3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Karpatská nadácia a Pravé orechové zachraňujú kultúrnu identitu východu
Karpatská nadácia a Pravé orechové zachraňujú kultúrnu identitu východu

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Karpatská nadácia a Pravé orechové zachraňujú kultúrnu identitu východu

12. 05. 2008
Košice

(Karpatská nadácia a Literárna spoločnosť Pravé orechové - tlačová správa) - „Zachráňme staré príbehy, aby sme nestratili svoju identitu" je názov projektu, ktorý v týchto dňoch ukončili Karpatská nadácia a Literárna spoločnosť Pravé orechové. Projekt pripravili v spolupráci na výzvu Stredoeurópskej nadácie v rámci programu „Vážime si umenie a kultúru". Úlohou spisovateľov z L.S. Pravé orechové bolo od mája 2007 do mája 2008 zozbierať od najstarších obyvateľov desiatich vytipovaných obcí východoslovenského regiónu päťdesiat povestí i historických príbehov, ktoré potom spracovali do poviedok. Základným kritériom bolo, aby zbierka poviedok zohľadnila národné, národnostné i etnické zloženie mapovanej oblasti. Znamená to, že autori literárne spracovali po desať príbehov z obcí rýdzo slovenských, ale tiež z obcí s početnou maďarskou, rusínskou a nemeckou menšinou i rómskym etnikom.

Všetky poviedky sú prezentované na internetových stránkach www.praveorechove.com a výber z nich je preložený do angličtiny pre internetové stránky www.story.box.sk.

Zástupcovia Karpatskej nadácie a L.S. Pravé orechové zároveň predstavili knihu s názvom  "Východné Slovensko: päť v jednom". Kniha obsahuje výber z poviedok vytvorených v rámci projektu - pätnásť najkrajších povestí i historických príbehov. Ako podpora slovenských knižníc je náklad knihy daný ako knižný dar pre východoslovenské knižnice, tiež obciam, z ktorých jednotlivé povesti a historické príbehy pochádzajú.

Splnenou úlohou projektu sa stala i záchrana historického fotografického fondu. Celkovo sa podarilo v jednotlivých obciach zachrániť 80 historických fotografií, digitalizovať ich a doplniť o články z miestnej histórie a etnológie. Tieto fotografie sú aj s článkami uverejnené na www.praveorechove.com, výber z nich aj na www.story.box.sk.

Projekt „Zachráňme staré príbehy, aby sme nestratili svoju identitu" sa realizoval vďaka finančnej podpore Stredoeurópskej nadácie a spoločnosti Slovnaft, a.s., člena skupiny MOL.

„Karpatská nadácia si kladie za cieľ podporu dobrých susedských vzťahov, sociálnej stability a udržateľného rozvoja v Karpatskom euroregióne. Povesti patria k nehmotnému kultúrnemu dedičstvu, o ktorého záchranu nadácia usiluje a aj preto sú nám filozofia a práca spisovateľov z Pravého orechového blízke. Spracovaním slovenských, maďarských, rusínskych, nemeckých a rómskych povestí projekt prispel aj k zachovaniu kultúrnej rozmanitosti prostredia, čo je jednou z našich prvoradých úloh v oblasti kultúry v rámci Európskej únie," uviedla riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel.

„Veľmi si cením, že sa nám podarilo vypočuť a literárne spracovať povesť o zázraku kráľa sv. Ladislava. Príbeh siaha do 11. storočia, kedy bojoval s Kumánmi. Možno pritom predpokladať, že si celú udalosť niekto v 18. či 19. storočí iba nevymyslel, pretože na mieste údajného zázraku bol uprostred lesov postavený kostol, v ktorom sa konali bohoslužby až do 15. storočia. Zo skutočných príbehov ma pravdepodobne najviac zaujal osud jedného Róma z Ladomírovej, do života ktorého neuveriteľným spôsobom zasiahli boje o Duklu. Výpoveď svedka týchto bojov je stále plná emócií až reálneho desu," priblížil niektoré zo spracovaných príbehov predseda L.S. Pravé orechové Slavomír Szabó.

Literárna spoločnosť Pravé orechové pôsobí pod záštitou Košického samosprávneho kraja. Vznikla v roku 2001 ako občianske združenie spisovateľov, ktorí sa venujú nefiktívnej beletrii - literárnej tvorbe na základe vypočutého, prípadne naštudovaného zo starých archívnych materiálov. Východné Slovensko: Päť v jednom je ich štvrtá kniha. Okrem toho realizovali štrnásť rozhlasových poviedok a hier, na internetových stránkach www.praveorechove.com ponúkajú na čítanie približne 200 poviedok. Niektoré z nich už zaznamenali návštevnosť tritisíc čitateľov.

Zoznam obcí, v ktorých sa projekt realizoval:

Slovenská kultúra: Rozhanovce, Herľany (okres Košice-okolie)

Maďarská kultúra: Malá Tŕňa (okres Trebišov), Drienovec (okres Košice-okolie)

Nemecká kultúra: Medzev, Vyšný Medzev (okres Košice-okolie)

Rusínska kultúra: Miková (okres Stropkov), Kojšov (okres Gelnica)

Rómska kultúra: Rovné, Ladomirová (okres Svidník)

Zaujímavosti z knihy Východné Slovensko: Päť v jednom

Herľany - príbeh Špehúň v bielom - skutočný príbeh z rokov 1941 - 46, v ktorom je vykreslená niekdajšia morálka a vzťahy medzi návštevníkmi vtedajších kúpeľov. Vnímanie kúpeľného prostredia ako príležitosti na neveru sa od súčasného stavu veľmi nelíši.

Rozhanovce - povesť Porcelánová bosorka - na konkrétnom prípade vykresľuje poverčivosť vidieckeho obyvateľstva a niekdajší stav dedinskej mágie.

Rozhanovce - Dve strany jedného kríža - príbeh z roku 1949, priam modelová situácia o vzájomnej nevraživosti katolíckych a evanjelických rodín.

Drienovec - Zázrak kráľa Ladislava - povesť z 11. storočia o boji kráľa s Kumánmi.

Drienovec - Nedotknutá - príbeh z tridsiatych rokov o veľkej výnimke; cirkevnom rozvode dvoch obyčajných ľudí, ktorých rozpad manželstva umožnil priamo Vatikán.

Malá Tŕňa - Hostina pre Férenca - príbeh z povojnového obdobia, keď obec prešla spod Horthyovského Maďarska pod Československo a za prekročenie hraníc trestali Maďari Maďarov.

Miková - Cval mŕtvych koní - povesť o stáde neviditeľných koní, ktoré odprevádzali ženu po smrti na druhý svet.

Miková - Ako divé husi - skutočný príbeh o stave po II. svetovej vojne, keď pre veľkú chudobu dávali Rusíni vlastné deti na adopciu do Čiech.

Kojšov - Vodenie Uľjany - povesť o sirote a ľudskej pomoci. Na základe povesti vznikol v obci zvyk, ktorý sa tu zachováva dodnes.

Medzev - Panské klamstvá - skutočný a archívne dokladovaný príbeh z roku 1728, kedy dali mnísi z Jasova palicovať ženy z Medzeva za ženskú vzburu.

Medzev - Vyhnanci - skutočný príbeh o násilnom vysťahovaní veľkej časti nemeckej menšiny z Medzeva po II. svetovej vojne.

Vyšný Medzev - Chcem frajera! - povesť o túžbe, ktorá prerástla do démonizmu.

Ladomirová - Vasiľ mal veštené - príbeh o rómskej veštici a rómskom strachu z mŕtvych.

Ladomirová - Na ceste domov - príbeh Róma, ktorý sa pri vypuknutí bojov o Dukliansky prisemyk pokúsil prejsť z Poľska do Ladomirovej ku svojej rodine.

Rovné - Cigánska rada - príbeh o Rómke, ktorá sa vydávala za vešticu; nakoniec sa jej naozaj podarilo odohnať mátajúci prízrak.

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk Sklabina

Stavaj diouca hore

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV