3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Podujatia  >  Konferencia Slovenský cesnak
Konferencia Slovenský cesnak

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Konferencia Slovenský cesnak

27. 02. 2015
Dubovce, Kultúrny dom

Dátum zverejnenia: 26. 01. 2015

Vážení pestovateľ, záujemca... Touto cestou si Vás dovoľuje občianske združenie Slovenský cesnak pozvať na Celoslovenskú konferenciu PESTOVATEĽOV, SPRACOVATEĽOV A DISTRIBÚTOROV SLOVENSKÉHO CESNAKU, ktorá sa koná 27. februára v Dubovciach (pri SKALICI), v priestoroch KD na tému „BUDÚCNOSŤ PESTOVANIA CESNAKU NA SLOVENSKU V SYSTÉME TRVALO UDRŽATEĽNEHO POĽNOHOSPODÁRSTVA“.

 

Konferencia je určená pre pestovateľov cesnaku, farmárov, záujemcov o pestovanie cesnaku, občianske združenia, záujemcov o podnikanie v poľnohospodárstve ako aj obchodníkov, distribútorov chémie, techniky a technológií potrebných pri pestovaní, zbere a spracovaní cesnaku.

Hlavným cieľom konferencie je podporiť pestovanie cesnaku, predstaviť technológiu

pestovania cesnaku, vytvoriť informačné kanály pre pestovateľov a záujemcov o pestovanie, aktívne podporiť vznik nových fariem ako aj ponúknuť pestovateľom model spoločného odbytu cesnaku. Podrobný program, prednášajúci z univerzít a inštitúcii ktorých činnosť sa dotýka každého pestovateľa je zárukou odbornej a kvalitnej konferencie.

Problematika konferencie bude zameraná predovšetkým na:

· Aktívna podpora využívania nových technológii a technologických postupov do výroby, efektívne využívanie potenciálu fariem s cieľom zvyšovania podielu domácich potravín na trhu, podpora generačnej obnovy v poľnohospodárstve (podpora mladých poľnohospodárov).

· Vytvorenie efektívneho systému odbytu pre producentov cesnaku na slovenské a zahraničné trhy zapojenie a integráciu prvovýrobcov do potravinového reťazca, tvorbu krátkych dodávateľských reťazcov

· Podpora odborného vzdelávanie v oblastiach udržateľné obhospodarovanie pôdy, používanie nových technológií a prispôsobovanie sa zmene klímy, organicke sposoby pestovania, marketing malých podnikov a súčasná legislatíva.

 

Z konferencie budú následne spracované výstupy, zborník a odporúčania spolu s prílohami

na CD.

Program

08:30 – 09:00 Registrácia účastníkov
09:00 – 09:15 Otvorenie a predstavenie účastníkov a programu konferencie
Ing. Július Kráľ prezident OZ Slovenský cesnak , Mgr. Dana Mikulová starostka obce
09:15 – 09:30 Príhovor
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. Rektor Slovenskej poľnohospodárskej Univerzity
09:30 – 10:00 Šľachtenie, odrodová skladba, skúsenosti s pestovaním cesnaku
Ing. Ján Kozák , šľachtiteľ, pestovateľ, Pobežovice CZ
10:00 – 10:20 Škodcovia cesnaku a zmena klímy
Ing. Jan Tancik PhD. Katedra ochrany rastlín Slovenska poľnohospodárska univerzita Nitra
10:20 – 10:40 Podporná a dotačná politika pre farmárov na Slovensku.
Martin Barbarič, Ing. generálny riaditeľ sekcie Rozvoja vidieka a priamych platieb.
10:40 – 11:00 Prestávka - coffee
11:00 – 11:30 Legislatívne požiadavky na kvalitu a bezpečnosť cesnaku v podmienkach Slovenska. Ing. Juraj Vranka , prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. Slovenska veterinárna a potravinová sprava SR
11.30 – 11.50 Pestovanie cesnaku a ostanej cibuľovej zeleniny v Slovenskej republike.

Prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD. Katedra zeleninárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita
11:50 – 12:30 Certifikácia produkcie slovenského cesnaku, efektívny nástroj na podporu odbytu
Ing. Július Kráľ, prezident Občianského združenia Slovenský cesnak
12:30 – 14:00 Obed
14:00 – 14:20 Skúsenosti s pestovaním cesnaku pod Karpatmi
Ing. Tomáš Baran, pestovateľ
14:20 – 14:40 Malí farmári sa začínajú spájať a vidiek sa organizuje.
Mgr. Janka Leitnerová, Vidiecka platforma.
14:40 – 15:00 Ako môžu pomôcť moderné súčasné tovarové výmeny pestovateľom
Eva Pospíšilová, VOICE, Trenčín
15:00 – 15:30 Diskusia
15:30 – 16:30 PRACOVNÝ WORKSHOP
- Stanovenie metodiky výpočtu výrobných nákladov, stanovenie veľkoobchodných cien
- Prezentácia modelu spoločného odbytu, pravidla, diskusia k modelu, úpravy vzťahov
- Efektívne využívanie súčasného stavu mechanizácie u pestovateľov
16:30 – 16:45 Prezentácie konkrétnych dosiahnutých výsledkov, diskusia
17:00 -17:10 Záver oficiálneho programu
18,00.......... Pre tých, ktorí sa prihlásili v prihláške posedenie vo vinárstve MASARYK v Skalici


Podrobnosti

Adresa:Kultúrny dom
Začiatok:27. 02. 2015 o 09:00
Koniec:27. 02. 2015 o 19:00
Vstupné:nie

Organizátor

Názov:Slovenský cesnak, o.z.
Kontaktná osoba:Ing. Július Kráľ - prezident združenia
E-mail:ozcesnak@gmail.com
Telefón:0905 440 804

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Juraj Liska

Naladte sa na folklor

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV