3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Podujatia  >  Oblátnice – uvedenie monografie
Oblátnice – uvedenie monografie

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Oblátnice – uvedenie monografie

19. 09. 2014
Martin, Múzeum slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch

Dátum zverejnenia: 18. 09. 2014

Vianoce bez oblátok si dnes už nevieme predstaviť. Úkony spojené s ich prípravou a pečením majú veľmi starú tradíciu. Jej korene sú späté so zavedením oltárneho chleba v podobe oblátkových hostií do kresťanskej liturgie. S tým súvisí aj vznik oblátnic – špeciálneho kovového nástroja slúžiaceho na vyhotovovanie oblátkového pečiva.

Oblátnice približuje monografia PhDr. Karola Strelca, ktorú predstavia verejnosti 19. septembra 2014 o 16.00 hod. v Slovenskom národnom múzeu v Martine. Bohato ilustrovaná monografia, prvá svojho druhu na Slovensku, podáva ucelený pohľad na vznik a vývoj oblátnic – špeciálneho nástroja na vyhotovovanie oblátkového pečiva,  ktoré sprevádzajú človeka po mnoho generácií.

Monografia Oblátnice podáva obraz o tvarosloví, ikonografickom prejave, technikách zhotovenia, ako aj o skladbe dekoratívnych motívov uplatňovaných po stáročia na týchto unikátnych artefaktoch.

Autor publikácie PhDr. Karol Strelec na podloží časového rozpätia dvoch tisícročí nášho letopočtu rekonštruuje vývoj oblátnic ako kultúrno-historického  javu od jeho počiatkov v kresťanskej liturgii cez viaceré dobové premeny v prostredí privilegovaných skupín obyvateľstva až po vyústenie v materiálnej a duchovnej kultúre širokých vrstiev spoločnosti. V nej napokon oblátnice a ich finálne produkty našli svoje trvalé miesto ako rituálna zložka vianočného zvykoslovia, ktorá je tradovaná na  našom území podnes.


Podrobnosti

Adresa:Múzeum slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch
Začiatok:19. 09. 2014 o 16:00
Koniec:19. 09. 2014 o 18:00
Vstupné:nie

Organizátor

Názov:SNM-EM Múzeum slovenskej dediny
Adresa:Malá hora 2, P. O. BOX 155, 036 80 Martin
Kontaktná osoba:Milena Kiripolská, kultúrno-propagačná manažérka
E-mail:milena.kiripolska@snm.sk
Telefón:+421 43 24 54 223
Web:www.skanzenmartin.sk, www.snm.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS Janosik Svit

Lozkovy - Zamutov

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV