3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Školenie spevákov vo Zvolene
Školenie spevákov vo Zvolene

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Igor Hraško (betar)

betar To, že som folklóristom, som pochopil, keď som nastúpil na vysokú školu a zistil, že bez folklóru to už nemôžem ťahať. Prešiel som cestu tanečníka, pedagóga, speváka i inštrumentalistu. Dnes som posadnutý folklórom …. piesňou,...

Školenie spevákov vo Zvolene

16. 03. 2009
Zvolen

V súčasnej dobe sa na našich stránkach www.jankohrasko.sk objavuje stále viac informácií o rôznych podujatiach spojených s folklórom a našimi tradíciami. A že informácie sú to skutočne užitočné, som sa presvedčil opäť na vlastnej koži.

Na stránke sa objavila informácia o školení spevákov vo Zvolene. Kuknem termín, sobota 7. marca, pozriem do svojho kalendára - nemám nič. A nakoľko som aj spevák, tak som sa rozhodol, že tam pôjdem ako účastník školenia. Skontaktoval som sa s organizátorkou a spýtal sa jej, či sa nenájde ešte jedno miesto voľné, lebo termín nahlasovania vypršal deň pred tým. Na moje šťastie sa odhlásili dve účastníčky a bolo rozhodnuté. Idem tam. Ako ste si iste prečítali v upútavke na toto podujatie, program bol rozdelený na 4 časti. Dve prednášky, večeru a koncert. Poviete si, čo je to za časť školenia - „večera“. Ale neverili by ste, ako sa popri takej večeri dá dobre porozprávať. Jednak sú to dojmy z predchádzajúcich prednášok, ale aj skúsenosti a rôzne iné témy folklóru a tradičnej ľudovej kultúry.

Ale vrátim sa k prednáškam. Uvedomil som si, že pokiaľ sa niekto systematicky nevenuje veciam v speváckej oblasti, teda nie je napríklad vedúcim speváckej skupiny, tak mnohé veci nerobí až tak dobre, ako by sa dali. No a tu sa dostávam k prvej prednáške školenia: „Hlasová rozcvička“. Koľko rôznych možností a spôsobov pri práci s rôznymi vekovými kategóriami a zložením vedených skupín je pri rozcvičení sa hlasu pred samotným speváckym výkonom. Čo všetko je dôležité dodržať, aby človek neprišiel skoro o hlas, aby sa nevykričal na začiatku a potom už možno len počúval. No nesedeli sme len tak pasívne a nepočúvali, ale aj skúšali. Rozdelili sme sa na skupinky a dostali sme za úlohu pripraviť návrh hlasovej rozcvičky na 2 minúty. Prečo na 2? Predstavte si, že idete zo svojou speváckou skupinou na vystúpenie, z nejakých príčin meškáte a čaká sa už len na vás. Pri prezleku do kroja sa musíte stihnúť aj rozcvičiť, preto 2 minúty. Každá skupinka potom prezentovala, aj s praktickými ukážkami, svoje nápady na rozcvičku „rýchlovku“. Aj sme sa veru pozabávali.

Po krátkej prestávke sa začala druhá prednáška na tému: „Jazykové formuly a ich scénické využitie“. Pravdu povediac, pred školením mi to vôbec nič nevravelo, ale ako sa hovorí, keď človek pozorne počúva, veľa sa dozvie. A ja som sa dozvedel, že aj to, čo sa na javisku len hovorí a čo sme používali pri vystúpeniach, sa odborne vlastne volá jazykové formuly. Túto prednášku mal pôvodne prednášať pán Juraj Matiáš z Plachtiniec, ale chrípka mu napokon nedovolila prísť. Úlohy prednášajúcej sa preto zhostila ďalšia vynikajúca spevná pedagogička Gitka Jágerová, ktorá si na pomoc v praktických ukážkach zobrala pani Máriu Mihaľkinovú zo Sucháňa. Príklady z niekdajšieho života pani Mihalkinovej, ako aj jej krásne nárečie sú pre mňa nezabudnuteľné.

Po skončení ďalšej veľmi poučnej prednášky sme sa presunuli o poschodie vyššie na večeru, ktorú som už spomínal. A keďže to bolo školenie spevákov, tak najlepšie je vypočuť si aj konkrétne príklady skúsených spevákov ľudových piesní, na čo bol pripravený program z cyklu „Život s piesňou“, ktorý sa v tento večer niesol pod názvom „Každá bylinka má svoju noc“. Aj piesne

boli smerované k tejto tematike. A aj tu sa protagonisti oproti programu trochu zmenili. Napokon pre nás aj širokú verejnosť vystúpili: Anna Klimová z Detvy a ŽSS Detva z Detvy, ľudová hudba Jara Hazlingera, Marián Čupka a mužská spevácka skupina Šumiačan zo Šumiaca, heligonkár Ladislav Drugda z Detvy a ľudová rozprávačka Anna Noskovičová z Dobrej Nivy. Nuž veru, koncert to bol tiež nádherný a umocnil všetky vstrebané vedomosti zo školenia.

Na záver som si zavolal organizátorku tohto školenia, Andreu Jágerovú a dal som sa jej niekoľko otázok:

 • Od ktorého roku sa začali usporadúvať školenia pre spevákov?
  • "Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene organizuje školenia pre spevákov ľudových piesní a vedúcich speváckych skupín od r. 2001.
 • Koľké teda v poradí je toto školenie spevákov?
  • Tohtoročné školenie bolo ôsme v poradí (jeden rok som bola na materskej dovolenke)
 • Koľko účastníkov v priemere sa zúčastňuje jedného kurzu?
  • Prvých ročníkov školení sa zúčastňovalo v priemere okolo 20 účastníkov, v posledných troch rokoch sa počet vyšplhal na číslo 40 účastníkov. To ma samozrejme zaväzuje pripravovať stále nové školenia s témami, ktoré spevákov zaujímajú. Keďže ja sama spievam a tiež vediem spevácku skupinu, zúčastňujem sa speváckych podujatí, súťaží... viem čo spevákov trápi a čo by ich mohlo zaujímať.
 • Aké sú odozvy zo strany účastníkov, máš od nich spätnú väzbu, ako im školenie pomohlo v práci so žiakmi, či v speváckych skupinách?
  • Najlepšie je to vidieť v praxi. Keď sa stretneme niekde na súťažiach či festivaloch a počujem, ako kolektívy spievajú, prípadne sa mi prídu vedúce speváckych skupín pochváliť ako pokročili aj vďaka školeniam.
 • Na ktoré atribúty spevného prejavu sa v kurze zameriavate?
  • V minulom roku bola hlavná téma školenia hlasová hygiena, tento rok hlasová rozcvička a v budúcom roku sa budeme rozprávať o tom, ako by sme mali pracovať s konkrétnym materiálom, ktorý chceme spracovať na scénu. Moja hlavná zásada, ktorej sa držím: Najlepší spôsob ako získať hlasovú techniku potrebnú vo folklórnom kolektíve je spievať, spievať a spievať, ale zároveň mať SPRÁVNY hlasový vzor (záznam spevného prejavu staršej generácie žien/mužov z lokality, z ktorej chcem piesne interpretovať).
 • Kedy sa môžeme tešiť na ďalší kurz?
  • Najbližšie školenie bude až v marci budúceho roku.
 • Ako by si zhodnotila tento kurz zo svojho pohľadu i z pohľadu organizátora?
  • Z organizačného hľadiska sme pri realizácii tohto podujatia (myslím) neurobili žiadnu závažnú chybu. Snažíme sa, aby nám všetko poriadne fungovalo, aby účastníkom nič nechýbalo a aby všetko do minúty vyšlo. ... či sa ľuďom páčilo, to by si sa mal spýtať ich. A veru som sa aj opýtal. Nezaznamenal som žiadnu negatívnu reakciu, či už na organizáciu školenia, či na témy jednotlivých ročníkov. Poniektorí účastníci sa totiž zúčastňujú už pravidelne týchto školení, ktoré istým spôsobom na seba nadväzujú a takto im ucelene pomáhajú pri práci zo spevákmi vo svojich kolektícoch. A údajne by nebolo na škodu, keby boli aj viacdňové, ale to je určite otázka peňazí a budúcnosti. V každom prípade sa aj ja už teraz teším na ďalšie školenie spevákov.

Ďalšie fotky z tohto školenia nájdete na tomto odkaze

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

FS Janosik Svit

Karicky - Parchovany

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV