3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Podujatia  >  Koliesko 2013
Koliesko 2013

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Koliesko 2013

01. 08. 2013
Kokava nad Rimavicou

Dátum zverejnenia: 23. 06. 2013

Festival ľudovej kultúry – XXIII. ročník stretnutia mladých folkloristov

Program

Štvrtok 1.8.2013
11,00 – Lektorský workshop: „Študentská letná škola“ – rekreačné stredisko Močiar

Piatok 2.8.2013
8,00  -      Lektorský workshop:

„Študentská letná škola“ – pokračovanie - stredisko Močiar
14,00  -    Národopisná knižnica – audio, video, etno literatúra  - priestory Miestnej knižnice (počas všetkých troch dní festivalu)
16,00 -    KOLIESKO PRI FONTÁNE – otvorený program folklórnych súborov, skupín a jednotlivcov  ( počas všetkých troch dní festivalu)
17,00   -  Jaroslav Uhel FAREBNÉ DENNÍKY, vernisáž výstavy  -  v synagóge
19,00   -  Stanislav Bystriansky , vernisáž  výstavy -  v klubovni DK
20,00   -  Folklórna scéna  - program mladých folkloristov v sále DK
21,30  -   Otvorenie festivalu
21,30   -  OZVENY  VEČERA Z VRCHOV A DOLÍN - program na strechách a balkónoch námestia,
22.00  -   JÁNOŠÍKOV FILMOVÝ DVOR – pred DK alebo za Synagógou, návrh: Jánošík I. (1962), r. P. Bielik, 80 ´
16,00   -  Otvorenie dvorov:

- Dvor  tanečný  – pri DK  - otvorený od 22,30
-  Dvor fujaristov – pri DK
 - Dvor kokavského spevu a hudby - v Kokavskom dvore
-  Dvor  hosťujúcej obce  –  pri starom kine
-  Dvor rybársky – priestor pred Hostincom pod gaštanom
-  Dvor MAS MALOHONT – na námestí ( pri parkovisku)
 - DVOR OSVETÁRSKY – na námestí (pri parkovisku) – varenie tradičného jedla „šoprle s makom“ v spolupráci s obcou Cinobaňa
 -  Dvor sklársky – pri Železničnej stanici
  - Dvor gazdovský – na gazdovstve u Spodniakov
- Dvor medový – pri obchode p. Navrátila

 

Sobota 3.8.2013
10,00   -  Otvorenie Remeselníckej ulice – Bakulíniho ulica
10,00   -  Znovuotvorenie Dvorov
10,00 -    Koliesko pri fontáne –Malí tanečníci – program absolventov medzinárodnej tanečnej dielne
10,00 do 13.00 JÁNOŠÍK VO FILME – kinosála DK, návrh:

- Jánošík (1921), r. J. Siakeľ, 68´
- Zbojník Jurko (1976), r. V. Kubal, 78´
Sprievodné slovo: SFÚ Bratislava, Šfefan Vraštiak, filmový historik


13,00   -  Koliesko pri fontáne – súbory, skupiny a jednotlivci
13,30   -  Škola spevu  a Škola tanca  –  priestor pri DK
16,30   -  Program detských folklórnych súborov -  v amfiteátri
18,00   -  Prišli hostia noví – program súborov zo zahraničia ( Poľsko, Srbsko, Francúzsko )  -   v amfiteátri
19,30   - Kokavské podoby - v amfiteátri,
20,30  -  Galaprogram: Aj my sme boli mladí – program seniorských súborov  v amfiteátri
22,00   -  Zábava pri Ľudovej hudbe -   v amfiteátri
22.00  -   JÁNOŠÍKOV FILMOVÝ DVOR – pred DK, návrh: Jánošík (1935), r. M. Frič, 75  alebo Jánošík II. (1963), r. P. Bielik, 90 ´
22,30   -  VIVA CULTURA ETHNICA - Komorný program v synagóge


Nedeľa  4.8.2013
11,00  -  Komorný program v evanjelickom kostole venovaný 100. výročiu vysvätenia nového ev.a.v.kostola v Kokave n/Rim

 

Sprievodné programy:

JARMOK ĽUDOVÝCH REMESIEL – počas celého festivalu


PRECHÁDZKA PO OKOLÍ KOKAVY spojená s prehliadkou panorámy obce, ochutnávkou a ukážkami výroby špecialít v Gazdovskom dvore  u Spodniakov  - 3.8.2013(sobota) od 13,00 do 17,00 hod.


„KOŠELISKO NA KOLIESKU“ predstavenie druhej časti kokavského kroja – mužskej košele, projekt podporený MK SR  

 
JÁNOŠÍKOV FILMOVÝ DVOR: „ JÁNOŠÍK – 300“   Premietanie filmov o Jurajovi Jánošíkovi v súvislosti s 300. výročím  popravy ľudového hrdinu a jeho prebývania v Kokave a Klenovci, v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom v Bratislave.

 


Podrobnosti

Začiatok:01. 08. 2013 o 21:30
Koniec:04. 08. 2013 o 00:00
Vstupné:nie

Organizátor

Názov:Obec Kokava nad Rimavicou
Adresa:Námestie 1. mája 480/1
Kontaktná osoba:Janka Krotáková
E-mail:janka.krotakova@kokava.sk
Telefón:047/4293101
Web:www.kokava.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS Urpin Banska Bystrica

Zasela som bazalicku

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV