) 20,00   -  Folklórna scéna  - „ HODINA DEVÄŤDESIATNIKOM“  - FS Železiar Program „Hodina deväťdesiatnikom“ je inšpirovaný životom a prácou štyroch nestorov zberateľstva a propagácie ľudovej tvorby. Vzdávame v ňom poctu Jánovi Lazoríkovi (zberateľ, národopisec, osvetový pracovník), Cyrilovi Zálešákovi ( tanečný pedagóg, choreograf, osvetový pracovník, autor publikácií o ľudových tancoch), Františekovi Poloczekovi (zberateľ ľudových piesní, autor prvej filmovej dokumentácie o slovenských ľudových tancoch) a Jánovi Olejníkovi (etnológ, autor množstva príspevkov a publikácie o ľudovej kultúre pod Tatrami).

21,30  -   Otvorenie festivalu

21,30   -  OZVENY  VEČERA Z VRCHOV A DOLÍN - program na strechách a balkónoch                 námestia, Pre tento nevšedný  zážitok do Kokavy prichádzajú hostia, vracajú sa rodáci a prídu  aj všetci tí, ktorým v živote učarovala ľudová pieseň.

Otvorenie dvorov:       

Dvor  tanečný  – pri DK  - otvorený od 22,30 V rámci ponuky mimoscénických programov festivalu je pre záujemcov otvorený Tanečný dvor, kde si môžu návštevníci na vlastnej koži skúsiť ľudový tanec v podobe, ktorá nepodlieha pravidlám javiska, ale slúži výhradne pre potešenie zúčastnených.

3.8. piatok: 22:30 – 3:00 na počúvanie, do spevu, ale hlavne do tanca hrá Banda

4.8. sobota 11:00 – 14:30 za sprievodu ľudovej hudby Michala Pagáča si môžete zaspievať v Škole spevu so Ženskou speváckou skupinou MUZIČKY piesne z Važca a zatancovať rôzne ľudové tance s našimi lektormi  

Nasledovné dvory budú otvorené od 16, 00 hodiny  

Dvor fujaristov – pri DK Fujara neodmysliteľne patrí ku Kokave a okoliu. Z Utekáča pochádza fujarové trio Kubincovcov, ktoré si našlo svojich nasledovníkom práve aj v kokavských fujaristoch. Cieľom fujarového dvora v rámci folklórneho festivalu Koliesko je priblížiť nielen týchto kokavských fujaristov, interpretov hry na fujaru, ale aj proces výroby. Návštevníci si preto budú môcť na mieste vyskúšať vŕtanie fujár a píšťal, opracovanie a vidieť ukážku zhotovenia oblôčika na fujarách a píšťalách.                                                       Dvor kokavského spevu a hudby - v Kokavskom dvore                                                   Dvor  obce  Lom nad Rimavicou –  pri starom kine    Dvor rybársky – priestor pred Hostincom pod gaštanom   

Dvor MAS MALOHONT – na námestí ( pri parkovisku)                                                    Dvor osvetársky – na námestí – Koliesko pod klobúkom                                                        Dvor sklársky – pri Železničnej stanici                                                  

Dvor gazdovský – na gazdovstve u Spodniakov

Sobota 4.8.2012 10,00   -  Otvorenie novej Remeselníckej ulice – Bakulíniho ulica –  (NOVINKA na Koliesku) zámerom je sústrediť remeslá, ktoré zanikajú, a to tak, aby sme získali dojem, že sme v inom svete - svete dodnes zručných a šikovných ľudí, ktorí budú svoje majstrovstvo aj predvádzať. 10,00   -  Znovuotvorenie Dvorov 10,00 -    Koliesko pri fontáne –Malí tanečníci – program absolventov medzinárodnej tanečnej dielne V rámci Kolieska pri fontáne sa vám predstavia aj absolventi štvorročného cyklu (2008 - 2011) tvorivej dielne Malí tanečníci. Tvorivá dielna je súčasťou medzinárodného projektu Dni tradičnej kultúry, ktorého hlavným organizátorom je Národné osvetové centrum v Bratislave

13,00   -  Koliesko pri fontáne – súbory, skupiny a jednotlivci

13,30   -  Škola spevu  a Škola tanca  –  priestor pri DK

16,30   - Od dediny do dediny – program detských folklórnych súborov -  v amfiteátri Účinkujú: DFS Zornička zo Zvolena, DFS Turiec z Martina, DFS Ďumbier z Liptovského Mikuláša, DFS z Kokavan z Kokavy nad Rimavicou, ĽH DFS Vartášik z Krupiny  

18,00   - Prišli hostia noví – program súborov zo zahraničia -v amfiteátri ( Turecko, Ukrajina, Taliani)

19,30   - Kokavské podoby –  Fujarôčka moja -  program venovaný fujaristom, jubilantom –                Martin Kubinec, Ján Kroták  - v amfiteátri, 20,30  -  Galaprogram: FS Hornád z Košíc a  FS Váh z Liptovského Mikuláša -  v amfiteátri

22,00   -  Zábava pri Ľudovej hudbe Pagáčovcov -   v amfiteátri

22,30   -  VIVA CULTURA ETHNICA - Komorný program v synagóge Podnázov: Putovanie po histórii najstarších zvukových záznamov slovenskej ľudovej hudby. Slovom sprevádzajú Marián Minárik a Alžbeta Lukáčová.   Nedeľa  5.8.2012

11,00  -  Žiale žien - Komorný program v evanjelickom kostole  zostavený z piesní a spomienkového rozprávania o trápení, ťažkých chvíľach a smútku žien v minulosti. Účinkujú: DFSk Dobrona z Dobrej Nivy ŽSS Muzičky z Bratislavy Svetlana Zaujcová Kolláriková z Nitry    

Sprievodné programy:

JARMOK ĽUDOVÝCH REMESIEL – počas celého festivalu

PRECHÁDZKA PO OKOLÍ KOKAVY spojená s prehliadkou panorámy obce, ochutnávkou a ukážkami výroby špecialít v Gazdovskom dvore  u Spodniakov  - 4.8.2012 (sobota) od 13,00 do 17,00 hod.  


Podrobnosti

Začiatok:02. 08. 2012 o 11:00
Koniec:05. 08. 2012 o 14:00
Vstupné:áno

Organizátor

Názov:Obec Kokava nad Rimavicou
Adresa:Námestie 1. mája 480/1
Kontaktná osoba:Janka Krotáková
E-mail:janka.krotakova@kokava.sk
Telefón:047/4293101
Web:www.kokava.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Pacerki

Išlo dzivčatko pres huri, ľesi

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV