3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Podujatia  >  Hudobná a tanečná folkloristika
Hudobná a tanečná folkloristika

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Hudobná a tanečná folkloristika

01. 10. 2013
Dolný Kubín

Dátum zverejnenia: 31. 07. 2013

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja otvára v novembri 2013 už štvrtý ročník akreditovaného vzdelávacieho kurzu pre folkloristov.  Na základe potvrdenia o akreditácii Ministerstva školstva SR tak stredisko opäť ponúka možnosť zvýšenia kvalifikácie a získania nových poznatkov a praktických zručností pre všetkých záujemcov o prácu vo folklórnych súboroch a skupinách, ako aj pre ostatných, ktorých zaujíma tradičná ľudová kultúra. Nadväzuje tak na predchádzajúce úspešne realizované ročné kurzy, ktoré už ukončilo viac ako 60 záujemcov z celého Slovenska. Vzdelávací cyklus Hudobná a tanečná folkloristika sa bude realizovať formou 2-dňových sústredení v rozsahu 108 vyučovacích hodín.

Od novembra 2013 do júla 2014 sa uskutoční 9 stretnutí. Absolvent získa odborné kompetencie viesť folklórny kolektív a všeobecný etnografický rozhľad. Akreditovaný kurz vyvrcholí záverečnou skúškou a prezentáciou záverečnej práce. Jeho odborným garantom je Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc., pedagogička Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta – Katedra etnológie a kultúrnej antropológie. Záujemci sa môžu hlásiť do 15. októbra e-mailom, telefonicky alebo osobne na Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Veríme, že využijete zaujímavú možnosť zvýšenia kvalifikácie a získania nových poznatkov i praktických zručností, ktoré budete môcť uplatniť vo folklórnom hnutí.


Podrobnosti

Začiatok:01. 10. 2013 o 00:00
Koniec:01. 01. 2014 o 00:00
Vstupné:nie

Organizátor

Názov:Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
Adresa:Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín
Kontaktná osoba:Mgr.Zuzana Brišáková
E-mail:folklor@osvetadk.sk
Telefón:043/5864978

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

LH Jula Šuka Bartoša

Devla, devla..

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV