3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Podujatia  >  Klenovská Rontouka 2016
Klenovská Rontouka 2016

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Klenovská Rontouka 2016

24. 06. 2016
Klenovec, Námestie Karola Salvu, Kultúrny dom, dvory

Dátum zverejnenia: 03. 06. 2016

Gemersko – malohontské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, Obec Klenovec,  Občianske združenie RODON Klenovec a Matica Slovenská pozývajú všetkých priaznivcov folklóru na 38. ročník Gemersko – malohontských folklórnych slávností – Klenovská Rontouka 2016, teda na sviatky ľudovej hudby, spevu, tanca, ľudových remesiel, gastronomických špecialít, ktoré sa uskutočnia v dňoch 24.-26. júna 2016 v Klenovci.

Pre návštevníkov pripravila programová rada množstvo scénických programov, sprievodných podujatí, čím chceme spríjemniť chvíle pri tradíciách našich predkov od najmenších, až po tých skôr narodených.

 

Návštevníci budú môcť navštíviť výstavy venované významným osobnostiam nášho regiónu a to rezbárske umenie Ing. Dušana Šarkana, a remeslá zaznamenané fotografom Mgr. Kolomanom Zúrikom, čím si chceme pripomenúť významné osobnosti regiónu a vzdať úctu im a ich dielu. Pre návštevníkov pripravujeme ukážky tradičných ľudových remesiel na Jarmoku remesiel a tvorivých dielňach. Zároveň chceme poukázať na tradičný spôsob stravovania našich predkov a prezentovať tradičnú kuchyňu.

 

V scénických programoch Vás ako prví pozdravia najmladší účinkujúci a to detské folklórne kolektívy z regiónu, v programe  Na pažiti v réžii Jaroslava Piliarika a manželov Blahutovcov. Po siedmy krát uvedieme komorný program pod názvom Roztratené zrnká, v ktorom Vám predstavíme ľudí, kultúrne a prírodné dedičstvo obcí Muráň, Muránska Lehota, Muránska Dlhá Lúka a Muránska Huta, ktorý vzniká na základe terénneho výskumu tímu  Alena Ďurkovičová,  Stanislava Zvarová, Jaroslav Zvara.  Po večernom príhovore starostky obce Mgr. Zlaty Kaštanovej a hostí  návštevníkov pozdravia členovia domáceho Folklórneho súboru Vepor z Klenovca.

 

Piatok večer bude pokračovať temperametnými východoslovenskými piesňami v podaní  Muziky Milana Rendoša z Košíc. Keďže 24. jún je spojený s menom Ján,  náš večerný program je venovaný zvykom letného slnovratu a jánskym zvykom, pod názvom Jánska noc má svoju moc, v réžii Romana Malatinca a Stanislavy Zvarovej. V programe sa predstavia folklórne súbory Vepor z Klenovca, Detva z Detvy, Hrochoťan z Hrochote, Marína zo Zvolena, Považan z Považskej Bystrice, bratia Štefánikovci z Nimnice, fujaristi Milan Katreniak z Tisovca, Dušan Ceber z Rimavskej Soboty, gajdoš Drahomír  Daloš z Lehoty pod Vtáčnikom, Alexander Ladziansky z FS Sitňan z Banskej Štiavnice. Záver piatkového večera bude patriť interaktívnemu zapojeniu návštevníkov s účastníkmi do programu Na Jäna, na Jäna.  V programe zároveň zaznejú balady o otváraní sa pokladov na Jána  a liečivých rastlinách, ktorých výrazný účinok má práve na Jána. V tento deň majú nositelia mena Ján vstup na podujatie zdarma.

 

V sobotu 25. júna 2016 bude pokračovať podujatie od 10:00 a to otvorením dvorov, Jarmoku remesiel, tvorivých dielní. Aj v tomto roku pokračujeme 26. ročníkom prehliadky Klenovská heligónka, kde svoje umenie budú prezentovať heligonkári takmer z celého Slovenska. Úspešný sprievodný program Śo dobryho na jarmoku, bude pokračovať aj v tomto roku, kde návštevníci získajú informácie o tradičných remeslách a remeselných majstroch, ktorí  sa predstavia na Jarmoku remesiel ako aj tradičné jedlá z jednotlivých dvorov.  Pre návštevníkov pripravujeme ukážku spracovania ľanu, pradenia, tkania Od ľanu po plátno v podaní  Ľubky Žilkovej z Kokavy nad Rimavicou a spracovanie ovčej vlny  Od ovečky po gubu v podaní  Jána Fottu z Klenovca. Ing. Ján Keresteš a Ing. Karol Herian predstavia význam mlieka a mliečnych výrobkov na ľudský organizmus. Miestni producenti syra a mlieka budú prezentovať svoje výrobky. Liečivé rastliny a ich účinky bude prezentovať Zuzana Homolová z Levoče.

 

V tvorivých remeselných dielňach pod názvom Detičky poďte do dielničky si budú môcť vyskúšať rôzne remeselné techniky aj tí najmenší . Chvíle im spríjemnia detské folklórne kolektívy Zrkadielko z Hnúšte, Ratolesť z Detvy a Lykovček z Revúcej. Začiatok popoludnia bude patriť ľudovej piesni, kde sa návštevníci a účastníci budú mať možnosť naučiť pieseň spolu s Folklórnou skupinou Levenda z Muráňa.  Daś fajnovô, je názov tanečnej školy z Klenovca, kde návštevníkov aj účastníkov slávností naučíme typické klenovské tance Židovka, Kačingató, Tá Mariška a Kyslie kromple.  Už tradične účastníci festivalu sa na GMFS - Klenovskej Rontouke prezentujú nielen v scénických programoch, ale ukážu aj svoju šikovnosť  a to v súťažiach pod režijnou taktovkou Jarky Lajgútovej z Rimavskej Soboty, pod názvom O starostkin dukát.

 

Scénické programy bude v sobotu otvárať hosť slávností  a to Folklórny súbor Považan z Považskej Bystrice. Za ním sa predstavia ľudové hudby v súťažnom programe Drótova nôta, na počesť klenovského primáša Imricha Oláha Drótu. Zahraničným hosťom je Folklórny súbor Ipoly z Mihálygerge z Maďarska, ktorý sa prestaví spolu s ľudovou hudbou Túcsök.  Od jari do jesene je názov ďalšieho scénického programu, ktorý bude zameraný na pracovné činnosti a zvyky počas letného obdobia. Predstavia sa v ňom kolektívy z okresu Revúca a to Folklórna skupina Zpod Kohúta z Muránskej Zdychavy, Levedna z Muráňa a Folklórny súbor Lykovec z Revúcej, z Horného Gemera sa predstaví Folklórna skupina Hôra z Rejdovej a región Hont budú prezentovať FS Hont z Krupiny a sólisti z FS Sitňan z Banskej Štiavnice. 

 

Večerný program bude patriť jubilujúcim kolektívom z okresu Rimavská Sobota a to 45. ročnému FS Rimavan z Rimavskej Soboty, 30 ročnej Folklórnej skupine z Tisovca, 30 ročnému Folklórnemu súboru Sinec z Hnúšte v podaní Mužskej speváckej skupiny Húžva a Ženskej speváckej skupiny Skaliny a 45 ročnému Folklórnemu súboru Vepor z Klenovca.  Ďalším jubilantom bude 50 ročný Folklórny súbor Marína zo Zvolena, ktorý pozdravia návštevníkom svojim profilovým programom. Sobotňajší večer ukončí Poddukeľský umelecký ľudový súbor PUĽS z Prešova s programom  Návraty. V nedeľu 26. júna 2016 sa 38. ročník Gemersko – malohontských folklórnych slávností Klenovská Rontouka ukončí hudobno – speváckym programom Ženy  v podaní Ženskej speváckej skupiny Marína zo Zvolena, v réžii Andrei Jágerovej, ktorý bude uvedený v kostole ECAV v Klenovci po Službách Božích.

Veríme, že náš program Vás osloví a zavítate na 38. ročník Gemersko – malohontských folklórnych slávností na Klenovskú Rontouku, na oslavu tradičnej ľudovej kultúry a potešíte svoje zmysly pri ľudovej hudbe, speve, tanci, remesle, či tradičných gastronomických špecialitách.

 

 

Slávností z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj, Matica Slovenská,  o. z. RODON Klenovec z 2% dane a Figuli s.r.o.

 

Reklamanými partnermi podujatia sú Zlatý Bažant, Pekáreň Bobro Hriňová, Kongo diskont.

Mediálnymi partnermi podujatia sú www.rimava.sk, RTVS – Rádio Regina, TV Rimava, www.jankohrasko.sk, www.folklorista.sk, profesionálna produkcia Caw.

Program

 

24.06.2016 - Piatok

Námestie Karola Salvu, Dvory

16:00 Tradície objektívomKolomana Zúrika st.

výstava fotografií venovaná spomienke na autora pri výročí nedožitých 90-tin

príprava: Koloman Zúrik ml., Jaroslav Zvara, Stanislava Zvarová

Otvorenie dvorov tradičných gastronomických špecialít - klenovský, Francúzsky, Matičný, Medový, Štrúdľový, Striežovský, Chovateľský, Heligonkársky, Na Ráztočnom, U starých mám...

Jarmok ľudových remesiel

príprava: Stanislava a Jaroslav Zvarovci

Od ovečky po gubu - ukážka spracovania ovčej vlny - Ján Fotta z Klenovca

Zdravie z lúk a pasienkov - prezentácia mlieka, mliečnych výrobkov a ich vplyvu na zdravie človeka

príprava: Karol Herian, Ján Keresteš, Jaroslav Zvara

Liečivé bylinky - prezentácia liečivých rastlín - prezentácia Zuzana Homolová AFRA Levoča

Śo dobryho na jarmoku - prezentácia remeselných majstrov a dvorov na malej scéne

moderuje: Lukáš Pelč

 

16:15 Na pažiti - program detských folklórnych súborov

účinkujú detské folklórne súbory: Hájik a Lieskovček z Rimavskej Soboty, Zornička a Mladosť z Klenovca, Čížiček z Tisovca, Lykovček z Revúcej, Alžbetka Váradiová, Barborka Luptáková

príprava: Jaroslav Piliarik, Emília a Ján Blahutovci, vedúci DFS, moderuje: Matúš Pačmár

 

Kultúrny dom

17:45 Medailón pre Dušana Šarkana - spomienka na rezbára, jeho tvorbu a uvedenie dokumentu o diele a živote umelca

účinkuje: Alexander Ladziansky a FS Sitňan z Banskej Štiavnice

príprava: Anetta Cvachová, Elöd Vörös

 

18:30 Roztratené zrnká - komorný program spracovaný na základe terénneho výskumu, venovaný obciam Muráň, Muránska Lehota, Muránska Dlhá Lúka, Muránska Huta

príprava: Alena Ďurkovičová, Jaroslav Zvara, Stanislava Zvarová, Jaroslava Jelchová

moderuje: Gabriela Tomajková

 

Námestie Karola Salvu

20:00 Slávnostné otvorenie Klenovskej Rontouky - 38. ročníka GMFS - účinkuje: Folklórny súbor Vepor z Klenovca

 

Dobri dzeň Vam, ľudze - Muzika Milana Rendoša z Košíc

 

Jánska noc má svoju moc - rozprávanie o pokladoch, bylinkách, zvykoch, uvedenie jánskych piesní, tancov.

účinkujú: FS Vepor z Klenovca, FSž Marína zo Zvolena, FS Považan z Považskej Bystrice, FSk z Hrochote, FS Detva z Detvy, Bratia Štefánikovci z Nimnice, FS Sitňan z Banskej Štiavnice

príprava: Roman Malatinec, Stanislava Zvarová, moderuje: Roman Malatinec

 

Na Jäna, na JänaĽH FSž MARÍNA zo Zvolena - zabavte sa spolu s nami pri ľudovej hudbe

príprava: Andrej Sýkora

 

25.06.2016 - Sobota

Námestie Karola Salvu, Dvory, Kultúrny dom

09:00 Jarmok remesiel

Od ľanu po plátno - ukážka pestovania a spracovania ľanu s Ľubkou Žilkovou z Kokavy nad Rimavicou

Výroba hrablí, kosísk, drevených vidiel - miestni obyvatelia

Od ovečky po gubu - ukážka spracovania ovčej vlny - Ján Fotta z Klenovca

Zdravie z lúk a pasienkov - prezentácia mlieka, mliečnych výrobkov a ich vplyvu na zdravie človeka

príprava: Karol Herian, Ján Keresteš, Jaroslav Zvara

Liečivé bylinky - prezentácia liečivých rastlín - Zuzana Homolová AFRA Levoča

Klenovecký syrec - ochutnávka tradičného klenovského syrca

Śo dobryho na jarmoku - prezentácia remeselných majstrov a dvorov na malej scéne

moderuje: Martin Pliešovský

 

10:00 Detičky poďte do dielničky - tvorivé remeselné dielne pre detičky,ale aj pre ich rodičov, či starkých

účinkujú: DFS Zrkadielko z Hnúšte, DFS Lykovček z Revúcej, DFS Ratolesť z Detvy

príprava: Stanislava Zvarová, Kristína Lendvorská, Jaroslava Lajgútová

 

Heligonkársky dvor za kultúrnym domom

10:00Heligonkári na Klenovskej Rontouke - autorská výstava maliara Štefana Pelikána

Klenovská heligónka - prehliadka heligonkárov

príprava: Stanislava a Jaroslav Zvarovci,Vladimír Petrinec, Jaroslava Chromeková, Jaroslav Piliarik

moderuje: Drahomír Daloš

 

Námestie Karola Salvu

12:30Pod Muráňom- škola spevu pre všetkých s FSk Levenda z Muráňa

vedie: Eva Struhárová

13:00Daś fajnovô - škola tanca pre všetkých - klenovské tance: Kačingató, Židovka, Vašvárička, Kyslie kromple - vedie Andrej Sýkora a FS VEPOR z Klenovca

vedie Andrej Sýkora a FS VEPOR z Klenovca

14:00O starostkin dukát - súťaž v šikovnosti a zručnosti účinkujú členovia zúčastnených folklórnych kolektívov a hosť DFS Ratolesť z Detvy

pripravila: Jaroslava Lajgútová, moderuje: Drahomír Daloš

15:30 Od Váhu i od Hrona - Folklórny súbor Považan z Považskej Bystrice

pripravil:Milan Jankoviech

16:30 Drótovanôta - súťaž ľudových hudieb FSž Marína zo Zvolena, FS Považan z Považskej Bystrice, Bartošovci z Čierneho Balogu, ĽH FS Vepor z Klenovca, ĽH FS Hont z Krupiny, hosť programu: FS Ipoly - Mihálygerge

pripravili: Stanislava a Jaroslav Zvarovci, Vladimír Petrinec

 

Od jari do jesene – účinkujú folklórne skupiny Spod Kohúta z Muránskej Zdychavy, Levenda z Muráňa, Hôra Rejdovej, FS Lykovec z Revúcej, sólisti z FS Sitňan z Banskej Štiavnice, FS Hont z Krupiny

pripravili: Stanislava Zvarová, Jaroslav Piliarik a vedúci folklórnych kolektívov

 

Vedno sa potešmo - účinkujú 45 ročný FS Rimavan z Rimavskej Soboty, 30 ročný FS Sinec z Hnúšte, 45 ročný FS Vepor z Klenovca, 30 ročná FSk Tisovec

pripravil: Andrej Sýkora a vedúci folklórnych kolektívov

 

20:30 FSž Marína zo Zvolena - 50. ročný jubilant

pripravil: Ján Jamriška

 

22:00 Návraty - Poddukelský umelecký ľudový súbor - PUĽS z Prešova

dramaturgia: Juraj Švantner

 

26.06.2016 – Nedeľa

 

Kostol ECAV

09:30Služby Božie ECAV

ŽENY - hudobno - spevácky program - účinkujú: Ladislav Drugda, ŽSS, DSS a ĽH FSž Marína zo Zvolena

pripravila: Andrea Jágerová

 

Dramaturgia slávností: Stanislava Zvarová

 

Zmena programu vyhradená!


Podrobnosti

Adresa:Námestie Karola Salvu, Kultúrny dom, dvory
Začiatok:24. 06. 2016 o 16:00
Koniec:26. 06. 2016 o 20:00
Vstupné:nie

Organizátor

Názov:GMOS
Kontaktná osoba:Stanislava Zvarová
E-mail:folklogmos@rsnet.sk
Telefón:0904875369
Web:www.rontouka.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Mária Brdárska a jej hostia

Ket som išou na vojnu

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV