3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Podujatia  >  ETNOLOGICKÉ DNI 2013
ETNOLOGICKÉ DNI 2013

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

ETNOLOGICKÉ DNI 2013

18. 03. 2013
Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dátum zverejnenia: 09. 03. 2013

  Ďalší ročník viacdenného podujatia ETNOLOGICKÉ DNI (18.- 21. 3. 2013), ktoré je venované dvom vedným disciplínam, etnológii a folkloristike. Jeho dramaturgiu tvoria odborné prednášky významných hostí, moderované diskusie spojené s audiovizuálnymi prezentáciami, premietanie filmov, výstavy, workshop a exkurzia. Srdečne Vás pozývame preniknúť vďaka nášmu podujatiu do pútavých zákutí etnologického bádania na Slovensku aj mimo neho.   WEB Katedry etnológie a etnomuzikológie: http://www.ketnoffukf.sk/etnologickeacute-dni-2013.html Facebook: https://www.facebook.com/events/509797762399987/

Program

PONDELOK 18. 3

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska Slávnostné otvorenie výstavy Koordinačného centra tradičnej ľudovej kultúry o prvkoch zapísaných v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska za účasti Vladimíra Kyseľa, riaditeľa KCTĽK. * Hlavný koridor / Hlavná budova UKF / Tr. A. Hlinku 1 / 10:00 hod.   Phurikane giľa – Fotografie Daniely Rusnokovej Slávnostné otvorenie výstavy fotografií filmárky Daniely Rusnokovej zachytávajúcich Rómov viacerých kútov Slovenska počas vedeckého projektu J. Belišovej Phurikane giľa. Jeho cieľom bolo mapovanie najstarších foriem rómskej vokálnej tradície na Slovensku. * Hlavný koridor / Budova Filozofickej fakulty / Hodžova 1 / 13:00 hod.   Misijné múzeum v Nitre Prehliadka exponátov získaných prostredníctvom misionárov Spoločnosti Božieho Slova v rôznych kútoch sveta. Po prehliadke výstup na kalváriu. * Misijné múzeum / Kalvária 3 / 14:00 hod.  

 

UTOROK 19. 3

Petr Janeček (Národní Muzeum, Praha) – Městské legendy a fámy. Současný folklor pohledem soudobé etnologie Prednáška bude úvodom do problematiky tzv. súčasného či moderného folklóru, ktorý načrtne jeho vzťahy k populárnej a elitnej kultúre, všetko s akcentom na prozaické folklórne žánre, rozšířené v súčasnosti na území strednej Európy. Hlavná pozornosť bude venována žánrom súčasnej (mestskej) povesti, fámy, anekdoty a detského strašidelného rozprávania; bude poukázané na ich vzájomné žánrové interferencie i produkciu príbuzných synkretických foriem v súčasnej orálnej tradícii i neorálnych komunikačných médiách. * Sieň Konštantína Filozofa / Hlavná budova UKF / Tr. A. Hlinku 1 / 14:00 hod.   Petr Janeček – Workshop – Dokumentace současného prozaického folkloru v dnešním etnologickém terénu Workshop sa na základe príkladov ôsmich súčasných folklórnych textov - detskej riekanky, detskej detektívnej hádanky, detského strašidelného rozprávania, detského rituálu, povery, súčasnej povesti, fámy a anekdoty pokúsi ukázať možnosti i limity dokumentácie súčasného prozaického folklóru; v druhej časti bude nasledovať kolektívna analýza textov dodaných účastníkmi priamo v priebehu workshopu. * Sieň Konštantína Filozofa / Hlavná budova UKF / Tr. A. Hlinku 1 / 15:30 hod.  

 

STREDA 20. 3

Zuzana Beňušková (UKF, Nitra) – Indonézia slovom aj obrazom Kultúra a ľudia očami etnológa. Prednáška spojená s komentovanou vizuálnou prezentáciou o vybraných kultúrno-spoločenských aspektoch života obyvateľov hlavného mesta Yogyakarta-Bali. * Aula UKF / Hlavná budova UKF / Tr. A. Hlinku 1 / 10:00 hod.   Filmové popoludnie so snímkami Etnofilmu Čadca 2012 - Voices from the Heights – r. Renato Morelli, Taliansko, 45 min - Muzičky spod Ľadonhory – r. Juraj Kilián, Slovensko, 45 min Premietanie filmu Muzičky spod Ľadnohory sa bude konať za účasti jeho tvorcu Juraja Kiliána z FTF VŠMU. Po filme bude nasledovať diskusia s režisérom. * Aula UKF / Hlavná budova UKF / Tr. A. Hlinku 1 / 13:00 hod.   Attila Kovács (UK, Bratislava) – Antropológia islamu Prednáška je úvodom do problematiky islamu/islamov a antropológie. V úvode budú vymedzené všeobecné pojmy problematiky. Následne, prostredníctvom vybraných tematických okruhov ako islamská identita a komunita, konštrukcia islamskej tradície a rituálu, islam a gender a pod., bude bližšie špecifikovaný islam ako predmet skúmania orientalistiky, islamológie, antropológie a etnológie. * Univerzitný tvorivý ateliér / ŠD Nitra UKF / Ul. B. Slančíkovej 1 / 17:00 hod.  

 

ŠTVRTOK 21. 3

Jana Belišová (ÚHV SAV, Bratislava) – O súčasných podobách rómskej hudby na Slovensku Moderovaná diskusia s etnomuzikologičkou Janou Belišovou, spojená s prezentáciou hudobných, filmových a fotografických záznamov z jej terénnych výskumov. Reč bude o jej novej knihe, o rómskej hudbe a aktuálnych otázkach jej výskumu, o OZ Žudro, ktoré založila a o neobyčajných projektoch, ktorými ho zaradila medzi dôležité slovenské inštitúcie, venujúce pozornosť rómskej národnostnej menšine. * Univerzitný tvorivý ateliér / ŠD Nitra UKF / Ul. B. Slančíkovej 1 / 14:00 hod.   Cigarety a pesničky /r. Marek Šulík, Jana Kovalčíková, 2010, 52 min Dokumentárny film zaznamenáva stretnutie spevákov a hudobníkov vo Veľkom Slavkove, ktorí v lete 2009 nahrávali piesne pre CD afterPhurikane. Dodokument prináša do tejto hudby nový rozmer reality, humoru, absurdnosti. Okrem zážitku z tradičnej, menej známej pôvodnej rómskej hudby zachytáva film i sociálny kontext života spevákov a intímny obraz emocionálneho sveta Rómov. Po filme diskusia s autorkou projektu, etnomuzikologičkou J. Belišovou. * Libresso a antikvariát / Kníhkupectvo pod Vŕškom / Kupecká 7 / 18:30 hod.


Podrobnosti

Adresa:Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Začiatok:18. 03. 2013 o 10:00
Koniec:21. 03. 2013 o 22:00
Vstupné:nie

Organizátor

Názov:Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre
Adresa:Hodžova 1, 949 74 Nitra
Kontaktná osoba:Jana Ambrózová
E-mail:jambrozova@ukf.sk
Web:http://www.ketnoffukf.sk/etnologickeacute-dni-2013.html

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

FSk Krasnanka Kosice Krasna

Ej, hustecka delinka; Ej, budze zal

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV