3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Podujatia  >  Spišské folklórne slávnosti
Spišské folklórne slávnosti

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Spišské folklórne slávnosti

28. 06. 2014
Spišské Podhradie, Spišský salaš

Dátum zverejnenia: 12. 06. 2014

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi Vás pozýva na Nadregionálny folklórny festival s prehliadkou ľudového tanca, spevu, zvykov a obyčajov, ochutnávkou tradičných spišských jedál a jarmokom ľudových remesiel v čarokrásnej prírode pod Spišským hradom - "Spišské folklórne slávnosti", ktorý sa uskutoční v dňoch 28.-29. júna 2014 v Spišskom Podhradí a na Spišskom salaši.

 

Všetci ste srdečne vítaní.

Program

ŠTVRTOK 26. 6. 2014, PIATOK 27. 6. 2014

17:00 - 18:30
VERBOVAČKA
živá pozvánka
námestie v Spišskej Novej Vsi a Levoči, nádvorie Spišského hradu
Účinkujú: mužská tanečná zložka FS Čačina (Spišská Nová Ves)
Historické centrá i hradné nádvorie ožívajú v predvečer festivalu spevom ako živou pozvánkou na 42. ročník Spišských folklórnych slávností.

SOBOTA 28. 6.2014
15:00 – 16:30
VITAJCE
slávnostné otvorenie spojené s poctou V. Gregovi a poďakovaním víťazom folklórnych súťaží
Veľká scéna
Účinkujú: hostia a predstavitelia festivalu, SpSk Poľana (Jarabina), ĽH Gregovci (Bystrany), DĽH Oriešok (Smižany), Štefan Štec a Ivana Topoľovská (FS Hornád, Košice), víťazi regionálnych a krajských kôl súťaží na poli folklórneho hnutia
Slávnostné otvorenie festivalu bude v tomto roku spojené s prezentáciou toho najlepšieho, čo v regióne máme. Ocenení a víťazi zo súťaží detského hudobného folklóru, súťaže sólistov tanečníkov i súťaže v speve rusínskych piesní Makovická struna tak v úvode festivalu prezentujú kvalitu svojej práce. 42. ročník Spišských folklórnych slávností bude v závere programu venovaný pamiatke vynikajúceho tanečníka, hudobníka i vedúceho FSk Bystrany Viliama Gregu.

16:30 – 18:30
HOSCE
pozdrav regiónov a krajín
Veľká scéna
Účinkujú: FSk Kriváň (Východná), FS Váh (Liptovský Mikuláš), FS Hanka (Poľsko)
V programe sa predstavia zahraniční hostia z poľského mesta Glogów Malopolski, i hostia zo susedného regiónu Liptova – vynikajúci FS Váh, ktorý v tomto roku oslavuje 35. výročie vzniku, i najstaršia slovenská FSk Kriváň z Východnej, ktorá v minulom roku oslávila 100. výročie vzniku. Návštevníci festivalu tak budú mať možnosť spoznať tance a piesne rôznych regiónov Poľska ako i tradičný folklór liptovského regiónu.

18:30 – 20:30
ROK NA SPIŠI
program folklórnych kolektívov spišského regiónu
Veľká scéna
Účinkujú: FSk Poľana (Jarabina),DĽH Oriešok (Smižany), FSk Smižančanka (Smižany), FSk Folkmarčanka 2 (Veľký Folkmar), FSk Domkova (Olcnava), FSk Slovinka (Slovinky), FSk Javorina (Torysky), FSk Kluknavčanka (Kluknava), FSk Štvrtočan (Spišský Štvrtok)
Rok sa s rokom zišiel a nový sviatok, práca, zábava či pôst prišiel. V programe folklórnych skupín zo stredného a dolného Spiša budeme mať možnosť spoznať tradičnú podobu cyklu sviatkov a prác počas roka, ako ich každoročne prežívali, formovali a zachovávali naši predkovia.

20:30 – 21:00
ŠKOLA TANCA S DIVÁKMI
Veľká scéna
Vedie: V. Michalko / Účinkuje: ĽH M. Pagáča (Dubnica nad Váhom)
...aby aj divákom veselo bolo!

21:00 – 22:30
PARTIA A KAMARÁTI
program vytvorený na základe archívnych tanečných záznamov
Veľká scéna
Účinkujú: TS Partia (Bratislava) a MFS Kincső (Želiezovce)
Dva spriatelené folklórne kolektívy divákom a návštevníkom slávností v programe vytvorenom na základe archívnych tanečných záznamov predstavia tradičnú formu ľudového tanca a hudby z rôznych lokalít a folklórnych regiónov Slovenska.

22:30 – 23:00
JÁNSKE OHNE
areál Spišského salaša
Účinkuje: SpSk Fiala (Spišská Nová Ves)
Svätojánske obrady boli reliktom tradičných predkresťanských sviatkov letného slnovratu. Atmosféru svätojánskej noci, vynárania sa pokladov, kvitnúceho papradia a bylín so zázračnou mocou, tancov mladých okolo ohňa na Spišskom salaši otvorí spev archaických jánskych piesní.

23:00 – 01:30
TANCOVAČKA
Malá scéna
Účinkuje: ĽH M. Pagáča (Dubnica nad Váhom)

NEDEĽA 29.6.2014
10:30 – 11:45
SLÁVNOSTNÁ SV.OMŠA
farský kostol v Spišskom Podhradí
14:30 – 15:30
KRÍŽOM, KRÁŽOM ...
detský program
Veľká scéna
Účinkujú: DFS Maguráčik (Kežmarok), DFS Slovinočka (Slovinky), DFS Jadlovček (Margecany), DFS Oriešok (ZUŠ Smižany)
Program detských folklórnych súborov z regiónov Spiša. Prezentácia hier, tanečnej kultúry, spevu a hudby rôznych regionálnych odlišností (goralov, rusínov, mestskej remeselnej kultúry). Program bude náučným chodníkom osobitostí kultúry Spišského regiónu pre prichádzajúcich turistov.

15:30 – 17:00
JORMARK V ĽEVOČI
galaprogram SFS 2014
Veľká scéna
Účinkujú: FSk Marmon (Chmeľnica), FSk Kicora (Lendak), FSk Minčol (Kyjov), FSk Jalinka (Oľšavica), FSk Jadlovec (Margecany), FSk Kluknavčanka (Kluknava), FSk Javorina (Torysky), FSk Poráčan (Poráč), FS Čačina (Spišská Nová Ves), FS Čačinare (Spišská Nová Ves), Michal Smetanka (Brutovce), Ľudmila Hrušovská (Harichovce), Irena Pokutová a Viktor Bandy (Žehra)
V prvých písomných prameňoch o Spiši z roku 1209 čítame o predaji majetku „medzi snežnými horami“ spišskému prepoštovi. Slovania – Slováci, Nemci, Rusíni, Gorali, Rómovia i Židia, všetky etnické či konfesionálne skupiny počas stáročí formovali tradičnú kultúru rozsiahleho, rozmanitého Spiša. Každý z nich v jeho histórii a folklóre zanechal jazyk, obrady, piesne, odev či tanec. A tak sa na jarmokoch v mestách už vyše tisícročia stretali národnosti, ktorých príslušníci dobývali rudy, spracúvali kovy, stavali hrady a kláštory, kresali sochy, maľovali oltáre, prepisovali Písmo, liečili, modlili sa, ženili a vydávali, rúbali a na pltiach zvážali drevo, pálili z neho v milieroch uhlie, tkali a predávali plátno, strážili horské priesmyky, klčovali lesy, chovali ovce, vyrábali syry a predávali vlnu a kožušiny, plietli košíky, kuli klince, hrali a spievali.

17:00 – 18:30
BANDA
populárna world music skupina a jej progresívne spracovanie tradičnej ľudovej hudby
Veľká scéna
Hudobná skupina Banda vznikla v roku 2003. Jej členmi sú muzikanti s dlhoročnými skúsenosťami v interpretácii tradičnej ľudovej hudby, no do svojej hudby vkladajú aj prvky z iných hudobných žánrov (blues, jazz, beat, pop, stará hudba) a folklóru iných národov (balkánskych, keltských, slovanských). Ich živá produkcia je dynamická, pestrá a interpretačne pôsobivá – slovenské, ale aj poľské, španielske, moravské, rusínske, rumunské ľudové piesne sú spracované formou originálnych aranžmánov. Členmi skupiny sú Samo Smetana (husle, mandolína, buzuki, tamburína, spev), Alžbeta Lukáčová (cimbal, heligónka, perkusie, spev), Ivan Hanula (viola, mandolína, buzuki, spev), Peter Obuch (kontrabas, spev), Igor Ajdži Sabo (bicie, perkusie, spev) a Eva Brunovská (spev, keyboard ). V roku 2010 vydala CD Banda jedna, ktoré sa umiestnilo vo World Music Charts Europe na 8. priečke, najlepšom umiestnení slovenskej skupiny v histórii. V máji 2014 skupina vydala CD HraBanda.
SPRIEVODNÝ PROGRAM

ŠKOLA TANCA
Tance z Bystrian
Malá scéna
So: 17:30 – 18:30
Vedie: Š. Štec, I. Topoľovská
Účinkuje: DĽH Oriešok (Smižany)

ŠKOLY TANCA PRE DETI A PRE DOSPELÝCH
Návštevníci festivalu od najmenších po najstarších budú mať možnosť naučiť sa typy tancov z vybraných lokalít a popri tom si aj schuti zatancovať.
Malá scéna
Ne: 13:00 - 14:30
Vedie: S. Ondejka, V. Michalko, A. Krausová, K. Babčáková
Účinkuje: ĽH Š. Hanzelyho

HLÁSNIK A BUBENÍK NA SALAŠI
Festival otvára, uzatvára, ráno budí a večer uspáva, oznamuje i pozýva na programy.
areál Spišského salaša
So: 14:30 – 22:30
Ne:09:00 – 18:30
SPIŠSKÝ SALAŠ
Tradičné ovčiarstvo a salašnícky spôsob života v geografickej oblasti horského salašníctva, rozprávanie o živote baču a valachov na salaši, ochutnávka ovčieho syra a možnosť spoznať, ako sa ovčiarske dobroty tradične robili.
areál Spišského salaša
Ne: 13:00

GRUĽOVE ŠMAKY
Ochutnávka tradičnej gastronómie spišského regiónu.
Malá scéna
So: 15:00
Ne: 15:00

ULIČKA REMESIEL
Majstri rôznych ľudových remesiel festivalu návštevníkom predstavia tradičné remeslá z nášho územia.
areál Spišského salaša
So: 11:00 – 18:30
Ne: 11:00 – 18:30

PRE NAJMENŠÍCH DO ROZPRÁVKY
Detský svet...alebo „Jak išlo vajce po vyhodze“…interaktívne spracovanie slovenskej ľudovej rozprávky, detské hry, čítanie ľudových rozprávok, školička piesní, riekaniek, hra na zvončekoch a píšťalkách, maľovanie na tvár...a všeličo iné, čo poteší i najmenších návštevníkov festivalu.
areál Spišského salaša
So: 14:00 – 18:00
Ne: 11:00 – 15:00
Autori, lektori: L. Vansáčová, M. Maniaková, A. Bendíková, Ž. Hrubiznová, M. Olejník, P. Kováčik (ZUŠ Smižany)

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
V tomto roku budú mať návštevníci festivalu možnosť pozrieť si prvé historické fotografie zo života ľudu vybraných spišských obcí.
areál Spišského salaša


Podrobnosti

Adresa:Spišský salaš
Začiatok:28. 06. 2014 o 15:00
Koniec:29. 06. 2014 o 22:00
Vstupné:ánodospelí 3,-€ na deň, deti 10 - 15 rokov a dôchodcovia 1,-€ na deň
akceptujeme kultúrne poukazy

Organizátor

Názov:Spišské osvetové stredisko
Adresa:Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves
E-mail:osvetasnv@osvetasnv.sk
Telefón:053/4425250
Web:www.osvetasnv.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk Hrusov

Rastie stromcok zeleny

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV