3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Ako sa v Čičmanoch fujarášski festival vidarel...
Ako sa v Čičmanoch fujarášski festival vidarel...

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Ako sa v Čičmanoch fujarášski festival vidarel...

04. 01. 2008

Zachiťela a povipravala tetka Zuza Tajek-Piešová a nafoťel Roman Greguš

Aňi sme sa ňenazdaľi, jako chitro rok prešiel a do našiej maľovanej chimarnej ďeďiny - do Čičman zavítaľi znova fujaráši z celého Slovenska. Prvý ročňík sa vidarel a preto šeci, čo sťeli, sa k nám do Čičman vráťeľi, abi sa postretaľi, spolu si zahraľi a zaspievaľi. A prišľi i noví hosťia, abi spraveľi šetkim radosť ze svojim programom. Oťec Ňebeský nám pekného času doprial, ľebo aj On si rád ľudovú pesničku, či muziku vypočuje.

Nááľe sa vás zešlo,....fujarášov..od Detvy, Kokavy, Bystrice.. radosť pozierať, i počúvať, jako si tý fujarky brblú, mumlú, a tý vašie pesňički jako sa rozľiehaju....Šak toľkí pohromaďe , keď sa stretľi, to museľi aj na fačkovskem, či zliechovskem chotári počuť ..

V sobotu ráno, trombitáši z Lúk pod Makytou pobuďeľi šetkích, aj tých, čo aňi pospať ňestačeľi ,a zvolávaľi: pojte, pojte, veď už toľko ňespiťe, čiľ sa už treba na program richtovať.

Šeci sa poschojeli, posadaľi, ná a program sa mohol začať. Od hňilého kúta , kerí je asi v každej dedine sa aj mraki došľi pozrieť, aľe zmáčať šetkích...to si nedovoľeli....Ľen sa prevaľovaľi ...náľe aj suniačku daľi posvietiť, jako bi to bolo, bez posľedních lúčof.

Mi, Čičmanci sme tiež museľi skoro vstať, abi sme sa do tých našich višívaných krojvo porichtovaľi, a pekňe, ako sa patrí, spolu s pani starostkú Máriou Boľvanovou šetkích privítaľi.

Abi sme mi v hanbe nezostaľi, tak sme pekňe šetkím zaspievaľi a chlapci zatancovaľi. Juraj Kudják, jeden s hlavných orgaňizátorvo je aj čľenom našiej skupiny.... pekňe sa naučel na fujaru i na píšťalku hrať...a tý našie - čičmanské pesňički spievať.

Folkloristi z Priechoda nám síce ňevraveľi, že čo sa stalo v jednom dome, ňeďaleko pri Priechode, no bolo sa na čo ďívať..temperamentný tanec na zábave v krčme.

Náľe..to sme tu veru dávno ňemaľi..Muži z Heľpy , ze spevavého Horehronia, spusťeľi takú, že aj medvede na Strážove sťeľi tancovať....aľe nuota Na kráľovej Holi to im do tanca kroky nevichoďeli...

A čiľ hrajú krásne fujarki....V strede hrá Michal Fiľo z Banskej Bystrice, kerý ze šetkími kamarátmi, fujarášmi a ďalšími folkloristami tento festivalík, pred rokom tu v Čičmanoch spáchal ...a dobre urobel..

Hráč na píšťalkách, fujare a člen orchestra Zlaté husle Róbert Puškár. .pekní chlapec, že nás neobešiel....a pekňe zahral aj zaspieval šetkim. zvukového technika mu robel náš gazda Anton Kudják, kerý bol aj jeden z hlavných organizátorvo.

Fašiangový tanec Podšable, kerý skoro sme aj zaboli ako sa tancoval, predviedli naši mladí chlapci a muži....aj sa im nohy poplietli, aľe , že sa to učeľi krátko, zatancovali to výborne. Ništ sa im nedalo vičítať..náľe šak sa to docvičia. Každý sa raz učel pekňe od začiatku...aj tancovať.

Podpolianci sú veselí , šak nám to aj predviedľi, že sa na tej Detve velice pekne krepčí..Folkĺórny súbor z Detvy. Pekní chasňi aj diefčence, no radosť sa bolo na nich ďívať.

Veru na sobotu aj dosť toho už bolo.Záver sobotňajšieho programu, vischli hrdielenka, v bruškách už vihrávaľi celé orchestre a šeci sme sa už zábavi ňemóhľi dočkať.

Ký šetci spievaľi, tancovaľi, fujarki oddychovaľi...maľi toho ešte dosť pred sebou, nieľen zábavu, aľe aj ňeďelní program.

Hralo a spievalo sa pri javisku.....ľudová hudba z Vadičova

...za javiskom sa to už začalo pekňe rozbiehať. "spevi od šelikajek nekončeľi...furt ňiekto začínal tú svoju.....

a parobok z Heľpy čo pojedol a popil???? Jak vispevoval....aňi ňevieme, jakú medecínu užil, že mu to tak dobre išlo...ľen tú medecínu nám ňeprezraďel...

Nááá a ty čo?? Musíš čiľkam do toho fúkať,???...šak ňišt ňepočujem.. ...neviem, ako dopadľi ... za gurami, za lesami, pobili sa dva guraľe čupagami.....

Na druhí ďeň, prišľi muzikanti z Oravskej Lesnej - oťec Viktor Chudoba aj ze svojimi ďeťmi. Prvjek pekňe spievaĺi v kosťeľe a potom aj šetkim, čo prišľi na fujarašov aj v ňeďeľu.

Fujaraši maľi hlavné slovo či notu aj v ňeďeľu. Suniačko ohrialo fujarki a ostatné Inštrumenty, hrdielka zas vynikajúca marhuľovica....za štamprlík, šak to je zdravé..Hralo a spievalo sa, kým ňeprišlo poludnie.

Aj koňiec raz musel prísť, šeci účinkujúci sa rozlúčeľi s divákmi, zaspievaľi a rozlúčeľi sa.

A jak zdraví dožijeme, tak sa hádam o rok šeci stretňeme.

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk Vikartovcan

Ja som chopec z Vikartovec - Pud hajom zelenym

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV