3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Podujatia  >  PRIBLÍŽIL SA ČAS JUBILEA
PRIBLÍŽIL SA ČAS  JUBILEA

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

PRIBLÍŽIL SA ČAS JUBILEA

22. 11. 2013
Dátum zverejnenia: 02. 11. 2013

Folklórny súbor Partizán Slovenská Ľupča oznamuje svojim priaznivcom, bývalým členom a všetkým priateľom folklóru, že pri príležitosti 55. výročia svojho založenia uvedie celovečerný premiérový program ÚCTA K ŽIVOTU  – OD SVADBY KU SVADBE.

 

FS PARTIZÁN SLOVENSKÁ ĽUPČA

 

            Bol založený v októbri 1958 pri podniku Biotika. Patrí medzi špičkové folklórne súbory v Slovenskej republike. Jeho pomenovanie  zvýrazňuje  spojenie tradícií minulosti s históriou SNP v blízkosti centra ktorého súbor pôsobí. Zameriava sa na umelecké stvárňovanie hodnôt tradičnej ľudovej kultúry regiónov stredného Slovenska, najmä Horehronia, Podpoľania, Gemera ,Liptova, Oravy  a Kysúc a vo svojom zájazdovom  programe má programové čísla aj z iných folklórnych regiónov Slovenska. Súbor je nositeľom štátneho vyznamenania Za vynikajúcu prácu (1986), Ceny A. Zápotockého ÚRO ( 1978),Ceny TV RFSR za najlepší program roka (1987), titulu Vzorný kolektív ZUČ (1982),titulov  Laureát FF Východná (1975), Laureát ČSFFS Košice (1980), Ceny za vynikajúcu tanečnú interpretáciu festivalu v Szegede(1979), Cena Grand Prix de Rádio Bratislava (1981), nositeľom Striebornej reťaze ( 1981) a Bronzovej reťaze (2000) zo Svetovej folkloriády v Dijone, Zlatej plakety OÚ ( 1983),  Striebornej medaily  festivalu vo Veľkej Gorici (2006), Zlatej medaily sv. Cyrila a Metoda MS ( 2008), Medaily Daniela G. Licharda NOC (2008) a ďalších ocenení a uznaní z festivalov, súťaží a prehliadok choreografií, ľudových hudieb a speváckych skupín na Slovensku a festivalov v Paríži, Brunssum, Drumondville, Istanbule a ďalších v zahraničí. Umeleckému majstrovstvu súboru tlieskali diváci vo vyše 260 mestách v 35 krajinách Európy, Ázie, Ameriky a Afriky. So súborom  spolupracovali slovenskí choreografi Vojtech Littva, Miroslav Vallo, Ján Blaho, Milan Majerčík, Mária Mázorová, Mária Palásthyová, Jozef Mala, Heda Šimoneková a hudobní skladatelia a upravovatelia folklórnej hudby Gregor Roletzký, Karol Béla,  Svetozár Stračina, Vojtech Tátoš, Vladimír Gajdoš, Miroslav Šmíd, Marian Veselský, Ivan Dubecký, Štefan Molota, Juraj Dubovec, Rudolf Veselovský, Miroslav Baran, Igor Gašpar. Súbor je od roku 1976 je umeleckým súborom kategórie „A“ Slovenskej republiky .Počas svojej existencie prešiel rôznymi obdobiami akými boli etapy  Nadšenia, Stagnácie, Regenerácie, Stabilizácie, Výrazných umeleckých úspechov, Cesta za slnkom,  Cesta pravdy, Zastavenie v čase a ďalšie. Vystupoval na festivaloch vo Východnej, Detve, Heľpe, Myjave, Strážnici, Rožnove pod Radhoštěm, Červenom Kostelci , Jablunkove, Terchovej, Zuberci, Svidníku Michalovciach, Raslaviciach, Želiezovciach, Kokave, Hrušove, Očovej, Rejdovej, Červeníku, Dubnici nad Váhom. Od roku 1974 pravidelne účinkuje v programoch FF Východná , FSP Detva.a HDST Heľpa.  Pripravil  osobitné premiérové programy Pieseň a jej krásy (1973),Z hôr a dolín ( 1978), Z Rudohoria a Podpoľania (1978), Rodným krajom ( 1982),Moja rodná (1983), Spod Poľany a Kráľovej hole ( 1985), Z rodného kraja ( 1986 ), Naša cesta (1988), Návraty, spomienky a úcta (1993), Cesty ku koreňom ( 1998), Poklona potomkov dedičstvu otcov ( 2003), Krásy v objatí času(2008). Účinkoval v reláciách  Slovenského rozhlasu Hrajte že mi, hrajte, Pieseň v srdci zrodená, a Zrodenie dneška. Vytvoril televízne relácie Sviatok ovčiarov na Mitra, Zahraj mi muzika pekne, Ide jar, ide jar. Vydal gramoplatňu Po bielom chodníku, ideme na muziku, CD z Horehronia, Gemera a Podpoľania, V objatí času a DVD Tance súboru Partizán. Účinkoval v programoch Svadba na Detve a Detvan uvedených na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou a Svadba pod Tatrami na festivale vo Východnej.. Súbor Partizán svojimi nevšednými postupmi v tvorbe vychádzajúcimi z precízneho poznania ľudovej hudobnej, tanečnej   a výtvarnej kultúry , ale aj vynikajúcom interpretáciou značne ovplyvňoval kvalitu folklórneho hnutia na Slovensku a jeho mnohí  členovia sa mimoriadne aktívne zapájali do tvorivej práce na najvýznamnejších folklórnych festivaloch. Umeleckými vedúcimi a choreografmi  súboru od vzniku boli Ladislav Cingel, Milan Cingel, František Belík, Juraj Kováč, Matej Pompura a od roku 1970 Igor Kovačovič . Tanečnými pedagógmi súboru boli  Pavla Lukáčová, Eva Haliarska, Peter Lakomčík, Jozef Mala, Jaroslav Uhrín, Stanislava Simanová,  Eva Gernicová.- Kovačovičová, Barbora Pondelíková. Manažérmi súboru boli Zoltán Mesík, František Belík, Ján Puskailer, Janka Oboňová, Ivan Murín, Peter Lukáč, Andrej Gonda.

 

ĽUDOVÁ HUDBA FS PARTIZÁN

                 Datuje svoj vznik do roku 1958, ako súčasť  súboru, ale počas všetkých rokov pôsobila aj ako samostatné hudobné teleso s orientáciou na interpretáciu ľudovej hudby Podpoľania , Horehronia a Gemera. V rokoch 1958 – 1965  ľudovú hudbu postupne viedli predníci  Tibor Adamovič, Ladislav Karvay a Pavol Baláž, spolu s cimbalistom Alexandrom Bučkom a ľudová hudba získala viaceré prvé ceny na súťažiach tvorivosti mládeže ( STM). V  rokoch 1970 – 1975 ľudovú hudbu  viedli Ivan Zvarík a hudobný režisér SRo Gregor Roletzký a predníkmi boli Eva Komorová, Peter Rudzan a Štefan Molota. Od roku 1975 sa stal vedúcim hudby a predníkom Juraj Dubovec . Pod jeho vedením ľudová hudba získala prvé miesto na krajskej prehliadke hudieb v Heľpe,Cenu FF Východná za skladbu Čardáše z Vyšnej Slanej , Cenu FF Východná za skladbu Ponickí vrchári, a do tohto obdobia sa datuje aj vznik ľudovej hudby Borievka pod vedením Rudolfa Veselovského a Igora Gašpara a účinkovanie hudby na hudobných festivaloch O Zlatú guľôčku v Utekáči a Hronsecká lipová ratolesť v Hronseku  i účinkovanie na univerziádach v Sofii a Moskve .V rokoch 1989 – 1990 sú súborom krátko účinkovala hosťujúca ľudová hudba Juraja Pecníka. V rokoch 1990 – 1993 sa vytvorila mladá ľudová hudba s primášmi Petrom Takáčom a Janou Ambrózovou pod vedením Ruda Veselovského.. V roku 1993 došlo k návratu ľudovej hudby pod vedením Juraja Dubovca a Igora Gašpara, ktorá fungovala až do 40. výročia vzniku súboru v roku 1998. Od roku 1998 nastúpila mladá generácia muzikantov pod vedením Danky Benčikovej s predníkom Jánom Očenášom a od roku 2003 vedenie hudby prevzal  Miroslav Kapec a  ľudová hudba pod jeho vedením získala v rokoch 2006 a 2009 Zlaté pásmo na súťažných  prehliadkach Banskobystrického kraja a samostatne účinkuje v rámci folklórnych večerov v kolibe sv. Kryštofa i v ďalších koncertoch ľudových hudieb v Banskej Bystrici. Pomenovanie ľudovej hudby bolo  okrem Borievky vždy po predníkoch  a tých muzikantoch, ktorí hudbu viedli Bučkovci, Karvajovci, Zvaríkovci, Molotovci, Dubovcovci, Gašparovci,, Pecníkovci, Očenášovci, Kapcovci , dnes ľudová hudba  Chlapci , alebo Príboj.  Korepetítormi súboru počas jeho histórie boli  cimbalista Alexander Bučko, akordeonisti  Milan Slobodník, Peter Solárik, Ján Petrov,  Pavol Lichý, Peter Homola, Michal Svetlík..

 HOREHRONCI

             Mužská spevácka skupina zložená z rodákov obcí Horehronia žijúcich v Banskej Bystrici a jej okolí vznikla v rokoch 1976 – 1978 pod vedením Mateja Pompuru. V roku 1980 sa skupina stala súčasťou súboru Partizán a až do roku 1995 ju umelecky viedol Rudolf Veselovský. Vo svojej činnosti sa úspešne zapájala skupina do programových blokov súboru  Horehronská jar ( 1983), Z rodného kraja ( 1986), Šumiacky podvečer ( 1993).Účinkovala v rozhlasových reláciách  Hrajte že mi, hrajte a Z rodného kraja, v programoch súboru Cesty ku koreňom ( 1988), Z Rudohoria a Podpoľania (1978 ), Vrchárske piesne a tance (1988 ), Poklona dedičstvu predkov ( 2003 ), v televíznej relácii  Ide jar, ide jar...(1987), vo filmoch  Šiesta veta a Zrelá mladosť a ako samostatná skupina s ľudovou hudbou súboru  účinkovala na festivaloch vo Východnej ,Detve Senci, Heľpe, Zuberci, Terchovej, Myjave, Svidníku a Rejdovej. Za interpretáciu horehronských parobských piesní skupina  získala Hlavné ceny na  celoslovenských súťažných prehliadkach v rokoch 1985 – 1987, v roku 1982 bola Laureátom  festivalu hudobného folklóru v Senci, v roku 1983  získala Cenu za skupinový spev na V. ČSFFS v Košiciach ..Nahrávky skupiny sú na CD nosičoch  Po bielom chodníku a Z Horehronia, Gemera a Podpoľania. Z radov skupiny vyšiel v súčasnosti známy spevák horehronských piesní Ján Ambróz., ale aj ďalší  speváci ako Juraj Černák, Ján Laurinc,  Mikuláš Duraj, Ladislav Hanuliak a ďalší.  V súčasnosti skupinu vedú Dušan Dobrik a Ján Mak

PARTIZÁN SENIORI

            Tancovali v Partizáne v rokoch 1974 – 1985 počas ktorých sa súbor Partizán stal popredným folklórnom telesom v bývalom Československu, o čom svedčia mnohé ocenenia a tituly laureátov na celoštátnych súťažiach choreografií, folklórnej hudby a spevu ,programových blokov i celovečerných programov, ako aj cien z medzinárodných  festivalov v Maďarsku, Francúzsku, Holandsku,, Anglicku. Znova sa objavili  v roku 1998 v programe Dobrý večer Igor Kovačovič vo Zvolene a v galaprogramoch festivalov vo Východnej a Detve. Pravidelné stretávanie sa seniorov  začala však v roku 2003 pri vytvorení časti Spomienky na roky v premiérovom programe 45. výročia vzniku súboru. Ich opätovné účinkovanie  pomohlo skonsolidovať  súčasný súbor predovšetkým v skĺbení skúseností s mladosťou. Od tých čias sa pravidelne stretávajú a každým rokom účinkujú na seniorskom festivale v Krivosud-.Bodovke, ale aj na festivaloch v Petrove a Valašskom Mezříčí a úspešne sa zhostili účinkovania aj vo Východnej, Detve, Podzámčoku, Heľpe, Hrušove, Badíne. Diváci majú možnosť po rokoch vidieť  vynikajúcich tanečníkov akými boli Ján Koreň, Vincent Chlepko, Jozef Mesík, Juraj  David, Dušan Dobrík, Ján Steinsdorfer, Ján Očenáš, Peter Lukáč, Anna Moravčíková-Mordáčiková, Alžbeta  Chlepková - Demová, Eva Bullová - Haliarska, Eva Štěpánová - Gašparíková, Zdenka Lubelanová- Cabanová  a ďalších. V súčasnosti sú seniori Partizánu, ktorých vedie Peter Lukáč schopní účinkovať aj so samostatným programom tanečnej a speváckej kultúry regiónov Horehronia, Podpoľania, Gemera a Liptova.

ŽSS HRONKY

          V rokoch 1978 – 1988  súčasťou súboru Partizán bola samostatná ženská spevácka skupina, ktorá v tom čase získala viaceré ocenenia na tvorivých súťažiach záujmovej umeleckej činnosti v Detve, Martine, Podbrezovej s programovými výstupmi Hôľne spevy zo Šumiaca, Jánske piesne z Poník, Priadky zo Slatinských Lazov a podieľali sa ako skupina a v rámci nej aj  výborné sólistky  Katarína Rerichová, Dana Farbiaková, Mária Mesíková, Anna  Šimková, Mária Rochovská – Niklová , na tvorbe premiérových programoch súboru a ich uvedení na festivaloch v Heľpe a Detve i v osobitne pripravenom programe Balady a piesne ( 1976). Skupinu viedli Branislav Vargic a Cyril Pleško .Skupina obnovila svoje pôsobenie v roku 2003 ako súčasť súboru Partizán  a pravidelne sa stretáva na pôde Domu Matice slovenskej v Banskej Bystrici. Vyprofilovala svoje zloženie i repertoár a často spoluúčinkuje so seniormi, ale aj s juniormi súboru pri ich bežnom účinkovaní, ale aj  na festivaloch v Heľpe,  Braväcove, Badíne, na podujatiach MS akými je Deň matiek, Vianoce, Zvrchovanosť Slovenska, Ústava SR s piesňami z Liptova, Oravy, Považia,  Horehronia, Gemera a Podpoľania. Skupinu vedú Anna Betáková , Valéria Tureková a Erika Hukelová - Chvasteková.

ŽSS TRNKI

           Ženská spevácka skupina vznikla z podnetu umeleckého vedenia súboru v spolupráci s bývalými speváčkami a tanečníčkami  v roku 2003. Vyprofilovala sa postupne ako excelentná spevácka skupina so zameraním na štýlovú autentickú interpretáciu viachlasého spevu Horehronia, Gemera, Spiša a je o ňu mimoriadny záujem organizátorov podujatí i tvorcov folklórnych programov na festivaloch. Úspešne účinkovali  v Heľpe, Telgárte, Východnej, Detve, Myjave, Košiciach, na večeroch ľudovej hudby v Bratislave, v televíznych a rozhlasových reláciách, na podujatiach tanečných domov v Bratislave, Zvolene, Banskej Bystrici,. Spoluúčinkuje nielen so súborom Partizán , ale aj s ľudovou hudbou Borievka, Univerzitným súborom Mladosť a má vytvorenú aj vlastnú ľudovú hudbu, ktorú vedie Janka Ambrózová. Počas svojho pôsobenia skupina získala ocenenia  v súťaži Grand Prix  Sveta Stračinu ( 2007), Cenu Štefana Mráza na festivale v Košiciach (2009), Cenu celoštátnej súťaže speváckych skupín ( 2008) , cenu Krištáľová ozvena na festivale viachlasého spevu v Telgárte (2004 a 2007) za piesne z Telgártu, Šumiaca, Vernára, Kojšova a Rejdovej Skupinu vedú Tatiana Salajová, Alžbeta  Lukáčová a Martina Kovačovičová.

 

VŠETKÝM  BÝVALÝM  I  SÚČASNÝM ČLENOM FS PARTIZÁN SLOVENSKÁ ĽUPČA

 

       Vážení členovia súboru Partizán,

 

čas smerujúci k 55. výročiu založenia nášho Folklórneho súboru PARTIZÁN sa približuje a preto Vás veľmi srdečne pozdravujeme a týmto listom informujeme a súčasne aj pozývame na jubilejné spoločné  stretnutie, ktoré sa uskutoční

dňa 23. novembra 2013

Súčasný súbor Partizán vo všetkých svojich zložkách  k svojmu jubileu pripravuje premiérový program „ ÚCTA K ŽIVOTU - OD SVADBY KU SVADBE  “, ktorý uvedieme vrátane prezentácie súborového CD „ Krásy v objatí času“ :

                            22.11.2008 o 18:30 hod. v ŠTÁTNEJ OPERE  v Banskej Bystrici

                            23.11.2008 o 16:00 hod. v  Aule BELIANA  UMB v Banskej Bystrici .

                              7.12.2008 o 18:00 hod  v MKS v Slovenskej Ľupči

       Cena vstupenky do Štátnej opery  je jednotná 10  €  a máte možnosť  si ich zabezpečiť cestou manažérky súboru na adrese martina.kovacovicova@gmail.com. Finančný príspevok zahŕňa vstupenku a bulletin na predstavenie. Vstupenka bude zabezpečená pripísaním  finančných prostriedkov na účet súboru, či uhradením sumy do pokladne súboru. Vstupenky na predstavenie do Štátnej opery budú predávané  do 06.11.203. Po tomto termíne si ich bude možné zakúpiť už len v predpredaji vstupeniek v pokladni Štátnej opery v čase otváracích hodín pokladne t.j.  Po, St, Pi v čase  13.00 - 16.00  a Ut, Št 13.00 - 17.00 hod.(www.stateopera.sk). Ostatné vstupenky na  predstavenie v aule Beliana budú predávané do 10.11.2013 , prípadne do vypredania kapacity.

 

                               NÁŠ SPOLOČNÝ DEŇ  je sobota 23. november 2013,

 

 ktorý je dňom  stretnutia bývalých a súčasných členov súboru i pozvaných hostí v priestoroch auly BELIANA UMB v Banskej Bystrici začína  od 15:00 hod  prezentáciou účastníkov, prevzatím  vstupeniek a ostatných náležitostí.

        Výška finančného príspevku člena súboru na  spoločné posedenie, ktorou nám pomôžete pokryť časť nákladov na jubilejné stretnutie je  25 €. Spoločné stretnutie po ukončení slávnostného programu  sa uskutoční v priestoroch blízkeho hotela DIXON  pri pláži Švermova 32. Stretnutie sa začne o 19.00 hod. privítaním a prípitkom. Večera klasická, jednotné menu a ostatné ( studené misy, šaláty, káva, nealko, ovocie, zákusky, víno, alkohol a pod.) na bufetových stoloch. Presun účastníkov je možný vlastnými autami, taxíkmi, riešime  aj presun autobusom - účastníci, účinkujúci - pri hoteli je rozsiahle parkovisko. V prípade záujmu  je možnosť  v hoteli sa aj ubytovať (www.dixon.sk).

Na základe Vami vyplnenej návraty potom potrebnú sumu môžete zaslať :

1)                          poštovou poukážkou na adresu súboru : Partizán, združenie, Dolná 52, Dom MS, 97401 Banská Bystrica

2)                          poukázať  prevodom na účet  súboru (Združenia ) v Tatrabanke  č.ú. : 2628783150/1100 , alebo

3)                          uhradiť  osobne na adrese súboru v Dome MS na ulici Martina Rázusa - Fortnička, za poisťovňou Allianz  v Banskej Bystrici

V prípade úhrady v hotovosti si budete môcť vstupenky prevziať osobne pri zaplatení. Pri úhrade poštovou poukážkou a vkladom na bankový účet Vám budú vstupenky odovzdané pri prezentácii pred začiatkom predstavenia

            Váš záujem zúčastniť sa jubilejného stretnutia PROSÍME POTVRDIŤ na priloženej návratke resp. mailom  a finančný príspevok  zaslať najneskoršie do 07.novembra 2013.

V prípade vkladu v hotovosti na bankový účet  uveďte  svoje priezvisko, ženy aj rodné, ako  VS uveďte dátum konania predstavenia ( t.j. 22112013  alebo 23112013), na ktoré si kupujete vstupenky.

          Informácie o súbore Partizán i o pripravovanom výročí budú zverejnené na webovej stránke: www.fspartizan.sk, na facebooku / Členovia FS Partizán ,  ale aj na stránke folklórneho rádia www.jankohrasko.info , kde k výročiu súboru bude prebiehať súťaž.

          Jubilejný program „ ÚCTA K ŽIVOTU - OD SVADBY KU SVADBE“ následne uvedieme aj 7. decembra 2013  o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Slovenskej Ľupči

 

          V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa jubilejného stretnutia, prosíme vyplňte                                      NÁVRATKU a túto zašlite na adresu  :  FS PARTIZÁN

                                                                Dom Matice slovenskej

                                                                Dolná 52

                                                                974 01  Banská Bystrica

          PRIPOMÍNAME !   V prípade  Vášho záujmu o vstupenky  na program 22.11.2013  v Štátnej opere a záujmu o vstupenky na program 23.11.2013 v aule Beliana UMB a záujem o   účasť na jubilejnom stretnutí členov súboru  23.11.2013  volajte, zašlite Vaše požiadavky mailom , alebo písomne na :

 Martina Kovačovičová: 0905 746 444, e-mail: martina.kovacovicova@gmail.com

 COLSUNTING 21  spoločnosť s.r.o  

 Horná ul. 54  97401 BANSKÁ BYSTRICA

 

Všetkých Vás srdečne pozdravujeme a tešíme sa na  spoločné chvíle stretnutia pri  55.                  výročí vzniku súboru Partizán                          

 

                                                                             Igor  K o v a č o v i č   v .r.                

                                                                                                                     

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

NÁVRATKA

Titl. Meno, Priezvisko (aj rodné):...........................................................................................

Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto - obec)................................................................................

Kontakty (telefón, mobil, e-mail)..........................................................................................

Výročia súboru: sa zúčastním *    nezúčastním *      (*nehodiace sa prečiarknite)

Mám záujem o vstupenky na predstavenie dňa 22.11.2013 .......... ks

                                                                      dňa 23.11.2013 ......... ks

 Mám záujem o účasť  na spoločnom  stretnutí   dňa 23.11.2013..............ks

Spôsob úhrady : .........................................................  suma :.........................  €

V....................................................dňa........................... 

 

podpis.......................................................

 

!!!  UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK  JE  08.11.2013  !!!

 

 

Program

22.11.2013 (18.30 hod.) - ŠTÁTNA OPERA V BANSKEJ BYSTRICI

Váš  záujem  o vstupenky na toto predstavenie prosíme oznámiť do 5.11.2014

23.11.2013 (16.00 hod.) - AULA BELIANA UMB  V BANSKEJ BYSTRICI      Spoločenské stretnutie bývalých, súčasných členov a hostí, sa uskutoční po  slávnostnom programe v hoteli DIXON- Švermova 32 ( pri pláži ). Vašu účasť na tomto  programe a stretnutí prosíme potvrdiť do 10.11.2013

7.12.2013 (18.00) - MKS  V SLOVENSKEJ ĽUPČI

 Program v sídle pôsobenia súboru, ktoré pripravujú spoločne

 seniori a juniori súboru, ako premiérové a predvianočné vystúpenia pre

 verejnosť v spolupráci s obcou Slovenská Ľupča.

 

 

CD PARTIZÁN

KRÁSY V OBJATÍ ČASU                                                                          

Folklórny súbor PARTIZÁN SLOVENSKÁ  ĽUPČA

FS PARTIZÁN vznikol v októbri 1958. V súčasnosti patrí k najvýraznejším reprezentantom umelecky stvárnených  prejavov tradičnej ľudovej kultúry Slovenska. V slovenskom folklórnom hnutí nie je veľa súborov,  ktoré si dokázali počas svojej existencie zachovať  svojský výraz a  vybrúsený rukopis tvorcov  cez interpretačné majstrovstvo svedčiaci o výrazne programovom prístupe k tvorbe. Partizán toto umenie ovláda  v muzike, speve a tanci a časť z neho prináša aj toto  reprezentačné CD. 

Za výsledkom cítiť  umeleckú náročnosť, úctu k dedičstvu i  zdravé sebavedomie  interpretov. V  končenom výsledku je to  dielo, ktoré tu ostane pre všetkých a bude natrvalo pripomínať hrdosť generácií  Partizánu na  svoje meno, ktoré je  značkou najvyššej kvality.

 1)      PUSŤ MA  BAČA                                                                                      02:50 Na fujare hrá a spieva  Jozef Kostúr

2)   ZBOJNÍCKE  Poďme chlapci... Jeden, dva ,tri...                                      02:46 Spieva  Juraj Dávid

3)   JÁNSKE ZO ŠUMIACA                                                              

04:53 Ženská spevácka skupina Trnki

4) OTVÁRJAJTE BRÁNU                                                                            01: 53

Mužská spevácka skupina Horehronci

5)      OD HRONA... Ach , Bože môj ... Frajere, frajere ...                                03:45 Ženská  spevácka skupina Hronky

6)      KEĎ SOM IŠOU                                                                                        03:07

Na gajdách hrá a spieva Ľubomír Tatarka

7)  Z PLIEŠOVIEC - Keď som bola s kamarátkou                                         04:14  Spieva Dana Cútová - Farbiaková

8)   Z REJDOVEJ                                                                                             03: 46

Ženská spevácka skupina Trnki

9)  GEMERSKÉ - Kot som išou... Na prostriedku Rejdovej                           04:17 Spieva Igor Kovačovič

10)  PIESNE ZO SIRKU 1. - Zelená tráviška...                                                01:40  Ženská spevácka skupina Dievky - predspevuje  Eva Gernicová

11)   PIESNE ZO SIRKU 2. Takí sa mi frejar... Sadžila som... Koj v tom Sirku..  Ani sa ma netýkaj...                                                           05: 04                   Ženská spevácka skupina Dievky - predspevujú Silvia Lojová a Jana Kmeťová

12)  PAROBSKÉ OD HRONA - Zahraj, že mi zahraj... Chcem sa ženiť...

Nežalej sa miua... Dolina, dolina...                           05:33                                      Mužská spevácka skupina Horehronci - predspeváci  Tomáš Baksa, Matej Frajt, Ján Černák, Dušan Dobrík a Juraj Mišurda

 13)  NA TEJ LÚČKE                                                                                          03:12

 Spieva Silvia Lojová

14)  Z PRIECHODU  - Všetci ľudia povedajú... Tam dolu vo vinohradi....       03:12 Spieva Vladimír Homola

15)  SVADOBNÉ Z LAZOV - Môj zelený veniec... Trápila sa nevestička...

 Nevedela som si...                                             04: 19

 Spieva Dana Cútová - Farbiaková                                                            

16)  PIESNE Z DETVY -  Vyriastol mi ... Nik sa mi nepáči...                           04:31         Spieva Martina Kovačovičová

17)  HRIŇOVSKÉ                                                                                               03: 43

 Hrá ľudová hudba  Mira Kapca

18)  NA PONICKÝCH LÚKACH  -  Mrázovské rozkazovačky                       04: 31

Spievajú   Tomáš Dávid,  Juraj Dávid, Jozef Mesík a Ján Baláž

19)  BEŤAR SOM PAROBOK                                                                          02: 18

           Mužská spevácka skupina Horehronci

 

 ÚČINKUJÚCI :

ĽUDOVÁ HUDBA  v zložení : Miro Kapec, Ján Očenáš, Radomír  Jandura, Marek Mak, Adam Turňa, Michal Svetlík +  a.h.  Zuzana Slančíková, Ondrej Oravčok, Ján Plavucha, Jozef Klobučník, Gregor Hanes , Peter Vrťo

ŽSS  TRNKY v zložení : Tatiana Salajová, Jana Maková, Anna Koreňová.- Margetová,, Dajana Margetová, Dominika Margetová, Andrea Kanošová, Martina Fodorová, Zdenka Gažová, Martina Kovačovičová

MSS HOREHRONCI v zložení :  Tomáš Baksa, Dušan Dobrík,  Mikuláš Duraj, Ján Černák Juraj Černák, Matej Frajt, Ján Mak,  Jozef Mak,  Juraj Mišurda, Bohumil Novák,  Ján Sekerka, Lukáš Siman , Michal Šramko ,Jozef Terek

ŽSS HRONKY v zložení :  Anna Betáková,  Marta Holubová, Iveta Knoppová,  Anna Lukáčová, Jarmila Šinkovičová ,Ivana Targošová

 ŽSS DIEVKY  v zložení :  Eva Gernicová, Katarína Herdová,  Jana Kmeťová, Iveta Iveničová, Katarína Koreňová -. Kostúrová,  Zuzana Lakomčíková, Barbora  Majerová - Pondelíková

SÓLISTI  speváci a inštrumetalisti :   Ján Baláž,  Dana Cútová - Farbiaková, Juraj Dávid, Tomáš Dávid, Vladimír Homola, Jozef Kostúr, Igor  Kovačovič, Martina Kovačovičová, Silvia Lojová,  Ľubomír Tatarka.

 

 

 

 

Nahrávanie :  26.5.2012 - 11.5. - 15.6. - 24.8. a 22.9.2013  B. Bystrica a Slovenská Ľupča

Dramaturgia : Igor Kovačovič, Juraj Dubovec a Miro Kapec

Hudobné úpravy: Miroslav Kapec , Andrej Baran a Vladimír Homola ml.

Hudobná réžia : Juraj Dubovec a Miroslav Kapec

Zvuková réžia :  Peter Gazarek

Nahrávanie a vydanie : AGENT Média s.r.o.  Mlynská 321/ 7  Selce

Design :  Jozef Baka - Ateeray  

Editor :  FS Partizán Združenie - www.fspartizan.sk

Náklad : 1000 kusov

Rok vydania : 2013

 

 

                                                                        Katalógové číslo AGENT Média  s.r.o.

                                                                         1731 - 0012 - 2

 

 


Podrobnosti

Začiatok:22. 11. 2013 o 18:30
Koniec:07. 12. 2013 o 18:00
Vstupné:nie

Organizátor

Adresa:Matičný dom, Dolná 52 , 97401 Banská Bystrica, CONSULTING 21 spoločnosť s.r.o Horná ul. 54 , 97401 Banská Bystrica
Kontaktná osoba:Igor Kovačovič
E-mail:ikovacovic@chello.sk, martina.kovacovicova@gmail.com,- afsbb@afsbb.sk
Telefón:0905 313 270

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

LH Muzicka

Vyhorela lipka

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV