3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Národný umelec Martin Benka sa narodil pred 120 rokmi
Národný umelec Martin Benka sa narodil pred 120 rokmi

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Národný umelec Martin Benka sa narodil pred 120 rokmi

20. 09. 2008

Martin BenkaBratislava (TASR) - V nedeľu si pripomenieme 120. výročie narodenia národného umelca, maliara a ilustrátora Martina Benku, ktorý patrí k zakladateľom moderného slovenského umenia prvej polovice 20. storočia. Svojím rozsiahlym a mimoriadne významným dielom vyznal lásku, úctu a obdiv Slovensku, jeho prírode a ľudu. Inšpiroval sa krajinou samotnou, ale i tvarovou a farebnou krásou ľudového výtvarného prejavu, ako aj melodikou spevu. Benka citlivo vnímal výnimočnosť tradičnej ľudovej kultúry, tvorivú silu jej prejavu, pričom sa nechával priamo inšpirovať bohatstvom krajinných a figurálnych motívov. Umelcovo dielo už počas jeho života výrazne prispelo k identite Slovenska, ktorému venoval celý svoj život i dielo.

Martin Benka sa narodil 21. septembra 1888 v dnešnom Kostolišti pri Malackách. Bol najmladší z piatich súrodencov.

V rokoch 1894-1902 bol žiakom Ľudovej školy v Kostolišti a navštevoval Štátnu maďarskú školu v Malackách. Krátky čas chodil do súkromnej hudobnej školy kapelníka Prachára, ktorý ho učil hrať na husliach. V rokoch 1903-1906 bol maliarskym učňom v Hodoníne. Po skončení učenia za maliara-natierača sa dostal do Viedne a pracoval ako maliarsky tovariš v rôznych firmách. Čoraz viac sa zaujímal o skutočné umenie, výtvarné i hudobné.

Dva roky strávil v súkromnej škole českého maliara E. Neumanna, kde si jeho talent všimol český novinár a spisovateľ Ján J. Langer, ktorý mu zabezpečil profesionálne maliarske školenie u významného českého maliara-krajinkára Aloisa Kalvodu.

Martin Benka - Dve ženyS Kalvodovou školou absolvoval v rokoch 1910-1914 viaceré "maliarske" cesty na Šumavu, do okolia Krivoklátu a takmer každoročne na Moravské Slovácko. V roku 1910 prvýkrát vystavoval spolu s učiteľom a spolužiakom J. Štemberom vlastné štúdie z Chodska v Novej Kotyni.

V roku 1913 bol jeho obraz Štúdia smrekového lesa vystavený prvý raz v pražskom Rudolfíne a ďalšie obrazy na jubilejnej výstave Združenia výtvarných umelcov moravských v Hodoníne. Za honorár a na radu svojich priateľov odcestoval začiatkom leta 1913 do Veličnej na Orave. Táto študijná cesta mala rozhodujúci význam pre jeho ďalší umelecký rast.

V roku 1915 usporiadal svoju prvú samostatnú výstavu v Rohatci a v roku 1917 ďalšiu v Strakoniciach. Vojnové udalosti prežil ako nevojak v pohostinnom dome veľkostatkára Antonína Klenku z Vlastimilu, kde usilovne kreslil a vycifroval svoj osobitný umelecký štýl, ktorý v ďalších rokoch ustálil na báze monumentalizujúceho expresionizmu s vlastným poňatím. V roku 1939 sa presťahoval z Prahy do Martina, kde prežil obdobie druhej svetovej vojny. Po oslobodení zužitkoval čerstvé spomienky na Slovenské národné povstanie (SNP) a koniec vojny a vytvoril pozoruhodný cyklus obrazov s povstaleckou tematikou.

V roku 1948 mu bol udelený čestný titul Laureát štátnej ceny, no i už predtým bol viackrát vyznamenaný. Pri príležitosti jeho 65. narodenín mu bol ako prvému slovenskému maliarovi udelený titul národný umelec a v roku 1963 bol vyznamenaný Radom republiky za celoživotné dielo.

Martin Benka - Zo žatvyMartin Benka túžil vybudovať ateliér a galériu v rodných Malackách. Od vtedajších funkcionárov mesta Malacky nedostal ani pozemok, ani morálnu podporu a tak odišiel do Martina, kde mu postavili dom s ateliérom a malou galériou. Ako protihodnotu za poskytnuté pracovisko odovzdal štátu svoju základnú umeleckú zbierku obsahujúcu vyše 5000 vlastných diel, ktoré sa stali základom zbierkových fondov Múzea Martina Benku. Múzeum oficiálne sprístupnili 21. septembra 1972 pri spomienkovej slávnosti venovanej umelcovi v deň jeho narodenín. Po konečnom vysporiadaní jeho pozostalosti 21. septembra 1973 múzeum sprístupnili verejnosti.

Benka sa venoval aj tvorbe pre architektúru a verejný priestor, grafike, ilustrácii, užitej grafike, hudobnej kompozícii a husliarstvu. Umelec využíval znalosť tradičného ľudového prostredia, priamo predurčeného výtvarne umocniť vrcholné diela patriace do klenotnice ľudovej slovesnosti i národnej literatúry. V oblasti knižnej kultúry vytvoril umelecky vysoko náročné a pôsobivé dielo s hlbokým vzťahom k ľudovej kultúre, ktoré sa stalo trvalou hodnotou knižného umenia na Slovensku. Krátko sa venoval aj tvorbe poštových známok.

Posledné mesiace a dni svojho života strávil v Malackách a v rodnom Kostolišti. Po kolapse bol prijatý do Štátnej nemocnice v Malackách, kde 28. júna 1971 dokonal. Po smútočnom obrade v sieni Slovenskej filharmónie v Bratislave bolo jeho telo prevezené do Martina a uložené na Národnom cintoríne.

Každoročne od roku 1975 udeľuje Rada Fondu výtvarných umení v Bratislave na základe rozhodnutia Komisie pre správu pozostalosti M. Benku ceny Martina Benku. Umelec totiž v testamente na tieto účely odkázal finančné prostriedky s cieľom vysloviť uznanie umelcom a teoretikom umenia a študentom "v snahe podnietiť a zmobilizovať ambície mladých slovenských výtvarníkov". 

Zdroj: TASR, www.kostoliste.sk, Múzeum Martina Benku

Odporúčame tieto odkazy:

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Ludova hudba Olsiakovci

Jozef Smykal - Chudobny som, v jarkovisku zrodeny

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV