3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Podujatia  >  FSP Detva
FSP Detva

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

FSP Detva

11. 07. 2014
Detva, Amfiteáter

Dátum zverejnenia: 12. 06. 2014

Detva je srdcom jedného z najsvojrázneších a etnograficky najbohatších regiónov Slovenska. Každoročne v druhý júlový víkend sa tu konajú Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, medzinárodný festival tradičnej ľudovej kultúry. V dňoch festivalu Detva naplno ožíva hudbou, spevom, tancom a sviatočnou atmosférou. Ponúka bohatstvo a krásu ukrytú v ľudových tradíciách. Festival je obľúbeným a vyhľadávaným podujatím. Teší sa pozornosti a priazni účinkujúcich aj  návštevníkov. Koná sa pravidelne od roku 1966. Od roku 1990 je hlavným organizátorom podujatia mesto Detva.

Festival má vyprofilovanú a  čiastočne ustálenú programovú štruktúru. Tá sa každoročne  dotvára  v závislosti od  dramaturgie toho ktorého ročníka.
V programoch festivalu od začiatku jeho existencie dominujú scénické programy  na hlavnej scéne prírodného amfiteátra. Každoročne je to približne deväť až dvanásť programov uvádzaných v štyroch programových blokoch počas troch dní trvania festivalu (v piatok večer, v sobotu popoludní, v sobotu večer a  v nedeľu odpoludnia). Programovú skladbu tvoria rôzne typy programov zamerané na regionálne, hudobno-spevné a  tanečné špecifiká, interpretáciu, kalendárny a obradový folklór, tvorbu v kolektívoch, ako aj medzigeneračnú transmisiu kultúrnych hodnôt.
K detvianskym slávnostiam neodmysliteľne patria aj programy domáceho regiónu, ktoré sú  výkladnou skriňou Podpoľania,  jeho tradícií a zároveň snáh Detvy v oblasti uchovávania kultúrneho dedičstva.
Festival je výnimočný tým, že jeho súčasťou je od roku 1974 Krajanská nedeľa, program Slovákov žijúcich v zahraničí. Každoročne sa festivalu zúčastňuje približne  9 -10 folklórnych súborov a skupín Slovákov z rôznych krajín sveta.
Spestrením programovej ponuky bývajú príležitostne aj vystúpenia zahraničných súborov, ktoré umožňujú spoznávať kultúru iných národov.  Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve sa snažia vytvárať priestor aj pre vystúpenia poloprofesionálnych a profesionálnych umeleckých telies. 

Na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve vystupuje okolo 1300 – 1500 účinkujúcich.  Záujem o  účinkovanie presahuje možnosti podujatia (výber účinkujúcich je značne limitovaný a podmienený finančno-technickými možnosťami hlavného organizátora - mesta Detva a dramaturgiou jednotlivých ročníkov festivalu).              

Okrem scénických programov a  podujatí na amfiteátri, festival ponúka  aj mnoho sprievodných podujatí menšieho charakteru, najmä nescénických. Vstup takmer na všetky tieto podujatia je bezplatný.  Sú zamerané na zážitkové poznanie a zábavu. Určené sú pre tých, ktorí sa chcú učiť tancovať, hrať na fujaru alebo píšťalku, zaspievať si alebo sa zabaviť  pri muzike, predviesť sa alebo si zahraťna obľúbenom nástroji a pod. Jarmok tradičných ľudových remesiel  je  živou galériou majstrovstva ľudových remesiel. Ukážky prác na salaši, trvalá expozície salašníctva a bryndziarstva v Podpolianskom múzeu, podujatia venované fujare - klenotu UNESCO, výstavy ľudového umenia, predstavovanie obcí a výsledkov súťaže obnovy obcí Dedina roka, ponuka z tradičnej kuchyne, to všetko sú aktivity, ktoré si návštevníci môžu užiť nielen počas festivalu, ale niektoré z nich aj v priebehu roka, keď zavítajú do Detvy a jej okolia.  Sprievodné podujatia sa konajú v areáli amfiteátra, kultúrnych zariadeniach a  ich dvoroch a  na verejných priestranstvách mesta.
Z významných aktivít Folklórnych slávností pod Poľanou v predchádzajúcich rokoch rezonujú dva dlhodobé cykly podujatí  zamerané na oživenie výroby ľudových hudobných nástrojov - INSTRUMENTUM EXCELLENS. Výsledky z rokov 2001 -2010 čakajú na vytvorenie trvalej expozície ľudových hudobných nástrojov. Pre záujemcov sú zatiaľ k nahliadnutiu v Podpolianskom múzeu.

Výtvarným znakom Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve je dvojica tancujúcich podpolianskych žien. Autorom loga je akademický sochár Ján Kulich. Dielo je darom autora Detve a Folklórnym slávnostiam pod Poľanou.    
Festival má svoju zvučku, jej autorom je hudobný skladateĺ Svetozár Stračina. Vo zvučke dal vyniknúť hlasu fujary, zvukomalebnému ľudovémuo hudobnému nástroju Podpoľania. Fujara bola v roku 2005 zaradená aj do zoznamu diel nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.
Pozornosť si zasluhuje aj podoba samotného amfiteátera. Scéna amfiteátra vychádza z miestnej ľudovej architektúry drevených domov s motívom vychádza-júceho slnka na štíte. Autorom architektopnického návrhu je Ing. Viliam Ján Gruska.

 

PhDr. Anna Ostrihoňová

Program

Piatok 11. júl 2014


20.00 - 21.30 h
ZAHJRATE MI TÚTO
Uvítací program domáceho regiónu
Účinkujú: folklórne súbory DETVA a PODPOĽANEC z Detvy, HRIŇOVČAN z Hriňovej, folklórne skupiny z DETVY, DÚBRAV, HROCHOTE, ZVOLENSKEJ SLATINY, ĽH Jaroslava Hazlingera, sólisti speváci a inštrumentalisti, divadelný ochotnícky súbor STOŽKÁR zo Stožku a Radovan Kulišiak.
Príprava, scenár, réžia: Emília Sekerešová


21.45 - 23.00 h
„ŽIVÝ“ OHEŇ
Oheň ako symbol čistoty, ničenia i obnovy života v rodinných i výročných obradoch Účinkujú: folklórne súbory DETVA a PODPOĽANEC z Detvy, VÁH z Liptovského Mikuláša, folklórne skupiny JAVORNÍČEK z Hvozdnice, BREZINKY z Polomky, LIKAVA z Likavky, Dominika a Anna Margetové zo Šumiaca a Igor Kovačovič.
Príprava, scenár, réžia: Andrea Jágerová

 

Sobota 12. júl 2014


16. 30 - 17.25 h
POĎTE, DETI, MEDZI NÁS
Program detských folklórnych kolektívov
Účinkujú: detské folklórne súbory RATOLESŤ, OZ RATOLESŤ, SLNIEČKO, detské ľudové hudby DETVANČEK, ČUČORIEDKA, VALAŠTIČKA z Detvy a bývalí žiaci učiteľa hudby Romana Berkyho, víťazi Spievaniek pod Poľanou v Detve - Michaela Sedliaková a Samuel Suja z Hriňovej, ZORNIČKA zo Zvolena.
Príprava, scenár, réžia: Erika Ivanová


17.30 - 18.15 h
NAŠE DEDINY
Program z cyklu o slovenských obciach a účastníkoch súťaže Dedina roka
Účinkujú: folklórne skupiny z obcí PLACHTINCE – PRÍBELCE, REJDOVÁ, TERCHOVÁ.
Príprava, scenár, réžia: Igor Kovačovič


18. 15 - 18. 45 h
VODAMI VÁHU PRINESENÉ
Program jubilujúceho folklórneho súboru Váh z Liptovského Mikuláša
Účinkuje: folklórny súbor VÁH z Liptovského Mikuláša.
Príprava, scenár, réžia: Miroslava Palanová


20.15 - 20.30
POZDRAV
Ruský súbor národného tanca GARMONYIA z Moskvy
Príprava, scenár, réžia: Nikolaj Kurbatov


20.30 - 21.45 h
Z TVORBY
Program z tvorby folklórnych súborov a Súťaže o cenu Rinalda Oláha
Účinkujú: Folklórny súbor MARÍNA zo Zvolena, PARTIZÁN zo Slovenskej Ľupče, KRTÍŠAN z Veľkého Krtíša, MLADOSŤ z Banskej Bystrice, STAVBÁR zo Žiliny, VRŠATEC z Dubnice nad Váhom, Miroslav Kapec, Pavel Martinka, Michal Oťapka a Temperament cimbal orchestra.
Príprava, scenár, réžia: Igor Kovačovič, Anna Ostrihoňová


21. 45 - 23. 00 h
HOROU, CHLAPCI, HOROU...
Program o hore a vzťahu človeka k nej
Účinkujú: folklórne skupiny zo ŠUMIACA, VERNÁRA, KÝČERA z Čierneho Balogu, folklórne súbory DETVA z Detvy, MLADOSŤ z Banskej Bystrice, STAVBÁR zo Žiliny, VRŠATEC z Dubnice nad Váhom, SKORUŠINA z Liesku, ĽH PAĽÁČOVCOV a Martin Škamla z Hrochote, Dušan Holík, Ľubomír Tatarka, Peter Hrabovský, Marek Žačok, Matúš Urban a Marek Ťapák.
Príprava, scenár, réžia: Martin Urban

 

Nedeľa 13. júl 2014


13.30 - 15.00 h
DAJ NÁM, ŽENÍCH, DAJ NÁM VÍNA...
41. Krajanská nedeľa – program súborov a skupín Slovákov zo zahraničia
Garant: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Realizátor uvedenia: Folklórne združenie Púčik, Brno, Česká republika
Účinkujú: folklórne súbory ŠARVANCI z Prahy, Česká republika; SKUS BRATOV BANASOVCOV z Josipovaca, Chorvátsko; NÁDEJE z Paríža, Francúzsko; ZELENÝ VENIEC z Ečeru, Maďarsko; ROZMARÍN z Veňarca, Maďarsko; SPIŠ z Novej Belej, Poľsko; SÁLAŠAN z Nadlaku, Rumunsko; V PIVNICKOM POLI – SKUS PIVNICA z Pivnice, Srbsko; MLADOSŤ z Aradáča, Srbsko; spevácka skupina KMOTRIČKY z Brna, Česká republika.
Príprava, scenár, réžia: Vlastimil Fabišik
Spolupráca: Lucia Fabišiková, Martin Kopor, Dušan Gelien, Ivana Fabišiková, Pavel Gažo, Peter Hrončiak, Zdenka Gažová, Miroslava Hrončiaková, Božena Malíková


15.00 - 16.30 h
EŠTE JEDNU, NA ROZCHODNÚ
Záverečný program 49. ročníka FSP v Detve
Účinkujú: folklórne súbory DETVA a PODPOĽANEC z Detvy, HRIŇOVČAN z Hriňovej, POĽANA zo Zvolena, PARTIZÁN zo Slovenskej Ľupče, MLADOSŤ z Banskej Bystrice, SKORUŠINA z Liesku, detské folklórne súbory RATOLESŤ a SLNIEČKO z Detvy, Laura Longauerová z Detvy – Miss Slovensko 2014, GARMONYIA z Moskvy, ĽH Bobáňovci z Terchovej, folklórne skupiny z PLACHTINIEC-PRÍBELIEC, REJDOVEJ, VERNÁRA, Štefan Babic, Milan Matúška, Jozef Šulek a ĽH Jaroslava Hazlingera a ženská spevácka skupina z Detvy, Michal Oťapka a Temperament cimbal orchestra, fujaristi Dušan Holík, Karol Kočík, Roman Malatinec, gajdoši Martin Tesák a Ľubomír Tatarka.
Príprava, scenár, réžia: Anna Šatanová

 

ZMENA PROGRAMU JE VYHRADENÁ
Neobsahuje zmeny po uzávierke


Podrobnosti

Adresa:Amfiteáter
Začiatok:11. 07. 2014 o 00:00
Koniec:13. 07. 2014 o 00:00
Vstupné:ánoPREDAJ VSTUPENIEK POČAS FSP:
pokladňa v areáli amfiteátra
(min. 2 h pred predstavením)

Organizátor

Názov:Mesto Detva
Adresa:J. G.Tajovského 7, Detva
Kontaktná osoba:Ing. Margita Gajdošová, predseda Organizačného výboru FSP
E-mail:fsp@kcdetva.sk
Telefón:+421 45 37 00 426
Web:http://www.fspdetva.sk/

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Jozef Andrascik

A na nasim natonu

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV