3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Podujatia  >  Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“
Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“
Programový plagát festivalu

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 2 )

Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“

01. 05. 2014
Hriňová, Mestské kultúrne stredisko Mesta Hriňová

Dátum zverejnenia: 11. 02. 2014

Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ Hriňová, 01.05.2014 – 04.05.2014

Vyhlasovateľ: Mesto Hriňová Mestské kultúrne stredisko Mesta Hriňová

Organizačný garant: Mestské kultúrne stredisko Mesta Hriňová

Mediálny partneri: JankoHraško.sk, RegionPress Zvolensko, Rádio  Regina, DTonline.

Termín konania: 1.5. - 3. 5.2014

Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko Mesta Hriňová

Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ je  tematickou súťažou neprofesionálnych filmov. Autori prihlasujú svoje diela priamo organizačnému garantovi podujatia. Pred hlavnou súťažou sa uskutoční pred výber.

 

Poslanie súťaže Hlavným poslaním podujatia je prezentácia a podpora tvorby, snaha aktivizovať neprofesionálnych tvorcov folklórnych  filmov ako aj filmov o tradíciách, ktoré sa ešte zachovali v akejkoľvek podobe. Cieľom je tiež podnietiť vznik nových snímok s uvedenou tematikou. Touto formou súťaže chcú organizátori prispieť k zdokumentovaniu a archivácii mnohých vzácnych, často postupne zanikajúcich vecí, udalostí, pracovných postupov či zvyklostí, ale aj verejnú prezentáciu súťažných filmov. Je určený nielen pre odborníkov, ale hlavne pre laickej verejnosti. Má snahu priniesť trochu krásy na plátno,  a možno sa aj trochu poobzerať po svojom okolí, čo  sa nám ešte zachovalo a stojí za to nenechať to upadnúť do zabudnutia. Festival má snahu napomôcť  viac  zviditeľniť prácu  ľudí, ktorí sa folklóru venujú alebo venovali a tiež hľadať informácie o našich tradíciách, zvykoch, kultúre, ľuďoch, pre ktorých je folklór a tradície súčasťou ich života.            Kategorizácia účastníkov Súťaž je jednokolová a môže sa na nej zúčastniť každý filmový amatér, občan SR, ako aj autori zo zahraničia. Každý súťažiaci môže do súťaže prihlásiť maximálne dve diela. Vekové skupiny súťažiacich: Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia každej vekovej skupiny. Prihláška tu Organizačné zabezpečenie a riadenie súťaže              V rámci Filmového festivalu „Folklór a tradície“  sa okrem súťažných kôl uskutočnia aj vzdelávacie aktivity, hodnotiaci a rozborový seminár a tvorivé dielne.

Podmienky účasti Autori prihlasujú svoje súťažné filmy priamo na adresu organizačného garanta podujatia . Každý autor môže zaslať max. po 2 filmy. Súťaž je prístupná pre všetky nekomerčné filmy.

Súťažné snímky prechádzajú predvýberom. Na verejnú súťažnú projekciu budú zaradené tie diela, ktoré zodpovedajú tematickému zameraniu súťaže,  umeleckej a technickej úrovni. Odporúčaná dĺžka súťažných snímok je 15 – 20  min. Výnimku môže udeliť odborná porota. Účasť v súťaži je bezplatná. Náklady na cestu hradí organizátor podujatia. Ubytovanie si zabezpečujú sami alebo si ho môžu rezervovať u organizačného garanta podujatia. Filmy sa autorom nevracajú. Organizátorom je potrebné poslať na samostatnom hárku, e-mailom, alebo na CD spolu s prihláškou a filmom stručný obsah filmu (anotáciu) v rozsahu cca 60 slov. Uvedený text je nutný pre potreby poroty a pre programový bulletin.

Časový harmonogram súťaže Súťažná časť: 31.3.2014 -  uzávierka pre prihlásenie a doručenie filmov

Súťažná časť festivalu: 1.5. 2014 – 2.5.2014

Nesúťažná časť festivalu: 2.5. 2014

nesúťažná projekcia – ukážky z archívu MsKs Hriňová v priestoroch námestia mesta Hriňová a vystúpenie folklórnych súborov mesta Hriňová   Vzdelávacia časť: 3.5.2014

Vyhlásenie výsledkov súťaže, rozborový seminár a tvorivé dielne                     Sprievodné podujatie: 2.5.2014  – Podpolianska ľudová zábava

Technické podmienky: Do súťaže možno prihlásiť filmy, ktoré sú nahraté na DVD vo formáte DVD video, v systéme PAL. Dĺžka premietacieho času nepresiahne 20 minút. Na začiatku každého filmu musí byť 20 sek. čierny obraz . Všetky DVD nosiče musia byť riadne označené: názov filmu, meno autora, televízny formát 4:3, 16:9, minutáž. Na obale DVD musí byť uvedené: názov filmu, meno autora, televízny formát 4:3, 16:9, adresa, e-mail, vek a minutáž. Neoznačené alebo nedostatočne označené DVD nosiče nebudú akceptované. tel.  045/5497112 fax   045/5497111 e-mail: msks@hrinova.sk Informácie: www.hrinova.sk

Prihláška filmu na Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ Hriňová,01.05.2014 – 04.05.2014,

Názov filmu:...................................................................

Krajina:...........................................................................

Rok výroby:.....................................................................

Réžia:............................................................................

Scénar:..........................................................................

Meno a priezvisko:.......................................................

Adresa:..........................................................................

Mail:...............................................................................

Telefón:..........................................................................  

Poznámka:....................................................................

 

Túto prihlášku  spolu s Vašim autorským dielom na DVD odošlite najneskôr do 31.3.2014.   Adresa prijímateľa:  Mestské kultúrne stredisko Mesta Hriňová   Partizánska č. 1613 962 05 Hriňová                                                                                                                                                                      

Program

Štvrtok 1.5.2014

16.00 - 17:20 Rok na Hriňovej

17:20 - 17:30

Otvorenie festivalu – Primátor mesta

Hriňová

17: 30 - 18:30 I. súťažné kolo

18:30 - 19:00 Večera

19:00 - 20:00 II. súťažné kolo

20:00 - 21:00 Vyhodnotenie I. a II . kola

Piatok 2.5.2014

9:00 - 10:30 Výlet po hriňovských lazoch

12:00 - 13:00 Slávnostný obed

14:00 - 15:00 III. súťažné kolo

15:30 - 16:30 IV. súťažné kolo

17:30 - 18:30 Večera

18.30 - 19.00 Vyhodnotenie III. a IV. kola

20:00 Ľudová zábava

Sobota 3.5.2014

10:00 - 12.00 Výlet na vodopád Bystrô

13:00 - 14:00 Obed

14:30 - 15:30 V. súťažné kolo

16:00 - 16:30 Nesúťažné premietanie

16:30 Vyhlásenie výsledkov


Podrobnosti

Adresa:Mestské kultúrne stredisko Mesta Hriňová
Začiatok:01. 05. 2014 o 16:00
Koniec:03. 05. 2014 o 17:30
Vstupné:ánoVstupné na jeden deň filmového festivalu je 0,50€ na osobu

Organizátor

Názov:Mestské kultúrne stredisko Mesta Hriňová
Adresa:Mestské kultúrne stredisko, Partizánska
Kontaktná osoba:Mgr. Kliment Martin
E-mail:msks@hrinova.sk
Telefón:045/3210116
Web:www.hrinova.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

MYJAVSKA CIMBALOVKA

Ja som slova narodeny

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV