3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Chodenie s kozou
Chodenie s kozou

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Ľudmila Hricková (Beťarečka)

Beťarečka Milujem ľudové piesne, tance, kroje, architektúru, nárečia, zvyky, tradície a obyčaje. Kroj považujem za výsostné umelecké dielo a rovnako dôležité sú pre mňa ľudové rozprávky, pranostiky a porekadlá. Chcem sa pričiniť o to, aby...

Chodenie s kozou

22. 12. 2008

Hoci sa v každej krajine Vianoce slávia inak, symbolika je rovnaká - stromčeky, betlehem, hviezdy, zvončeky, sviece, či zvyky.

Aj v niektorých obciach Spiša, ako aj napríklad v Margecanoch, ešte pred niekoľkými rokmi chodievali cez Vianočné sviatky s kozou. Táto hra vyžadovala improvizáciu, pretože časti hry boli sprevádzané voľnými akciami postáv.
V hre s kozou vystupoval bača, Herodes, vojak, žid, čert, cigán zo ženou a koza. Hercami boli mládenci a chlapci. Bača mal dlhý, na ruby obrátený kožuch, prepásaný povrieslom a v ruke dlhú pastrierskú palicu. Herodes bol oblečený do uniformy. Žid mal dlhý čierny obnosený kabát. Cigán s Cigánkou boli odetí do otrhaných šiat. Čert mal na ruby obrátený čierny kožuch, prepásaný reťazou, na ktorej viselo niekoľko zvoncov, tvár mal začiernenú sadzami.

Podporte prezentáciu folklóruKozu predstavoval mládenec celý zahalený plachtou, v rukách držal palicu, na konci ktorej bola nastoknutá kozia hlava vyrezaná z dreva, obtiahnutá kožou. Ligotavé pliešky predstavovali oči.

Bača vstúpi do izby ako prvý. Žid má v ruke batôžtek, z ktorého ponúka domácim rozličné drobnosti na predaj. Vojde aj Cigán s Cigánkou, za nimi čert s kozou. Čert behá s kozou po izbe, vyskakuje, štuchá do ľudí, zhadzuje predmety, straší deti, dobiedza do dievok. Cigán prosí gazdu, aby mu dal niečo opraviť. Cigánka pýta od gazdinej múku, chlieb pre dieťa.
Potom si trocha zatancujú a gazdiná dá bačovi pre všetkých trochu slaninky, klobásky alebo peniaze. Pred odchodom z domu a poďakujú.

Vinš v Margecanoch:

„A ja Vám vinšujem na totie šviatky,
hojnejší, pokojnejši, zdravší,
ročkom dožic, jak sce dožili a prežili,
od Pána Boha lásky, od sušedoch priažeň,
žeby Vás tak pán Boh požehnal,
jak z neba rosa padá.
(odpoveď gazdu, gazdinej)Vyslíš Pane Bože!"

Zdroj: Zvyky a tradície na Slovensku

Spracovala: Ľudmila Hricková

Zaujímavé odkazy:

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Track

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV