3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Seminár „Ľudové odievanie"
Seminár „Ľudové odievanie"

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Seminár „Ľudové odievanie"

04. 03. 2010
Žilina

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás pozýva na seminár „Ľudové odievanie".

Kedy:  dňa 22. 4. 2010 /štvrtok/ o 9.00 hod.

Kde: v Kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja /Ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina/.

Cieľ seminára:

 • upozorniť na potrebu riešenia nových problémov týkajúcich sa ľudového odievania
 • poukázať na úlohy a možnosti zachovávania ľudového odevu v kultúrno-osvetových strediskách a kultúrnych zariadeniach
 • podnietiť mladých etnológov a kultúrnych pracovníkov k výskumom ľudového odevu
 • pomocou spoločnej diskusie prednášajúcich a zúčastnených navrhnúť možné riešenia problematiky 
 • vydať zborník z prezentovaných tém spolu s návrhom riešenia problematiky a závermi z diskusie

Program seminára:

 • 09.00 - 09.45 h Prezentácia účastníkov
 • 09.45 - 10.00 h Slávnostné otvorenie
 • 10.00 - 10.30 h Etnoštýl ako transformácia prvkov ľudového odievania v súčasnej dobe.
  Mgr. Jana Rajniaková, PhD., (Katedra etnológie a etnomuzikológie pri UKF v Nitre)
 • 10.30 - 11.00 h Zobrazenie ľudového odevu vo výtvarnom umení.
  PhDr. Viera Praženicová, (Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici)
 • 11.00 - 11.30 h Aplikácia motívov ľudových výšiviek a iných ľudových motívov na suveníroch, gýčovom tovare a textile. Potreba rozhodovania o zachovaní
  autentickosti motívov, ochrana kvality a miera prípustnosti mutácie ľudových odevov.
  PhDr. Veronika Géciová, (Katedra etnológie a etnomuzikológie pri UKF v Nitre)
 • 11.30 - 12.00 h Prispôsobovanie a mutácie ľudového odevu vo folklórnych súboroch,  v scénických programoch folklórnych súborov.
  PhDr. Alena Rybáriková, (ÚĽUV Bratislava)
 • 12.00 - 13.00 h Obedňajšia prestávka
 • 13.00 - 13.30 h Východné Slovensko - silná oblasť folklórnych súborov a skupín a zachovávania hmotného, či nehmotného kultúrneho dedičstva.
  Stav a zachovávanie ľudového odevu.
  PhDr. Martin Mešša, (ÚĽUV Bratislava)
 • 13.30 - 14.00 h Ekonomická situácia ako potreba pri muzeálnom zachovaní ľudového odevu. Súčasný stav - návrhy a riešenia problematiky. Možnosti
  grantových systémov.
  PhDr. Alžbeta Gazdíková, (Slovenské národné múzeum v Martine)
 • 14.00 - 14.30 h Komplexný stav zachovania ľudového odevu na Slovensku.
  PhDr. Margaréta Horváthová
 • 14.30 - 15.00 h Možnosti osvetových stredísk pri zachovaní hmotného kultúrneho dedičstva - aj ľudového odevu.
  PhDr. Mojmír Benža, PhD., (Ústav etnológie SAV)
 • 15.00 - 16.00 h Diskusia

Prihláška:  

Bližšie informácie aj so záväznou príhláškou nájdete v tejto prílohe. Záväznú prihlášku je potrebné odoslať najneskôr do 31. 3. 2010

 • na e-mailovú adresu: jknapcova(zavináč)vuczilina.sk
 • alebo poštou na adresu Krajského kultúrneho strediska v Žiline.

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

SS Hnojnane Michalovce

Ej, starala se moja mila

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV