3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Podujatia  >  Svetové stretnutie Slovákov v Košiciach
Svetové stretnutie Slovákov v Košiciach

Ohodnoť článok hráškami


(1/10 hráškov, hlasovali 1 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Svetové stretnutie Slovákov v Košiciach

04. 07. 2013
Košice

Dátum zverejnenia: 17. 06. 2013

 

 

Svetové stretnutie Slovákov v Košiciach,

ktoré sa uskutoční

4. – 7. júla 2013,

je v poradí už dvanástym pokračovaním tohto významného podujatia. V trojročných intervaloch sa koná nepretržite od roku 1980, pričom pri jeho zrode stál zakladateľ a prvý predseda Svetového kongresu Slovákov Štefan B. Roman – mimochodom, rodák z východného Slovenska.

Do roku 1989 sa stretávanie Slovákov konalo v zahraničí (Nemecko, USA, Rakúsko), po páde železnej opony a komunistického režimu sa od roku 1992 zásluhou Matice slovenskej pravidelne uskutočňuje na Slovensku (pod názvom Matičný svetový festival slovenskej mládeže). Tohtoročné Svetové stretnutie Slovákov v Košiciach sa bude niesť v znamení 150. výročia založenia Matice slovenskej, 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie a 20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Záštitu nad podujatím prevzal  predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico.

Organizátori multižánrového a multigeneračného medzinárodného festivalu pripravili v Košiciach, ako i v okolitých mestách a obciach Košického a Prešovského kraja bohatý štvordňový program, v rámci ktorého sa predstaví niekoľko stoviek účinkujúcich zo Slovenska, Bulharska, Česka, Chorvátska, Kanady, Rakúska, Rumunska, Srbska, Ukrajiny a USA. Súčasťou atraktívnej programovej ponuky budú okrem folklórnych vystúpení, hudobných koncertov, divadelných predstavení či oživovania histórie aj multimediálne inscenácie, cyrilo-metodské tvorivé dielne (školy tanca, spevu a ornamentu), vernisáže výstav, prehliadky pamätihodností Košíc, vedecká konferencia o východnom Slovensku v kontexte našich národných dejín a ďalšie sprievodné akcie. Epicentrom diania bude pódium Dolná brána na pešej zóne (Hlavná ulica v Košiciach). Všetky potrebné informácie  o programe, príhovory najvyšších predstaviteľov partnerských zložiek a rôzne informatívne texty nájdu záujemcovia vo festivalovom bulletine.

Svetové stretnutie Slovákov v Košiciach pripravila Matica slovenská v spolupráci s Mestom Košice, Košickým samosprávnym krajom a neziskovou organizáciou Košice 2013. Organizátori veria, že svojím celkovým charakterom a netradičným programom podujatie významne obohatí bohatú júlovú kultúrnu ponuku Košíc, ktoré sú v tomto roku Európskym hlavným mestom kultúry.

 

 

 

Program

 

4. júl 2013 – štvrtok

 

 9:30 h –  Sv. Cyril a Metod, patróni Slovenska

otvorenie výstavy venovanej 1 150. výročiu príchodu vierozvestov sv. Cyrila a Metoda na naše územie, Kultúrno-vzdelávacie centrum Štátna vedecká knižnica Košice, Pribinova ul. 1, 

 

10:30 h – „Východné Slovensko v slovenských národných dejinách”

  Vedecká konferencia, Aula UPJŠ, Moyzesova ul. , Košice,    

 

16:00 h – prijatie delegácií zahraničných Slovákov i ostatných delegácií (hostí), Matice Slovenskej primátorom mesta Košice a predsedom KSK,  Historická radnica,  Hlavná ul.

             

17:00 h – „Ekumenické slávenie“  v spolupráci so všetkými cirkvami na území mesta Košice  Kostol Najsvätejšej trojice (premonštráti, U bielych),  Hlavná ul.

 

18:30 h – „Otvárací ceremoniál   – pódium Dolná brána, /alt. pri Immaculate, pešia zóna Starého  Mesta a živé pozvánky v meste -vystúpenia zahraničných a slovenských umeleckých kolektívov

 Moderuje: Zuzana Bobríková, réžia: Lucia Lovašová, Klára Sádová  

 

od 20:00 hod - “Kapura” , Súkromné etnografické múzeum Humno, Cottbuska 36, spoločenský večer                                                 

                                 

5. júl 2013 – piatok           

Cyrilo-metodské tvorivé dielne

 

11:00 /15:00 h – Tvorivá dielňa  Škola ornamentu podľa Štefana Leonarda Kostelničáka  Súkromné etnografické múzeum Humno, Košice,

 lektorka: PhDr.Gaba Čiasnohová

 

10:00 h  Tvorivá dielňa, Škola tanca -  ľudové tance východného Slovenska, Radničná sála, MÚ Košice - Staré Mesto,

lektori: Marianna Svoreňová, Ivan Zezulka

 

10:00 h   Tvorivá dielňa, Škola spevu-  ľudové piesne regiónov Abov, Zemplín,Gemer, Šariš, Súkromné etnografické múzeum Humno, Košice, lektori: Ján Pavelčák, DiS.art. Mária Arkaiová

 

15:30 h - Slávnostné kladenie vencov, pamätník Štefana Moyzesa,

                Park na Moyzesovej  Ulici/ MČ Košice - Staré Mesto

  

16:00 h–  Staromestské činohranie,   pouličných predstavení, commedie dell arte,  Hlavná  ulica,  pódium Dolná brána

Počas humanizmu prekvitalo v Košiciach školstvo a kultúra. Košické školy boli prvými strediskami kultúrneho života v meste, hrávalo sa v nich divadlo, predvádzala sa hudobná produkcia a v učebniach mestskej školy sa konali prvé verejné dišputy na najrozličnejšie témy.

Divadelné predstavenia inšpirované klasickou commediou dell arte zo 16. storočia prinášajú k divákovi charakterové divadelné umenie postavené na komike, vyhranených charakteroch a predovšetkým ľudskosti, ktorou sa tento typ divadla vyznačuje.

 

20:00 h – „Otváranie pečatí“ –   Pódium Dolná brána, 

Multimediálna inscenácia,  ktorá prináša netradičné prepojenie žánrovo rozdielnych umeleckých smerov: klasickú hudbu, ktorú prinesie Komorný orchester mládeže efko, rockovú kapelu, ktorá dodá dynamiku a kontrast, filmovú projekciu, o ktorú sa postarajú študenti filmovej školy a ktorá vytvorí pomyselný most medzi svetom reálnym a svetom predstáv a hlavne príbeh človeka –  zaujímavé prepojenie moderného a klasiky a dôkaz toho, že neexistuje „staré“ a „nové“ umenie, ale len umenie dobré a zlé.

 Moderuje: Katarína Birková, réžia: Miroslava Lauffová, Peter Orgován  

   

-        počas dňa zahraničné súbory účinkujú v priľahlých obciach a mestách košického a prešovského kraja

 

 6. júl 2013 – sobota

Cyrilo-metodské tvorivé dielne

09:30 h  Tvorivá dielňa, Škola tanca -ľudové tance východného Slovenska

                 Radničná sála, MÚ Košice - Staré Mesto

 

10:00 h   Tvorivá dielňa, Škola spevu-ľudové piesne regiónov Abov, Zemplín,Gemer, Šariš, Súkromné etnografické múzeum Humno, Košice

 

Hlavný sobotňajší program

Pódium pri  Immaculate /alt.Dolná brána

16:00 h – „Detský svet ”, vystúpenia domácich a zahraničných detských kolektívov

17:30 h – „Rodostrom”, vystúpenia zahraničných a domácich kolektívov seniorov

19:00 h - „Slovensko a slovenský svet“ - galaprogram festivalu, vystúpenia domácich a                  zahraničných umeleckých kolektívov, domácich populárnych hudobných umelcov

Moderuje:Richard Herrgott, réžia: Marianna Svoreňová, Ivan Zezulka, Klára Sádová

-        počas dňa zahraničné súbory účinkujú v priľahlých obciach a mestách košického a prešovského kraja

 

7. júl 2013 – nedeľa

 

10:00 h –O haluštičke, zbojníckej dievčičke“, Divadlo Maškrta

 - pódium pri Spievajúcej fontáne medzi Štátnym divadlom a Dómom sv. Alžbety

Divadlo Maškrta je typom zájazdového bábkového divadla, voľne naväzujúc na tradíciu kočovného slovenského bábkarstva.  O haluštičke, zbojníckej dievčičke,  je bábkové stvárnenie známeho príbehu o Jánošíkovi.

 

11:00 h – prehliadka pamätihodností mesta Košice kvalifikovanými sprievodcami

 

16:00h - „Slovenská pieseň je vzácny dar“, účinkovanie zahraničných a domácich speváckych kolektívov, pódium pri Spievajúcej fontáne medzi Štátnym divadlom a Dómom sv. Alžbety

  /Slávnostné ukončenie Svetového stretnutia Slovákov, Košice 2013/

 Moderuje: Katarína Birková         

 

 


Podrobnosti

Začiatok:04. 07. 2013 o 09:30
Koniec:07. 07. 2013 o 23:53
Vstupné:nie

Organizátor

Kontaktná osoba:Mgr. Peter Cabadaj
E-mail:peter.cabadaj@matica.sk
Telefón:043/4012835, +421918904920

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS Magura Kezmarok

Jo jef malo Gurolecka

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV