3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Kubínske spievanky majú svojich víťazov
Kubínske spievanky majú svojich víťazov

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Kubínske spievanky majú svojich víťazov

23. 04. 2010
Dolný Kubín

V nedeľu 18. apríla sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne konala uskutočnila súťažná prehliadka detského hudobného folklóru Kubínske spievanky. Stretli sa na nej najlepšie detské ľudové hudby, spevácke skupiny a sólisti speváci a inštrumentalisti zo Žilinského kraja - víťazi jednotlivých regionálnych kôl. V trojhodinovom súťažnom programe si mali diváci možnosť vypočuť spevy a melódie z goralských oblastí Oravy a Kysúc, autentické spevné a muzikantské prejavy z Terchovej, Horného Vadičova, Zázrivej, Strečna, Štiavnickej doliny, Važca, Východnej, Liptovských Sliačov i Turca. V kategórii sólisti inštrumentalisti sa okrem heligonkárov predstavili aj hráči na dychové nástroje - na šesťdierkovú píšťalu, fujaru a gajdicu.

Program sledovala odborná porota, ktorej predsedal Igor Kovačovič, členkami boli Andrea Jágerová a Alžbeta Lukáčová.

Porota rozhodla, že na celoštátnu súťaž do Likavky postúpi:

  • Detská spevácka skupina Goralček zo Suchej Hory
  • ľudová hudba Terchovec z Terchovej
  • sólistka speváčka Janka Mihaldová z Kysuckého Lieskovca 
  • heligonkári Adam Kubala z Varína a Peter Ďurana zo Stráže, členovia DFS Terchovec a Terchovček.

Návrh na postup si odniesli:

  •  Dievčenská detská spevácka skupina DFS Turiec pri Juniorklube Martin
  • detská ľudová hudba FS Skorušina z Liesku
  • speváčky Anna Lukáčová z Ružomberka a Alžbeta Barčáková z Dolnej Tižiny
  • heligonkár Miroslav Hulák z Radôstky.

Súťaž pripravilo Oravské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Mestom a Mestským kultúrnym strediskom Dolný Kubín. Cieľom súťaže bolo aktivizovať a podporiť spevácke a muzikantské zložky detských folklórnych súborov i kolektívy a sólistov, ktorí pôsobia samostatne.

Autor: Mgr. Andrea Moravčíková

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Cardas z Abova

Koter nome dzav (K zenichovi idem)

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV