3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  K deťom cez ľudovú pieseň a remeselné techniky
K deťom cez ľudovú pieseň a remeselné techniky

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

K deťom cez ľudovú pieseň a remeselné techniky

04. 10. 2009
Zvolen, Podpolianske osvetové stredisko

Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene a Univerzita Konštantína Filozofa - Katedra etnomuzikológie a etnológie v Nitre Vás pozývajú na akreditované metodické školenie pre učiteľky materských škôl a vychovávateľky základných škôl "K deťom cez ľudovú pieseň a remeselné techniky".

Školenie sa uskutoční v dňoch  6. 11. - 7. 11. 2009 v priestoroch Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene.

Program:

Piatok

 • 8,30 hod. Regionálna kultúra a jej miesto vo výchovno-vzdelávacom procese "Možnosti včleňovania prvkov tradičnej kultúry v materských školách".
  Lektorka: PhDr. Margita Jágerová, PhD.
 • 10,45 hod. Materiály a ich využitie v remeselných technikách
  Lektorka: Mgr. Alexandra Kossárová
 • Obed
 • 12,30 hod. Dieťa v kontexte kalendárneho obyčajového cyklu
  Lektorka: PhDr. Margita Jágerová, PhD.
 • 14,00 hod. "Hlasová rozcvička hrou". Hlasová rozcvička zostavená na základe zvukov prírody, zvierat a rôznych zvukomalebných slov.
  Lektorka: PhDr. Andrea Jágerová
 • 14,45 hod. Spracovanie priadze a využitie priadze
  Lektorka: Mgr. Alexandra Kossárová
 • 17,00 hod. Textilné techniky I. časť - Predtkáčske techniky
  Lektorka: Mgr. Alexandra Kossárová
 • 18,30 hod. Textilné techniky II. časť - Tkanie - tkanie na doštičke, tkanie na ráme, zápästková technika
  Lektorka: Mgr. Alexandra Kossárová

Sobota

 • 8,00 hod. "Od obradov k detským hrám" - Analýza, pôvodná funkcia a podstata vybraných detských hier
  Lektorka: PhDr. Andrea Jágerová
 • 8,45 hod. Pohybová príprava vychádzajúca z tradičných ľudových tancov
  Lektorka: PhDr. Andrea Jágerová
 • 10,15 hod. Kukurica a jej využitie
  Lektorka: Mgr. Alexandra Kossárová
 • 11,00 hod. Slama a jej využitie
  Lektorka: Mgr. Alexandra Kossárová
 • Obed
 • 13,00 hod. "Piesne pre najmenších" - Analýza piesňového materiálu na príklade vybraných kníh a CD nosičov určených pre deti MŠ a ZŠ
  Lektorka: PhDr. Andrea Jágerová
 • 14,30 hod. Detské hudobné hračky a ich výroba
  Lektorka: PhDr. Andrea Jágerová
 • 16,00 hod. Textilné hračky
  Lektorka: Mgr. Alexandra Kossárová
 • 17,30 hod. Využitie získaných poznatkov v praxi

O podmienkach získania osvedčenia o vzdelaní s celoštátnou pôsobnosťou Vás budeme informovať v rámci metodického stretnutia.

Podmienkou účasti je úhrada poplatku 25,- € na číslo účtu 9732297170/5600, VS 061109 do 31.10.2009. Účastnícky poplatok zahŕňa: lektorské, metodický materiál, výtvarný materiál a pomôcky, obedy a občerstvenie.

Kontakt:

Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene
Bystrický rad č. 1.
960 26 Zvolen

Tel.: 045/ 533 16 59, jagerova@osvetazvolen.sk, www.osvetazvolen.sk

Foto: www.kosnr.sk

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk Kecera Jakubany

Teraz jem ša rozskakala

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV