3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  K deťom cez ľudovú pieseň a remeselné techniky
K deťom cez ľudovú pieseň a remeselné techniky

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

K deťom cez ľudovú pieseň a remeselné techniky

04. 10. 2009
Zvolen, Podpolianske osvetové stredisko

Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene a Univerzita Konštantína Filozofa - Katedra etnomuzikológie a etnológie v Nitre Vás pozývajú na akreditované metodické školenie pre učiteľky materských škôl a vychovávateľky základných škôl "K deťom cez ľudovú pieseň a remeselné techniky".

Školenie sa uskutoční v dňoch  6. 11. - 7. 11. 2009 v priestoroch Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene.

Program:

Piatok

 • 8,30 hod. Regionálna kultúra a jej miesto vo výchovno-vzdelávacom procese "Možnosti včleňovania prvkov tradičnej kultúry v materských školách".
  Lektorka: PhDr. Margita Jágerová, PhD.
 • 10,45 hod. Materiály a ich využitie v remeselných technikách
  Lektorka: Mgr. Alexandra Kossárová
 • Obed
 • 12,30 hod. Dieťa v kontexte kalendárneho obyčajového cyklu
  Lektorka: PhDr. Margita Jágerová, PhD.
 • 14,00 hod. "Hlasová rozcvička hrou". Hlasová rozcvička zostavená na základe zvukov prírody, zvierat a rôznych zvukomalebných slov.
  Lektorka: PhDr. Andrea Jágerová
 • 14,45 hod. Spracovanie priadze a využitie priadze
  Lektorka: Mgr. Alexandra Kossárová
 • 17,00 hod. Textilné techniky I. časť - Predtkáčske techniky
  Lektorka: Mgr. Alexandra Kossárová
 • 18,30 hod. Textilné techniky II. časť - Tkanie - tkanie na doštičke, tkanie na ráme, zápästková technika
  Lektorka: Mgr. Alexandra Kossárová

Sobota

 • 8,00 hod. "Od obradov k detským hrám" - Analýza, pôvodná funkcia a podstata vybraných detských hier
  Lektorka: PhDr. Andrea Jágerová
 • 8,45 hod. Pohybová príprava vychádzajúca z tradičných ľudových tancov
  Lektorka: PhDr. Andrea Jágerová
 • 10,15 hod. Kukurica a jej využitie
  Lektorka: Mgr. Alexandra Kossárová
 • 11,00 hod. Slama a jej využitie
  Lektorka: Mgr. Alexandra Kossárová
 • Obed
 • 13,00 hod. "Piesne pre najmenších" - Analýza piesňového materiálu na príklade vybraných kníh a CD nosičov určených pre deti MŠ a ZŠ
  Lektorka: PhDr. Andrea Jágerová
 • 14,30 hod. Detské hudobné hračky a ich výroba
  Lektorka: PhDr. Andrea Jágerová
 • 16,00 hod. Textilné hračky
  Lektorka: Mgr. Alexandra Kossárová
 • 17,30 hod. Využitie získaných poznatkov v praxi

O podmienkach získania osvedčenia o vzdelaní s celoštátnou pôsobnosťou Vás budeme informovať v rámci metodického stretnutia.

Podmienkou účasti je úhrada poplatku 25,- € na číslo účtu 9732297170/5600, VS 061109 do 31.10.2009. Účastnícky poplatok zahŕňa: lektorské, metodický materiál, výtvarný materiál a pomôcky, obedy a občerstvenie.

Kontakt:

Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene
Bystrický rad č. 1.
960 26 Zvolen

Tel.: 045/ 533 16 59, jagerova@osvetazvolen.sk, www.osvetazvolen.sk

Foto: www.kosnr.sk

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

Jan Ambroz

Kazu sa mi zenit

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV