3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Podujatia  >  Program POSOLSTVA PIESNÍ SLOVENSKU A SVETU
Program POSOLSTVA PIESNÍ SLOVENSKU A SVETU
Mapa spievania

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Program POSOLSTVA PIESNÍ SLOVENSKU A SVETU

20. 07. 2013
Slovensko

Dátum zverejnenia: 09. 07. 2013

Posolstvo piesní Slovensku a svetu je kultúrne podujatie venované 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda,

otvorené pre všetkých ľudí, ktorým je osobne spievaná pieseň zážitkom, potrebou, naplnením. Je osobným príspevkom každého účastníka k výročiu fundamentálnej udalosti aj slovenského národa. Vychádza z poznania, že piesne spievané v otvorenej krajinea najmä nad ňou mali a majú na Slovensku osobitné čaro a moc. Vychádza aj z viery, že znejúce spoločne na mnohých miestach, na všetkých kopcoch, vyvýšeninách, hradoch a výnimočných miestach našej súčasnosti, sa piesne menia v duchovnú silu, ktorá znásobuje myšlienky textov a estetický účinok melódií.

Začne 20. júla 2013, o 12. hodine, digitálnou technikou koordinované, a podľa síl v jednotlivých centrách spievania  zaznamenané ako svedectvo naraz na všetkých vybratých centrách spievaniaBude sa skladať z dvoch častí. Základného, jednotného programu pre všetky centrá spievania, ktorého obsahom budú vybraté, do presného poradia zostavené piesne často znejúce na Slovensku rôzneho pôvodu: ľudové, ľudové – znárodnelé, umelé (ktorých autori sú známi), chrámové spevy a piesne. Tento pripravený výber má trvanie: 74 minút.

Doplnkový program, odlišný pre každé centrum spievania, ktorého obsahom budú piesne obľúbené v okolí konkrétneho miesta spievania. Ich výber, zoradenie, uvádzajúce inštrumentálne vstupy, budú v právomoci hudobných garantov pri odporúčanom princípe, aby každé zoskupenia navrhlo dve - tri piesne, podľa vlastných kritérií obľúbenosti. Odporúčané trvanie: 20– 30 minút. Jeho zostavenie by mal koordinovať garant regionálneho centra spievania.

 

Ďalšie informácie o podujatí nájdete TU:

Program

Miesta spievanie s účinkujúcimi aj s kontaktami na lokálnych organizátorov

 

B E Ň U Š K A   v  Nízkych Tatrách

FSk Beňušianka  z Beňuše,

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Elena Kaňová, 0904188 774

SpZ Domovina z Braväcova

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Jozef Gašperan, 0904 216 301

 

B O Ž Í   V R C H  v Cerovej vrchovine nad obcou Kráľ

Milovníci spevu v cirkevných a občianskych zboroch v Králi

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Michal Hruška, 0907 568 843

 

Č E R E N O V Á    S K A L A   v  Chočských vrchoch nad Lipt. Annou

Spevácky zbor Svornosť z Liptovského Trnovca

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Zdenka Trnovská, 0910 189 688

 

D I E L  nad Dubovým v Turci

FSk Prameň z Dubového

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Anna Letrichová, 0908 602 433

 

D O L N O H Á J S K É   V I N O H R A D Y

Spevácky zbor Juraja Holička pri MO MS

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Ivan Solár, 0903 241509

 

G R A P A  v  Podbeskydskej vrchovine

Skupina mladých a starých spod Piľska z Oravského Veselého

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ:  Erika Kureková, 09 0918 526 922

 

G R Ú Ň   nad Malatinou v Chočských vrchoch

FSk a ĽH Grúňik z Malatinej

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Martin  Slušňák, 0903 197 203

FSk Grúň z Malatinej

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Anna Garabášová, 0907 817 871

 

H O L Á Ň   /  O S L Í    V R C H   v Skorušinských vrchoch

Farský spevokol SINAJ z Habovky

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Filip Lajčin, 0948 136 386

FSk Bučník z Habovky

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Peter Bebej, 0904 625 010 

 

H O L Í Š pri Púchovskej priehrade

Spevácka skupina Nimničanka z Nimnice

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: 

Ľudmila Kovačíková, 0917 561 430

 

H R A D   B R E K O V pri Humennom

Spevácky zbor Rozkvet zo Strážského

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ:

Jarmila Daubnerová, O918 348 709

FSk Topoľovka z Topoľovky

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Ján Michančo, 0902 814 025

FSk Vechcovčanky z Vechca

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ:  Mária Jacková, 0908 361 103

FSk Bančan z Banského

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ:

Katarína Mitrišínová, 0918 996 777:

 

H R A D   B Z O V Í K

SpZ dôchodcov zo Bzovíka

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Iveta Urbanová,  0905 408 813

FSk Vrchovina z Cerova

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Darina Kružicova,, 0904 997 344

FSk Badínčanka z Dolného a Horného Badína

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Anna Jambrichová, 0903 456 039

 

H R A D   Č I Č V A  pri Vranove

FSk Vechcovčanky z Vechca

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ:  Mária Jacková, 0908 361 103

FSk Bančan z Banského

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ:

Katarína Mitrišínová, 0918 996 777

 

H R A D   D E V Í N

SSk Rodokmeň z Bratislavy

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍÍ: Pavol Čorej, 0908 660 508

Folklórne divadlo Radosť z Pezinku

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Eva Frťalová, 0949 834 409

Cirkevný spevácky zbor GLÓRIA zo Zohor

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Oľga Hladíková, 0918 792 399

Spevácka skupina Kytica z Bratislavy

 

H R A D   D I V Í N

SpZ Javor z Divína

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Anna Sarvašová, 0904 254 620

 

H R A D   F I Ľ A K O V O

FS Jánošík  z Fiľakova – Veľkých Draviec

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: 

Miroslava Podhorová, 0917 527 679

ŽSS Vidovienky z Vidinej

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: 

Danica Koryťáková,  0915 361 778

 

H R A D    H R U Š O V   v   Pohronskom Inovci

FSk Prílepčanka zo Zlatých Moraviec – Prílep

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ:

Anna Michalko-Kudrejová, 0910 411 650,

 

H R A D   L I E T A V A

Folklórni nadšenci OPRÁŠENÉ KRPCE zo Žiliny

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Ivan Šeďo, 0903 522 648

 

H R A D    S K L A B I Ň A   v Turci

FSk Podhradie z Podhradia v Turci

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ:

Kvetoslava Paceľová, 0908 584 426

FSk Sklabiňa zo OZ Hradečnica zo Sklabiňe

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Milan Kováč, 0903 507 152

ŽSS Hradisko z Vrútok

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Nadežda Petrášová, 0908 613 160

 

H R Á D O K nad Žaškovom

Folklórna skupina Trnkári zo Žaškova

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Milan Pavlovčík, 0903 552 615

 

H R Á D O K    B Y S T R I Č K A pri Martine

FSK Hrádok Bystrička

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Eva Rechtoríková, 0907 852  093

 

C H R Í B  nad Lubinou

Spevácky zbor Dolina z Bziniec pod Javorinou

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ:

Spevokol pri Cirkevnom zbore ECAV v Lubinej

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Eva Juríková, O9O5 693 741

FSk Javorinka z Miškech Dedinky

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Viliam Harušťák, 0907 524 321

 

 C H L E B  v Malej Fatre 

Spevácka skupina zo Šútova

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Valéria Červíková, 0903 179 051

 

C H R Á M    S V.   L U K Á Š  A  v  Toronte v Kanade

Spevácka zbor pri ECAV cirkvi na Bayview Avenue

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Dušan Toth, dusan@caninter.net

 

K A p l n k a     s v ä t é h o     A n t o n í n a 

na Blatnickej hore na Morave

SpZ Boršičané z Boršíc u Blatnice

FSú Nivnička z Nivnice na Morave

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Vlastimil Ondra, 00420737355953

 

K O J Š O V S K Á   H O Ľ A

SpSk Gelničanka z Gelnice

FSk Jedlinka z Kojšova

FSk Kojšovan z Kojšova

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Lukáš Mackovjak, 0907 571 651

FSk Folkmarčanka z Veľkého Folkmára

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Zuzana Petkáčová, 0910 282 316

 

K O T L I S K O   V   S K Á L I   za Vyšnýn Sliačom

DSpSk Veseličky pri DFS Sliačanček v Liptovských Sliačoch

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Blažena Mihulcová, 0907 388 667

Chrámový spevokol dospelých z Liptovských Sliačov

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ:

Vladimíra Šajtrochová, 0907 602 622

 

K R Á Ľ O V A   H O Ľ A

Spevácky zbor Umeleckého súboru Lúčnica

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Linda Berlinová,

FSk Telgártčan z Telgártu

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Mária Knižková

FSk Kráľová hoľa z Pohorelej

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Katarína Zibríková, 0905 266 546

FSk Štrbän zo Štrby

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: 

Ľubomíra Otčenášová, 0902 606 742

FSk Poráčan z Poráča

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Helena Macalova

 

K R E M E N E C  na rozhraní Poľska, Ukrajiny a Slovenska

FS RUSINIJA z Humenného

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ:

Mgr. Milena Lancošová, O9O7 977 741

 

 K R Í Ž   N A D   D E D I N O U   S E L E C   pri Trenčíne

Spevácky zbor katolíckych seniorov zo Selca

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: František Žovinec, 032 643 6668

 

L Ú P E N I E  nad Hrochoťou

FSk Hrochoťan z Hrochote

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Anna Očenášová, 0962 327 729

 

M E S T E C K Á   S K A L A v Púchovskej doline

Spevácke zoskupenia Naša dolina z Mestečka

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Ľudmila Činčurová, 0905 541 909

 

M O H Y L A   M. R. Štefánika  B R A D L O

Cirkevný evanjelický zbor z Brezovej pod Bradlom

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Peter Poláček, 0903 713 741

FSk Cífer z Cífera

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ:Í:

Amália Krištošovičová, 0915 988 285

Muzika Heskovci z Červeníka

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Ing. Jozef Hesko, 0905 465 200

Verešvársky spevácky kruh

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Ing. Jozef Hesko, 0905 465 200

FSk Šulekovo z Hlohovca

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Oľga Mičková, 0907 261 002

 

N E Z N Á M A – vodná nádrž nad priehradou Čierny Váh

Spevokol pri ECAV Važec

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Viera Rysuľová, 0915 242 666

 

P Á L E N I C A pod Mníchom v Oravskej pahorkatine

FSk Zuberec

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Daniela Žuffová, 0904 510 660

 

P A S T R Ň Á K  nad Červeným Kláštorom

DFS Flisocek

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: :Helena Regecová: 0918 852 697

 

P R Á Š N Y   V R C H  nad Hrušovom pri Krupine

Folklórna skupina Hrušov

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Anna Petrovkinová 0907 766 880

 

P O H A N O V O nad Krpeľanmi a priehradou

FSk Tiešňavan z Krpelian

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ:

Viera a Milan Kráľovci, 0917 249 699

ĽH Drienča z Krpelian

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Adelka Špirkova, 0907 695 693

 

P O Ľ A N A

DFS Detva

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Jozef Kulišiak, 0905 770 010

DFS  Hriňová

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Emília Rezníková, 0915 892 370

 

P O L H O R S K Ý   H R Á D O K pod Babou horou

FSk Polhoranka a Gajdošská hudba Beskyd z Oravskej Polhory

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Ivan Matis, 0903 044 033

Občianske združenie Zubor - FSú Pláteník

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Eva Kurjaková, 0911 948 414

 

S I N Á v Nízkych Tatrách

FSk Chabenec z Dúbravy

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Elena Gejdošová, 0907 803 125

 

S I T N O

Spevácky zbor Tebe spievam z Kozároviec

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Pavol Pluta, 0903 409 251

FSk Prenčovanka z Prenčova

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Hana Ciglánová, 0904 957 394,

 

S L O P O V O – laz nad Klenovcom

FSú Kokavan z Kokavy nad Rimavicou

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Jana Krotáková, 0903 550 014

Spevácky zbor Letokruhy pri MsÚ v Poltári

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ:

Ľuboslava Slobodníková, 0905 262 227

FSú  Vepor z Klenovca

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Jaroslav Zvara, 0904 875 368

 

S V O R A D  nad Prosieckou dolinou

Speváčky spod Súšavy z Veľkého Borového a chalupári

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Ivana Belková, 0949 562 795

 

Š P A N Í    L A Z   v Krupinskej vrchovine

FSk pri OcÚ Dačov Lom

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Štefánia Selská, 0908 669603

Evanjelický spevácky zbor SIÓN zo Stredných Plachtiniec

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Jaroslav Parkáni, 0908 940 805

Ženský evanjelický zbor z Veľkého Krtíša

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ:Ján Ruman, 0918 828 118

 

V E Ľ K Ý    J A V O R N Í K

FSK Makovanka z Makova

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Júlia Masnicová, 0910 267 950

 

V E R Š O K nad Rejdovou

FSk Gočovan z Gočova

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Ondrej Hlaváč, 0902 164 877

FSpSk Hrabina z Nižnej Slanej

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Martin Gálik, 0905 449 279

FsK Bučina z Pače na Gemeri

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Dana Sustriková, 0907 941 503

FSk Hôra z Rejdovej

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Slavka Krišťáková, 0902 109 980

FSk Radzim z Vyšnej Slanej

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Jana Gallova,  0918  517 225

 

V I H O R L A T

FSk  Porubjan z Poruby pod Vihorlatom

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Juraj Kriška, 0905 244 620

 

V R Š A T E C

SpSk Studnica

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Mária Backová, 0908 483535

 

V Y Š E H R A D N É   pri Nitrianskom Pravne

FsK Hájiček z Chrenovca-Brusna

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Ľudovít Vojtko,  0905 789 362

Chrámový zbor sv. Michala  Archanjela z Chrenovca – Brusna

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Jozef Trgiňa, 0903 237 602

FsK Košovan z Kanianky

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Viliam Kurbel, 0908 726 327

 

Z Á R U B Y   - najvyšší vrch v Malých Karpatoch

Mužská spevácka folklórna skupina zo Smoleníc

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Pavol Novák 0917 575 226

 

Z N I E V

Detský folkórny súbor Turiec z Martina

kontakt pre záujemcov z radov  HOSTÍ: Ján Lincéni, 0905 839 779

 

 


Podrobnosti

Adresa:Slovensko
Začiatok:20. 07. 2013 o 00:00
Koniec:20. 07. 2013 o 00:00
Vstupné:nie

Organizátor

Názov:Viliam Ján Gruska
Kontaktná osoba:Viliam Ján Gruska
E-mail:gruska.aia@gmail.com
Telefón:02/654 23313

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Primášov sen

Track 15

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV