3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Mladá slovenská poviedka 2008
Mladá slovenská poviedka 2008

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Mladá slovenská poviedka 2008

11. 06. 2008

Oravské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva všetkých záujemcov o literárnu tvorbu na vyhodnotenie V. celoštátnej súťaže mladých autorov -- Mladá slovenská poviedka 2008. Stretnutie s autormi, porotou, vyhlásenie výsledkov a literárny podvečer sa uskutoční 20. júna od 13.00 hodiny v priestoroch Oravskej galérie v Dolnom Kubíne.

Súťaž, ktorú pripravilo v tomto roku stredisko v spolupráci s Národným osvetovým centrom, sa stretla s veľkým záujmom. Svoje poviedky do súťaže poslalo v troch vypísaných vekových kategóriách (od žiakov 6. ročníkov ZŠ po dospelých do 30 rokov veku) 101 autorov, pričom najpočetnejšie bola zastúpená kategória stredoškolákov.

Poslanie súťaže, ktorým je dať možnosť verejne prezentovať a tvorivo konfrontovať tvorbu mladých literárnych talentov i zvýšiť záujem mladej generácie o pôvodnú slovenskú literárnu literatúru, pomôže naplniť i zborník ocenených prác, vydaný pri tejto príležitosti. Podľa vyjadrenia poroty, ktorej predsedala Prof. Eva Kollárová, poviedkam dominovala téma medziľudských vzťahov, vzťahov v rodine, škole. Autori vnímavo reflektovali súčasnosť i svoje aktuálne priateľstvá a lásky.

Text a Foto: PhDr. Miroslav Žabenský

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Hanka Servicka

Dvanasta hodina

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV