3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Podujatia  >  Tradícia folklóru – nový ročník úspešného akreditovaného kurzu začína na jeseň
Tradícia folklóru – nový ročník úspešného akreditovaného kurzu začína na jeseň

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Tradícia folklóru – nový ročník úspešného akreditovaného kurzu začína na jeseň

01. 11. 2013
Dátum zverejnenia: 10. 06. 2013

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja otvára v novembri 2013 už štvrtý ročník akreditovaného teoreticko-praktického kurzu s novým názvom TRADÍCIA FOLKLÓRU.  Na základe potvrdenia o akreditácii Ministerstva školstva SR tak stredisko opäť ponúka možnosť zvýšenia kvalifikácie a získania nových poznatkov a praktických zručností pre všetkých záujemcov o prácu vo folklórnych kolektívoch ale aj pre ostatných, ktorých zaujala tradičná ľudová kultúra.

Nadväzuje tak na predchádzajúce úspešne realizované ročné kurzy, ktoré už ukončilo viac ako 60 záujemcov z celého Slovenska.

Vzdelávací cyklus sa bude realizovať formou 2-dňových sústredení v rozsahu 108 vyučovacích hodín. Od novembra 2013 do júla 2014 sa uskutoční 9 stretnutí. Ich obsahom budú teoretické multimediálne prednášky; zážitkové učenie hudobnými, fotografickými a filmovými ukážkami; praktické inštruktáže, tréningy a cvičenia. Absolvent cyklického vzdelávania tak získa odborné kompetencie viesť folklórny kolektív a všeobecný etnografický rozhľad.

Akreditovaný kurz vyvrcholí záverečnou skúškou a prezentáciou záverečnej práce. Odborným garantom kurzu je Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc., pedagogička Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta – Katedra etnológie a kultúrnej antropológie.

Minimálnym požadovaným vstupným vzdelaním absolventa kurzu je stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie. Účastnícky poplatok je 110 €. Záujemci sa môžu hlásiť do 15. októbra

e-mailom, telefonicky alebo osobne na Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne.

Veríme, že využijete túto zaujímavú možnosť zvýšenia Vašej kvalifikácie a získania nových poznatkov a praktických zručností, ktoré budete môcť aplikovať vo vašich kolektívoch. Tešíme sa na Vás už na 1. stretnutí, ktoré sa bude konať v novembri 2013 v priestoroch Oravského kultúrneho strediska.

 

Mgr.Zuzana Brišáková


Podrobnosti

Začiatok:01. 11. 2013 o 00:00
Koniec:01. 01. 2014 o 00:00
Vstupné:ánoÚčastnícky poplatok je 110 eur.

Organizátor

Názov:Oravské kultúrne stredisko
Adresa:Bysterecká 1263/55, 026 01, Dolný Kubín
Kontaktná osoba:Mgr.Zuzana Brišáková
E-mail:folklor@osvetadk.sk
Telefón:043/5864978

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Fs Ekonom

Dribna

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV