3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Regionálna súťäž sólistó, inštrumentalistó a speváckych skupín z okesó Rimavská Sobota a Revúcä
Regionálna súťäž sólistó, inštrumentalistó a speváckych skupín z okesó Rimavská Sobota a Revúcä

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Regionálna súťäž sólistó, inštrumentalistó a speváckych skupín z okesó Rimavská Sobota a Revúcä

01. 11. 2009
Muráň

akad. maliara Jozef Beňo - MuráňV malebné gemerské dedžine Muráň sä dňä 10.10.2009 uskutošnila regionálna súťäž sólistó, inštrumentalistó a speváckych skupín z okresó Rimavská Sobota a Revúcä. Súťäž bula výhlasená Národným osvetovým centrom a organizátorom bulo Gemersko-Malohohonskva osvetova centrum v Rimavské Sobote.

Porotu viädó jej predseda Peter Parničan, sólista orchestra Zlatia husle, členovä Mgr. Štefan Lipták, etnograf s Gemerské Polomy a Igor Adler, pedadóg a muzikant z Rožňävy.

V prvé kategórii sä uviädli sólisti speváci a to: Zuzana Marchevská z Revúcé s piäsňami Ach milý maj a Chodží šuhaj po dvore, Veronika Vrbjarová s piasňämí Jajhe milý, Chodžila Zuzanka a Nezábudka, obidve s hudobným spriävodom ľudové hudby Lykovček z Revúcé.

Dedinský Folklórny súbor LevendaZ Muräňa sä predstavily spevášky a spevák Folklórné skupiny Levenda v hudobnom spriävode harmonikárky Evky Struhárovej a to: Margita Sklenáriková s piasňämí Ore, ore šešč voló a Vyrástol mi pod obloškom...Katarína Matajzová s piasňämí Ohovárajú mä a Ej, horári, horári a spevák Michal Regenda nám zaspiäval piäsnišky Ej, idem, idem a Ej rozmajrín...

Piäsne z Klenócä Čremoš Skorušina, Mi smo chlapci a Opýtaj sä kolára nám priniasó Ján Vrbinský v hudobnom doprovode heligonkárä Ľubomíra Zvaru, obidvä členove Folklórnyho súboru Vepor z Klenócä.

Jelšävu reprezentovala speváška Andrea Radványiová s piasňämi Vôľu nemám a Ej padá, padá rosiška v hudobnom spiävode harmonikára Jána Kročku.

S Folklórnyho súboru Rimavan z Rimavské Soboty nám zaspiävala Janka Porubiaková piäsne Sviäť slniaško a Zaspiävalo vtášä v spriävode Ľudové hudby Mirka Danihela zo Zvolena.

Ako poslednó v kategórii sólostó sa uviädla Miška Šimková s piäsňami Ľúto mi je, Jaj že hora a Nauč diovča nauč, v hudobnom spriävode Ľudovej hudby jej otca Miška Šimku.

V kategórii sólistó inštrumentalistó sä predstavily dvä členové Folklórnyho súboru Vepor z Klenócä a to: Michal Máliš s blokom Podpolänskych piäsní a Peter Brádňanský s piasňämi zo Sirka.

Poslednó kategórió buli ščiry speväckia skupiny, prvó bula spevácka skupina Levenda z Muräňa s piäsňami Do hori mä poslali, Mám pred domom, Neoriem, nesejem a Povedajú luďe, s hudobným doprovodom Evy Struhárovej.

Z Klenócä nám zaspiävala Ženská spevácka skupina FS Vepor piäsne Všera bula sobota, Za vodou, za vodou, Počim koľvek živá budem a Žiaľ mi je, a tiäž Mužská skupina tohoto FS piäsne Pod Ostró je mala dedinoška, Koť cez hory pojdemo a Mi smo chlapci neženatý s hudobným doprovodom Ľudovej hudby Jána Demeho pri FS Vepor.

Ženská spevácka skupina FS Sinec z Hnúšči nám zaspiävala Diävockia piäsne z Klenćä s hudobným doprovodom Ľudovej hudby Miška Šimku z Revúcé.

Posledným súťäžäcim bula Ženská spevácka skupina FS Rimavan s Rimavské Soboty s piäsňami z Chyžnyho a Sirka s hudobným doprovodom Ľudovej hudby Mirka Danihela zo Zvolena.

Do Krajskyho kola, kotrva sä bude konač v Telgárte v kategórii spevákó sólistó postúpily Miška Šimková z Revúcé a Janka Porubiaková z Krúžna ( FS Rimavan) a v kategórii speváckych skupín Ženská spevácka skupina FS Rimavan s Rimavské Soboty a Mužská spevácka skupina FS Vepor z Klenócä.

Srdešne šícä Blahoželámo a budemo trímač palšoky ...

Autor: Janko Švihla

Foto: www.historia.muran.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk Kecera Jakubany

Jakubjanska divka

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV