3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Podujatia  >  Rejdová 2017
Rejdová 2017

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Rejdová 2017

24. 08. 2017
Rožňava, Rejdová

Dátum zverejnenia: 10. 08. 2017

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja a  Obec Rejdová srdečne pozývajú všetkých priaznivcov tradičnej ľudovej kultúry a folklóru  v dňoch 25. a 26. augusta do rázovitej gemerskej obce  Rejdová na 44. ročník Gemerského folklórneho festivalu. „Tradične deň pred otvorením festivalu v Rejdovej sa koná živá pozvánka na Námestí baníkov a v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave. Vo štvrtok 24. augusta rozveselia Rožňavčanov domáce folklórne súbory a zahraničný hosťujúci súbor Mriya z Ukrajiny,“ uviedla Mária Ferenczová z Gemerského osvetového strediska v Rožňave.

V piatok budú v Rejdovej domáci vítať návštevníkov festivalu vyzdobenými dvormi, hudbou, spevom, tradičnými koláčmi a dobrou náladou. Festival začína bohoslužbami v evanjelickom chráme Svätého Michala Archanjela. V miestnej fare Banícke múzeum v Rožňave otvorí zaujímavú výstavu pod názvom Rožňavská metercia, ktorá ponúkne jedinečný pohľad do života stredovekých baníkov a hutníkov. O 18.00 hodine na malej scéne pri kostole organizátori s domácou folklórnou skupinou Hôra a ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča slávnostne otvoria 44. ročník Gemerského folklórneho festivalu. Program Ďakovanka zo serca  bude patriť tohtoročným jubilantom, ktorí svoj život zasvätili tradičnej ľudovej kultúre Gemera. Symbolicky sa im poďakujú folklórne kolektívy z okresu.   Ľudová hudba Šarišanci z Prešova rozprúdi náladu pravou východniarsku muzikou a následne folklórna skupina Heľpan z Heľpy ponúkne to najlepšie zo svojho bohatého repertoáru. Program prvého festivalového dňa  ukončí hosťujúci ukrajinský národný súbor Mriya a okrem svojho programu pripraví aj malú školu tanca, kde sa prítomní môžu naučiť základy ukrajinského tanca Hutsuliya. Medzitým vo dvore u Brehalu bude pre mladších účastníkov pripravené festivalové detské kino, vo dvore u Petriska bude prebiehať spevácky dom s Betkou Lukáčovou a jej hosťami, kde bude príležitosť zaspievať si tie „rejdovskie“. V neskorých večerných hodinách ukončia prvý festivalový deň rejdovské veselice na pľacu a vo dvoroch.

V sobotu po otvorení tradičných rejdovských dvorov návštevníci uvidia domácich remeselníkov, ktorí im predstavia rôzne techniky spracovania ľanu až po tkanie, vyšívanie či paličkovanie, ženy si budú môcť vyskúšať aj tradičné spôsoby uväzovania šatiek a muži budú mať príležitosť ručne si vystrúhať vlastný šindel za pomoci skúsených šindliarov z Rejdovej. Na malej scéne v programe Eniki, beniki, ktorý režijne pripravila Mária Hlaváčová z Gemerského osvetového strediska v Rožňave, sa predstavia detské folklórne súbory z okresu.   Deti sa na scéne zahrajú, zatancujú a zaspievajú, tak ako sa v minulosti hrávali ich starí rodičia. Predpoludňajší program ukončí spomienka na fašiangové časy v podaní folklórneho kolektívu pri Dome sociálnych služieb Jasanima v Rožňave. Krojovaným sprievodom sa účastníci presunú do amfiteátra, kde festivalový program vyvrcholí. Po privítanke scéna bude patriť gemerským folklórnym kolektívom. Program Vôňa Gemera, v réžii Jána Liptáka, predstaví bohatú paletu zvykov, piesní a tancov z rôznych kútov Gemera. Tematický program Vo Vlachove svadba bude, zaujme divákov netradičným spracovaním svadobnej témy. Malé osvieženie z Oravy prinesie gajdošská dvojka Beskyd a z neďalekého Spiša to bude  štefanská zábava s folklórnou skupinou Smižančanka. Ľudová hudba Ďatelinka nie je  divákom neznáma. V programe Veselo s Ďatelinkou si zaspieva aj naša jubilantka, pani Mária Brdárska Janoška z Rejdovej. Národný súbor Mriya z Ľvova v tomto roku oslavuje 70. výročie založenia a našim divákom ponúkne clivé melódie i temperamentné tance zo svojho bohatého repertoáru.

Program folklórneho súboru Kopaničiar z Myjavy Šak to pekné časy bývali, uzavrie 44. ročník Gemerského folklórneho festivalu Rejdová 2017. Dvojdňový festivalový program  bude uvádzať Katka Birková. „V amfiteátri organizátori pripravili pre návštevníkov bohatý sprievodný program.  

Na posedzke v Rejdovej sa v minulosti priadlo, tkalo, paličkovalo i vyšívalo, ale robievali sa aj ďalšie remeselné práce.  Preto sme vybrali tento názov pre tvorivé dielne Domu tradičnej kultúry Gemera, a tak vo vyhradenom priestore pod amfiteátrom pri drevenom altánku si malí i starší nájdu určite svoje remeslo, ktoré by radi vyskúšali.  Naši lektori im ukážu, ako správne spracovať rôzne materiály, alebo vyrábať drobné dekoračné predmety z textilu, či hrnčiarskej hliny. Samozrejme, je pripravený aj jarmok tradičných ľudových výrobkov, stánky s bohatým občerstvením, nuž a po skončení programu na amfiteátri tancachtiví účastníci budú mať možnosť zabaviť sa v dedine na pľacu a vo dvoroch,“ spresnila Mgr. Helena Novotná riaditeľka Gemerského osvetového strediska v Rožňave.    Gemerský folklórny festival v Rejdovej je  sviatkom  všetkých folkloristov z Gemera i širokého okolia. Organizátori sa snažia pripraviť čo najlepšie podmienky a služby pre návštevníkov a účinkujúcich. Poďakovanie patrí všetkým partnerom, ktorí prispeli k jeho zabezpečeniu. Festival z verených zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj.    

Program

24.08.2017  Rožňava

Dom tradičnej kultúry Gemera, Námestie baníkov v Rožňave

17:00 Živá pozvánka na Gemerský folklórny festival v uliciach  mesta

účinkujú: národný súbor tancov Mriya Ukrajina, folklórne súbory Borostyán, Kincskereső z Drnavy, Dubina, Haviarik, Haviar z Rožňavy

24.08.2017 Rožňava

Dom tradičnej kultúry Gemera, Námestie baníkov v Rožňave

17:00 Živá pozvánka na Gemerský folklórny festival v uliciach mesta

účinkujú : národný súbor tancov Mriya - Ukrajina, folklórne súbory Borostyán, Kincskereső z Drnavy, Dubina,  Haviar, Haviarik z Rožňavy                 25.08.2017 Rejdová

15:30 Veselo na pľacu

účinkujú: národný súbor tancov Mriya - Ukrajina, folklórne skupiny Lehoťanka, Gočovan, Hrabina, Radzim, Slanka

16:00 Za uchovanie tradícií v hornom Gemeri

Slávnostné Služby Božie ECAV evanjelický kostol

17:00 ROŽŇAVSKÁ METERCIA - jedinečný pohľad do života stredovekých  baníkov a hutníkov- Otvorenie výstavy zo zbierok Baníckeho múzea v Rožňave fara ECAV

8:00 VITAJTE POD STOLICOU - malá scéna na pľacu 

Slávnostné otvorenie 44. Gemerského folkórneho festivalu

účinkujú: folklórna skupina Hôra z Rejdovej, ľudová hudba Ondreja Hlaváča z Gočova

18:30 ĎAKOVANKA ZO SERCA -  Ocenenie jubilantov

účinkujú: folklórne skupiny a súbory Gočovan z Gočova, Hrabina a Slanka z Nižnej Slanej, Lehoťanka z Čiernej Lehoty, Radzim z Vyšnej Slanej, Gemer z Dobšinej, ľudové hudby Ondreja Hlaváča, Mariána Galla,  účastníci Muzikantskej  dielne

PASKUDNICI A REJDOVČINA - Krst zborníka príbehov z Rejdovej autora Ondreja Kračúna

0:00 DZIFČE POČAROVNE  -  ľudová hudba Šarišanci a jej sólisti

20:30 TOTA HEĽPA  - folklórna skupina Heľpan

20:45 POZDRAV Z UKRAJINY - národný súbor Mriya - Ukrajina

Festivalové Detské kino dvor u Brehalu

21:00 Po rejdovski  - spevácky dom s Betkou Lukáčovou a jej hosťami - dvor u Petriska  

Hutsuliya - ukrajinský národný tanec - škola tanca so súborom Mriya - malá  scéna 

22.00 Rejdovské veselice vo dvoroch a na pľacu

26.08.2017 Rejdová

10:00 Otvorenie Rejdovských dvorov na pľacu

REJDOVSKÝ ŠINGEL - ukážky a súťaž v strúhaní šindľov

UVIAŽEM SI HANTU3OK - ukážky a súťaž tradičného viazania šatiek

12:00 ENIKKI BENIKI...  -  program detských kolektívov a sólistov

účinkujú:  Bambuchy z Gemerskej Polomy, Gemerčatá z Dobšinej, Haviarik z Rožňavy, Horička z Rejdovej, Kincskereső z Drnavy, Malý Stromíš z Vlachova, Radzimčok

FAŠIANGOVÉ ČASY  -  účinkuje: folklórny súbor pri DSS Jasanima v Rožňave

13:30 Krojovaný sprievod obcou - amfiteáter

14:00 VITAJTE V REJDOVEJ ZA HAMROM - privítanka                                 VôŇA GEMERA  -  scénický program hudobno-tanečného folklóru Gemera

účinkujú: folklórne skupiny Bučina z Pače, Bystränky z Rožňavského Bystrého, Dolina z Gemerskej Polomy, Genšenky z Honiec, Lehoťanka z Čiernej Lehoty, folklórne súbory Borostyán a Mládežnícky FS Borostyán  z Drnavy, Dubina a Haviar z Rožňavy,Gemer z Dobšinej, Háj z Rimavskej Soboty, ľudové hudby Ondreja Hlaváča, Mariana Molnára

VO VLACHOVE SVADBA BUDE  -   účinkujú : folklórne skupiny Hôra z Rejdovej, Stromíš z Vlachova, Dolina z Gemerskej Polomy, Starovlachovská muzika

17:00 EJ DUDY MOJE DUDY - Gajdošská dvojka Beskyd z Oravy

17:15 NA ŠTEFANA - folklórna skupina Smižančanka zo Smižian

17.45 VESELO S ĎATELINKOU - ľudová hudba Ďatelinka so sólistami a jubilantkou Máriou Brdárskou Janoškou z Rejdovej

18:45 POZDRAV Z UKRAJINY - národný súbor Mriya - Ukrajina

19:30 Tombola

20:15 ŠAK TO PEKNÉ ČASY BÝVALI – folklórny súbor Kopaničiar z Myjavy

21:30 Rejdovské veselice vo dvoroch a na pľacu   Sprievodné aktivity: v obci: Rejdovské dvory - bačovský, banícky, gazdovský, hasičský, kraslicový, matičný, poľovnícky, remeselnícky, ukážky remesiel, ochutnávka tradičných jedál a koláčov, prehliadka Múzea tradičnej kultúry v Rejdovej, výstava poľovníckych trofejí , Rejdovskie cimitringi v amfiteátri : Na posedzke v Rejdovej - tvorivé remeselnícke dielne Domu tradičnej kultúry Gemera, Jarmok tradičných ľudových výrobkov,malý salaš, drevený kolotoč a iné


Podrobnosti

Adresa:Rejdová
Začiatok:24. 08. 2017 o 16:00
Koniec:26. 08. 2017 o 23:00
Vstupné:ánopiatok: 2€, deti 1€
sobota: 5€, deti 2.50

Organizátor

Názov:Gemerské osvetové stredisko v Rožňave
Adresa:Betliarska č.8, 048 01 Rožňava
Kontaktná osoba:Mária Ferenczová
E-mail:ferenczova@gos.sk
Telefón:0915 884 135
Web:www.gos.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Goralske piesne z Hladovky a Suchej Hory

O, Janicku, serdecko

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV