3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Seminár „Ľudové odievanie"
Seminár „Ľudové odievanie"

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Seminár „Ľudové odievanie"

04. 03. 2010
Žilina

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás pozýva na seminár „Ľudové odievanie".

Kedy:  dňa 22. 4. 2010 /štvrtok/ o 9.00 hod.

Kde: v Kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja /Ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina/.

Cieľ seminára:

 • upozorniť na potrebu riešenia nových problémov týkajúcich sa ľudového odievania
 • poukázať na úlohy a možnosti zachovávania ľudového odevu v kultúrno-osvetových strediskách a kultúrnych zariadeniach
 • podnietiť mladých etnológov a kultúrnych pracovníkov k výskumom ľudového odevu
 • pomocou spoločnej diskusie prednášajúcich a zúčastnených navrhnúť možné riešenia problematiky 
 • vydať zborník z prezentovaných tém spolu s návrhom riešenia problematiky a závermi z diskusie

Program seminára:

 • 09.00 - 09.45 h Prezentácia účastníkov
 • 09.45 - 10.00 h Slávnostné otvorenie
 • 10.00 - 10.30 h Etnoštýl ako transformácia prvkov ľudového odievania v súčasnej dobe.
  Mgr. Jana Rajniaková, PhD., (Katedra etnológie a etnomuzikológie pri UKF v Nitre)
 • 10.30 - 11.00 h Zobrazenie ľudového odevu vo výtvarnom umení.
  PhDr. Viera Praženicová, (Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici)
 • 11.00 - 11.30 h Aplikácia motívov ľudových výšiviek a iných ľudových motívov na suveníroch, gýčovom tovare a textile. Potreba rozhodovania o zachovaní
  autentickosti motívov, ochrana kvality a miera prípustnosti mutácie ľudových odevov.
  PhDr. Veronika Géciová, (Katedra etnológie a etnomuzikológie pri UKF v Nitre)
 • 11.30 - 12.00 h Prispôsobovanie a mutácie ľudového odevu vo folklórnych súboroch,  v scénických programoch folklórnych súborov.
  PhDr. Alena Rybáriková, (ÚĽUV Bratislava)
 • 12.00 - 13.00 h Obedňajšia prestávka
 • 13.00 - 13.30 h Východné Slovensko - silná oblasť folklórnych súborov a skupín a zachovávania hmotného, či nehmotného kultúrneho dedičstva.
  Stav a zachovávanie ľudového odevu.
  PhDr. Martin Mešša, (ÚĽUV Bratislava)
 • 13.30 - 14.00 h Ekonomická situácia ako potreba pri muzeálnom zachovaní ľudového odevu. Súčasný stav - návrhy a riešenia problematiky. Možnosti
  grantových systémov.
  PhDr. Alžbeta Gazdíková, (Slovenské národné múzeum v Martine)
 • 14.00 - 14.30 h Komplexný stav zachovania ľudového odevu na Slovensku.
  PhDr. Margaréta Horváthová
 • 14.30 - 15.00 h Možnosti osvetových stredísk pri zachovaní hmotného kultúrneho dedičstva - aj ľudového odevu.
  PhDr. Mojmír Benža, PhD., (Ústav etnológie SAV)
 • 15.00 - 16.00 h Diskusia

Prihláška:  

Bližšie informácie aj so záväznou príhláškou nájdete v tejto prílohe. Záväznú prihlášku je potrebné odoslať najneskôr do 31. 3. 2010

 • na e-mailovú adresu: jknapcova(zavináč)vuczilina.sk
 • alebo poštou na adresu Krajského kultúrneho strediska v Žiline.

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Rusinske trio

Holosy predkiv

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV