3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Podujatia  >  Slávnostné otvorenie RCR ÚĽUV v Košiciach
Slávnostné otvorenie RCR ÚĽUV v Košiciach

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Slávnostné otvorenie RCR ÚĽUV v Košiciach

01. 10. 2015
Košice, RCR Mäsiarska ulica 52

Dátum zverejnenia: 29. 09. 2015

Ústredie ľudovej umeleckej výroby a Ministerstvo kultúry SR Vás pozývajú na tlačovú konferenciu a slávnostné otvorenie Regionálneho centra remesiel ÚĽUV v Košiciach

Tlačová konferencia sa uskutoční 1. októbra 2015 o 14.00 hod. v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV na Mäsiarskej ulici 52 v Košiciach

Za účasti:

  • Mgr. Dana Kľučárová, PhD. – generálna riaditeľka Ústredia ľudovej umeleckej výroby
  • PhDr. Jana Kovácsová – vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu, Košický samosprávny kraj
  • Mgr. art. Barbora Morongová  – riaditeľka odboru nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Slávnostné otvorenie centra sa uskutoční vzápätí po tlačovej konferencii o 15.00 hod

 

Nenechajte si ujsť možnosť vyskúšať si tradičné remeslá, hudobno-tanečné vystúpenie FS Hornád, slávnostný raut a darček.

 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) otvára 1. 10. 2015 Regionálne centrum remesiel v Košiciach. ÚĽUV sa už 70 rokov systematicky venuje ochrane a rozvoju tradičných remesiel a ľudovej umeleckej výroby. Zriadením trietieho regionálneho centra remesiel prenesie  intenzívnejšie svoje činnosti aj do regiónu východného Slovenska. Regionálne centrum remesiel ÚĽUV bolo zriadené na Mäsiarskej ulici 52 v Košiciach, vďaka finančnej podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby  sa už 70 rokov usiluje o to, aby tradičné remeslá a ľudová umelecká výroba na Slovenku nezanikli. ÚĽUV svojou činnosťou podporuje nielen samotných výrobcov, ale aj širokú verejnosť so záujmom o uchovávanie tradícií a rukodielnu výrobu. Vo svojich regionálnych centrách remesiel ponúka spektrum aktivít pre deti aj dospelých. Po úspešnom pôsobení centier v Bratislave a Banskej Bystrici prináša ÚĽUV regionálne centrum remesiel aj do Košíc. V novozrekonštruovaných priestoroch na Mäsiarskej ulici 52 sa tak vytvoril priestor na živé stretnutia s remeslom. Malí aj veľkí sa môžu tešiť na školu remesiel, tvorivé dielne, exkurzie, prednášky, výstavy, odbornú knižnicu, predaj ľudovoumeleckých výrobkov, poradenstvo pre výrobcov, organizované stretnutia majstrov a nadšencov ľudovej umeleckej výroby a mnohé iné prekvapenia.

 

„Ako rodená Košičanka som mala aj osobnú motiváciu priniesť ÚĽUV späť do Košíc. Počas mojich študentských čias ÚĽUV dopĺňal tradičný kolorit nášho mesta. A preto ma veľmi teší, že dnes máme možnosť vďaka finančnej podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vrátiť ÚĽUV do metropoly východu. Oživiť spomienky pamätníkov a priblížiť tradičné remeslá mladej generácii,“ hovorí generálna riaditeľka ÚĽUV, Dana Kľučárová.

 

Ministerstvo kultúry SR ako prijímateľ a Ústredie ľudovej umeleckej výroby ako subjekt v pôsobnosti prijímateľa v rámci Regionálneho operačného programu spoločne realizovali projekt „Zriadenie Regionálneho centra v Košiciach“, ktorého hlavným cieľom je posilnenie kultúrneho potenciálu regiónu a rozvoj cestovného ruchu. Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku bola 1 961 254,48 EUR z toho 85 % bolo financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 15 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Realizáciou predmetného projektu sa komplexne zrekonštruovala národná kultúrna pamiatka – meštiacky dom na Mäsiarskej ulici v Košiciach a tým sa vytvoril priestor pre poskytovanie služieb v oblasti ľudovej umeleckej výroby ako zložky nehmotného kultúrneho dedičstva pre región východného Slovenska.

 

Prvým podujatím RCR ÚĽUV Košice bude výstava najlepších prác prihlásených do 5. ročníka celoslovenskej súťaže detskej remeselnej tvorivosti V krajine remesiel 2015. Slávnostné otvorenie výstavy, bude 2. 10. 2015, spojené s vyhlásením výsledkov a odovzdávaním ocenení výhercom v dvoch vekových kategóriách (8 – 11 rokov a 12 – 15 rokov). Okrem ocenených detí budú odovzdané aj tri uznania pre pedagógov. Výstava bude verejne prístupná od 5. 10. 2015 do 15. 1. 2016.


Podrobnosti

Adresa:RCR Mäsiarska ulica 52
Začiatok:01. 10. 2015 o 14:00
Koniec:01. 10. 2015 o 16:00
Vstupné:nie

Organizátor

Názov:ÚĽUV
Kontaktná osoba:Jana Melicherčíková
E-mail:melichercikova@uluv.sk
Telefón:+421 908 767 709
Web:www.uluv.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS Zeleziar Kosice

Kamaratko moja

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV