3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Jak nás učili matere viprávjat (III. časť)
Jak nás učili matere viprávjat (III. časť)

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Renáta Hrašková (krsna)

krsna Som tá, ktorej prebehnú zimomriavky pri tónoch fujary, ktorej stečie slza pri štátnej hymne a ktorej sa srdco rozbúcha, keď sa ukážu tatranské štíty.

Jak nás učili matere viprávjat (III. časť)

08. 12. 2008
Bratislava, Vajnory

Haseňí ohňa

Največí strach krom inšího mjeli ludé v každej dzedziňe z ohňa a proto sa starali o to, abi mjeli dobre vistrojeních a viexecírovaních hasičú. Na tem si každí richtár velice zakuádau a proto sa starau o to, abi bili hasiči dobre viobrichtovaní. O to sa starali chuapci, co došli jak visúžení vojáci z vojančini domu.

Hasiči sa ze súsedňích dzedzín schádzali každí rok a robili úbjehi, kerí skúr dobjehnú k ohňu, skúr sa prichistajú na dušení ohňa a do ho prví zadusí. Skúsenosci z takíchto úbjehú potom viužívali při hasení naozajstného ohňa.

Richtári bili aj z velitelí hasičú velice pišní na svojich členú hasičského zboru ket títo bili prví, ale velice ich to žrauo, ket druhí boli lepší a tak dochádzauo medzi ňima aj k zvadám.

Tak sa rás v léce stauo, že na cigánskem placi ve Vajnoroch sa dožví od čeho chiciu kozeu suámi a začau horat. Oheň šlahau už dost visoko, ket ho jak prví zahlédeu kišbír. Tento, jak sa na úradňí osobu patrí, hnet utekau za trubačem hasičú, abi friško vitrúbiu alarm.

Trubač nebiu doma a ket ho kišbír našeu až v trecím šenku, prelaknutí friško hupki leceu vitrúbit požární pohotovost. V tem tumlování trubač místo trúbi uchiciu hajňícki tulikáč, kerí šak biu bez piskora. Kišbír, abi nic neponechau enem tak na náhodu, utekau túto velice vážnu vjec ohuásit aj velitelovi hasičú. Tento, po zvážení kritickej situácie, višikovau kišbíra k ohňu z odkazem, abi ludé, kerí sa k ohňu zbjehli, tento zatát udržovali aspoň do času, než dondú hasiči. Tak sa aj stauo. Neš vajnorskí hasiči stačili vihuásit alarm, dat sa dokopi, zehnat gazdu, kerí mjeu požárňí pohotovost záprahu, stáhnut hadice z ostrovici, stačili jak prví k ohňu dobiehnút raštorfskí hasiči a hned začali s haseňím ohňa.

Oheň biu už dost rozšírení, ket dobjehli vajnorskí hasiči a jejich velitel dzif nepraskeu od jedu, ket vidzeu, že ich raštorfjané predbjehli. Predstúpiu pred raštorfského velitela hasičú a skríkeu: „Dost! Vjecej aňi cvrk. Oheň je náš a ket scete dusit, spravte si oheň vedlá". Jak to ceué na konec dopaduo s duseňím ohňa medzi vajnorskíma a raštorfskíma hasiči, svjedkovci tejto událosci už zapomjeli.

Vo Vajnoroch zbírá, pritupluje a spisuje Bohumil Hrabák.

(pre vás vybraua Krsná)

Zdroj: Vajnorské Novinky 5/2007

Foto: Roman Greguš

Vedeli ste, že po Vajnorsky:

  • kišbír je obecný bubeník,
  • kozeu je stoh obilia, slamy, sena,
  • ostrovica je kôl na sušenie slamy, druh požiarneho rebríka,
  • raštofskí znamená račiansky (Rača - časť dnešnej Bratislavy),
  • tumlovat znamená náhliť sa,
  • úbjeh sú preteky,
  • viexecírovat znamená vycvičiť,
  • a viobrichtovat znamená vyobliekať, vystrojiť sa?

A čo Vaše nárečie?

Pridáte sa tiež a napíšete nám v ňom niečo? Vaše príspevky posielajte na redakcia(zavináč)jankohrasko.sk .

Súvisiace odkazy:

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS Polana Zvolen

Javorová hú?va

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV