3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Pohľad folkloristu na súžitie starších a mladých folkloristov
Pohľad folkloristu na súžitie starších a mladých folkloristov

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Imro Oravec (Imi)

Imi K folklóru som pričuchol v roku 1973 v súbore Dargov kde som tančil 12 rokov. Od roku 2003 účinkujem v seniorskom kolektíve Omladina. Obľubujem región Detvy, asi v minulom živote som tam žil. Hudba a pesničky sa mi páčia z celého Slovenska....

Pohľad folkloristu na súžitie starších a mladých folkloristov

06. 05. 2009
Košice

Máj, lásky čas.Je máj, lásky čas, príroda sa prebúdza, stromy pučia, kvetinky už hrajú všakovakými farbami, ja mám vynikajúcu náladu, lebo toto obdobie vo mne evokuje všetko pekné, príťažlivé. Proste na svet sa pozerám ružovými okuliarmi a nevdojak som v mysli prebral folklórny život, už prežitý a porovnával ho so súčasným.

Máme 21 storočie, svet už viac než sto rokov prežíva technickú revolúciu, zdokonaľuje dopravu, stavebné prvky sa dopracúvajú takmer k dokonalosti, médiá a elektronika v súčasnosti je v takom štádiu vývoja, že len fantasta si vie predstaviť čo ešte v oblasti techniky príde. Prečo taký úvod? Pretože z týchto vymožeností vyplýva dnešný pohodlný život. V ére mobilných telefónov, internetov a ostatných médií sa veľmi potláča vzájomná komunikácia. Medziľudské vzťahy sa narúšajú. Z týchto kritických postrehov môžeme usúdiť, že aj dedičstvo po našich predchodcoch je ohrozené. No nie je to celkom tak, ako sa to zdá. Už odpradávna sa folklórne tradície šírili ústnym podaním od starších ľudí k mladším. Boli to hlavne spevy a tance, v ktorých sa odrážala láska a pokora, jednoduchosť i dobrota, veselosť i smútok všedných dní a slávnostných udalostí.

Na Slovensku máme veľké šťastie, že približne pred 60 rokmi v rámci príchodu mladých ľudí z dedín na štúdiá do väčších miest priniesli aj svoju dušu a naturel. Začali vznikať súbory a ľudovo umelecké kolektívy, ktoré boli predurčené na uchovanie folklórnych tradícií, ľudovej piesne. Začali sa tvoriť nové tance, vznikala nová muzika. Folklór sa začal štylizovať. Postupne sa toto folkloristické hnutie rozširovalo. Folklórne súbory vznikali pri veľkých fabrikách, pri vysokých školách a podobne. Dedina tiež keď videla ako sa súbory rozvíjajú, nechcela zaostať a vo folklórne známych dedinách vznikajú folklórne skupiny, ktoré náležite udržiavajú zdedené ľudovo umelecké hodnoty našej dedovizne. Tieto skupiny príkladne uchovávajú zvyky, piesne a tance v tej najčistejšej forme autentiky. Po zamatovej revolúcii na chvíľu sa akoby zastavil vývoj tohto druhu umenia, pretože zriaďovatelia špičkových súborov končili svoje pôsobenie, osvetové strediská finančne nestačili utiahnuť folklórne kolektívy. Prišli roky stagnácie vo vývoji tejto kultúrnej oblasti. Našťastie ostali horlivý nadšenci tohto umenia a zotrvali, tvorili nové programy a tanca. Do popredia sa dostáva nová vlna mladých choreografov a umeleckých vedúcich, ktorá si zvolila cestu neštylizovať folklór v takej miere, ako sa to produkovalo v minulosti. Títo noví nadšenci vyťahujú z folklórnych archívov staré, pomaly zabudnuté nahrávky. Študujú tieto vzácnosti a zaraďujú svoje najnovšie poznatky z najstarších dochovaných záznamov do dnešného folklóru tak ako sa predvádza. Táto skutočnosť motivuje aj folklórne skupiny na dedinách, u ktorých môžeme badať pokrok v ich programoch, doslovne vyhrabujú z truhlíc folklórne fragmenty ešte nepoznaných krojových súčiastok, pesničiek a zvykov. Vo folklóre vzniká vzácna symbióza medzi staršími folkloristami a mladou nastupujúcou generáciou milovníkov folklóru. V súčasnom období sa rozrastajú súbory, ktoré sa nazývajú seniorske folklórne súbory. Sú to bývalý tanečníci folklórnych súborov, ktorých láska k folklóru je taká mohutná, že aj v pokročilom veku chcú pracovať a tvoriť v tomto umení. Starší folkloristi sú oddaní folklóru dušou i telom a učia mladých, ako treba folklór preciťovať, pestovať a uchovávať vo vnútri svojho srdca. Sú s folklórom natoľko spätý, že život bez neho si nevedia ani predstaviť. Je súčasťou ich života, svojich potomkov vedú k láske k tomuto neskutočnému fenoménu, akým je dedičstvo našich predkov. Pri festivaloch kde sa stretávajú mládežnícke kolektívy so seniorskymi je badať úctu i rešpekt mladých voči týmto skúseným reprezentantom folklóru.

Dnešná ľudová pieseň je často zaznávaná v médiách, prednosť má populárna hudba. Chýba prezentácia folklóru na širšej úrovni. Komerčné médiá si myslia, keď celý deň produkujú populárnu hudbu, že to prospieva pri výchove mladej generácie. Ba práve opak je pravdou. Už od ranného detstva spievavali matky a staré matere pre deti uspávanky, ktorých slová nabádali k poslušnosti, k láske k svojim rodičom a starším ľuďom. Ľudia si pri ľudovej piesni vedeli posťažovať, ako ťažko sa im žije, vedeli vyrozprávať celé povesti, ľudovú pieseň využili na zábavu, pri milostnom vyznávaní, v piesni požívali rôzne žartovné prekáračky, jednoducho ľudová pieseň bola v tom čase komunikatívnym prostriedkom ľudstva žijúceho na Slovensku. Pri dedinských zábavách, kde sa požívali ľudové nástroje, neznela iba pieseň, ale účastníci zábavy sa predvádzali, kto lepšie a originálnejšie tancuje. Spoločné chlapčenské tance vystihovali tematiku času, tvorili sa verbunkové tance, rozkazovačky, pastierske tance a hry pastierov. Dievčatá pri svojich tancoch vytvárali rôzne obrazy, z ktorých vznikli terajšie, kolesá, karičky a mnohoraké neupravované a hlavne neštylizované tanečné kreácie. Pri spoločnom tanci žena a muž, dominanciou bol stále muž, ktorý viedol svoju partnerku k spoločným prvkom z daného regiónu. Vznikli párové tance, polky, valčíky, krucene a mnohoraké variácie spoločných párových tancov. Veľa tancov, piesní vzniklo pri rôznych príležitostiach na dedine. Od začiatku roka až do Vianoc bolo veľmi veľa príležitostí na realizáciu zvykoslovných osláv a obradov. Ľudia vedeli v piesni veľmi krásne ospievať prírodu, svoju rodnú hrudu, svojich milých. „ Človek sa narodí, spieva, človek zomrie, spieva . Človek, človekom nech zostane" tento citát mi veľmi utkvel v pamäti.

Dnes vo folklóre stále hľadáme všetko to originálne, čo sa uchovalo. Folklórne hnutie v súčasnosti ľudí, ktorý majú radi folklór spája a zároveň vychováva. Na Slovensku máme veľmi veľa festivalov, kde sa toto umenie predvádza pre obyčajného diváka. Ešte stále sú tieto festivaly dosť navštevované. Čo je veľkou chybou, že poväčšine staršou generáciou. Chýba asi precíznejšia reklama takémuto podujatiu. Nie sú finančné prostriedky tak cez médiá sa nedá masírovať mozog širokej verejnosti, tak ako pri komerčnejších podujatiach. Je to veľmi zlé, pretože mladí, folklóru neznalí ľudia si myslia že celé toto umenie je len na smiech a pohŕdanie. Tento jav sa žiaľ vyskytuje len na Slovensku, pretože podobné festivaly v zahraničí sú ukážkou národnej kultúry, národného dedičstva, národného povedomia.
Je jednoduché kritizovať, pozerať sa na folklórne umenie z nadhľadu, je veľmi pohodlné pustiť si video, internet v skrýši domácnosti, mladí by si mali uvedomiť z čoho vznikla národná kultúra, ako ťažko, ale zároveň spontánne a ľudsky žili ich predkovia. Ale na druhej strane je ešte veľa mladých ľudí, ktorým to nie je ľahostajné, ktorý toto nesmierne krásne dedičstvo uchovávajú, prezentujú ho na domácich festivaloch. Veľmi dobre sa slovenský folklór predáva v zahraničí, čím veľmi dôstojne a príkladne reprezentujeme našu malú, ale milú republiku.

Verme, že táto časť umenia, ktorá zobrazuje Slovensko, predvádza divákovi čo tu bolo a čo krásne sa v ľudovej kultúre vytvorilo, tak ľahko a jednoducho nevymizne. Pokračovatelia tradícií nájdu ešte veľa síl na prezentovanie tohto odvetvia, ani neprajníci im nebudú robiť prekážky a predstavitelia štátu si uvedomia a začnú vážiť tvorbu týchto amatérskych zanietencov vo všetkých smeroch.

Tak toto je moje zamyslenie sa v najkrajšom ročnom období. Prajem všetkým čitateľom a poslucháčom rádia Janka Hraška krásnu jar, veľa pekných a pohodových dní a takú dobrú vzletnú náladu stále, ako ja mám teraz.

Ostávam s pozdravom Váš Imi z Omladiny

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

Martin Luptak

Sanitar (1911) - Kovacova

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV