3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Vlnčov 2010 - Jízda králu
Vlnčov 2010 - Jízda králu

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Imro Oravec (Imi)

Imi K folklóru som pričuchol v roku 1973 v súbore Dargov kde som tančil 12 rokov. Od roku 2003 účinkujem v seniorskom kolektíve Omladina. Obľubujem región Detvy, asi v minulom živote som tam žil. Hudba a pesničky sa mi páčia z celého Slovenska....

Vlnčov 2010 - Jízda králu

14. 06. 2010
Vlčnov, Česká republika

Ešte teraz celou mojou mysľou, celým mojím telom, prechádzajú zážitky z uplynulého víkendu strávenom na folkórnom festival vo Vlčnove na Morave. Dá sa toto podujatie nazvať ako folklórny festival? Táto akcia sa nesie pod názvom „ Jízda králu „. Je to strávený víkend plný obradov a zvykov. Náš kolektív folklórny klub Omladina s nadšením prijal pozvanie organizátora, očakávajúc množstvo zážitkov, pekných folklórnych vystúpení, zaujímavých stretnutí, nesmierne uvoľnenej zábavy. V tejto malebnej moravskej dedinke sa každoročne usporadúva táto akcia, celá dedina prakticky celý rok žije v duchu príprav a realizácie tohto úžasného rituálu, voľby kráľa, pri jeho príprave na samotné podujatie jazdy kráľov sa uskutočňuje už od Veľkonočných sviatkov.

Ja som sa snažil plnými dúškami nasať atmosféru a priebeh tejto akcie. V sobotu popoludní náš kolektív spolu s ostatnými moravskými súbormi sme sa predstavili na javisku v centre dedinky Vlčnov. Po asi dvojhodinovom programe sa pozvané hostia i domáci presunuli do multifunkčného zariadenia, ktorý slúži aj ako kultúrny dom, ale i ako športová hala. V tomto dômyselnom zariadení sa odohrávala jedna z hlavných častí tejto dobovej udalosti.

V minulom roku zvolený kráľ odovzdával svoje právomoci a ostatné insígnie, novozvolenému kráľovi. Pri tomto obrade, asistovali, pobočníci kráľa, legrúti - osemnásťroční chlapci pripravujúci sa v minulosti na rukovanie na vojnu a všetky dievčiny, ktoré v tomto roku oslávili, alebo oslávia osemnástiny. Chlapci vyobliekaní v krásnych vlčnovských krojoch, ktoré sa dedia z generácie na generáciu a dievčatá, to Vám milí čitatelia bola jedná nádhera, krása, použité umenie pri výšivkách, pestrofarebné mašle, ukrutne prekrásne čepce, jedno dievča ako druhé, jednoducho ako bábiky. Svetlá v sále sa zhasínajú a na javisko prichádzajú ženy speváčky, ktoré svojím jemnučkým spevom navodzujú atmosféru obradu obliekanie kráľa. Najprv predstavia všetkých chlapcov legrútov, potom jednotlivo dievčenskú nádheru. Za zvukov pomalej, až clivej melódie ľudovej hudby folklórneho súboru Vlčnov, na javisku sa zjavuje mamka nového kráľa. Na javisko prichádza vo svojom sprievode mladučký chlapec, ktorého mamka, spolu s ostatnými ženami a dievčatami obliekajú do dievčenského kroja. Veľmi dojemný rituál. Kráľ dostáva na hlavu korunu, je to veniec uvitý z kvetov a ruží, na obrúčku koruny sú naviazané pestrofarebné pentle, kol dokola celého obvodu koruny, kráľovi posledná dievčina strká do úst ružu, aby celý celučičký deň nemohol kráľ prehovoriť. Po tomto veľmi citlivom obrade odnášajú legrúti na pleciach svojho kráľa do jeho rodného domu.

Začína sa neviazaná zábava, v kultúrnom dome, aj v búdach nad dedinov. Búdy sú to vlastne vínne pivnice, kde túto udalosť oslavujú pri ľudových muzikách všetci návštevníci tejto udalosti. Spev, tanec a hlavne dobrá nálada sprevádza celú noc návštevníkov. Kráľ je vo svojom obydlí a rodičia kráľa pohostia všetkých návštevníkov.

Je nedeľa. Mraky obchádzajú Vlčnov, sem tam spadne drobný dáždik. Všetci hľadíme na nebo a prosíme prírodu, aby lejakom nenarušila toto nádherné divadlo.
Na vysvetlenie pôvodu a histórie „ Jízdy králu „ som si dovolil prevziať zo stránky niektoré citáty, ktoré Vám čitateľom lepšie objasnia túto úchvatnú udalosť. Počátky jízdy králů sahají tak hluboko do historie, že je paměť člověka krátká na to, aby okolnosti jejího vzniku zachovala. Člověk hledající vysvětlení se obrací k mýtům a pověstem. Několik je jich i o jízdě králů. Ta nejznámější je situována do Bílovic u Uherského Hradiště, do doby česko-uherské války, kterou spolu vedli český král Jiří z Poděbrad a jeho zeť, uherský král Matyáš Korvín. Ten byl prý v bitvě, k níž došlo r. 1469 nedaleko tzv. "hrubého boru" na hlavu poražen a sotva spasil holý život. Aby nebyl poznán a zajat, převlekl se do ženského oděvu, tvář zahalil pentlemi a obklopen svou družinou vracel se pomezím na své sídlo v Trenčíně. Cestou pro něj družina vybírala, "ptala" obživu. Místo, kde se ona bitva konala, podnes připomíná malý pomníček.

Podrobnosti o průběhu královské objížďky na Moravě v 19. století obsahuje záznam Františka Bartoše v díle Moravský lid, vydaném v roce 1892:

Obřad ten konal se všude podobným způsobem; nejnádherněji vypraven byl asi královský průvod na moravském Slovensku. V neděli svatodušní sešli se pacholci v hospodě a vyslali za sebe tři posly k obecnímu starostovi, požádat ho za dovolení, by směli "hledat krála". Majíce povolení zvoliti si krála, synka to 14-15letého některého z nejváženějších občanů, jehož si pak od otce vyprosili. Královi ustanovili dva statečné pacholky za pobočníky a mimo to vybrali si ještě tři vyslance, tři vyvolavače a tři vyběrače. Potom se rozešli po domech vypůjčiti si od děvčat ženských šatů, v něž jezdci toho dne ubráni byli.

V pondělí po hrubé upravili a vyšňořili si jezdci, jichž bývalo 20 i více, své koně. Hřívu jim spletli v samé lelíčky ozdobené červenými, modrými a bílými pentlemi. Na konci lelíčků přivázán byl zvoneček nebo rolnička; ocas byl svázán v uzel a opentlen. Prsa koňovi ovázali tureckým šátkem červeným, opentleným.

Jezdci pak sami oděli se v bílé ženské rukávce bohatě vyšívané a opásali se bílým fěrtochem.  Král měl na hlavě skvostný věnec z vitého kvítí; oděn byl jako jezdci v rukávce s baňatými rukávy a bílé fěrtochy, na nichž přišito by o plno kytek. Křížem přes prsa a záda přepásán byl dvěma širokými, červenými pentlemi. Jel na bílém koni, na němž místo sedla prostřen byl široký červený šátek. Seděl na svém broni (= bělouši - pozn. V. Frolce), boky maje podepřeny rukama. Král nesměl promluvit k žádnému, proto leckde míval růži v ústech.

Oba královi pobočníci, kteří se od něho hnouti nesměli, jeli na vranících tolikéž ozdobených. Oděni byli jak ostatní jezdci, jenom že měli křížem šerpy jako král a hlavy opentleny. V pravici leskla se jim šavle.

Jazda vyvolávačov a vlajkonosičov prebiehala v nedeľu celou dedinou. Vyvolávači vykrikovali heslá, aby návštevníci a diváci v jednej osobe, prispeli kráľovi nejakým darom. Prenádherne vyzdobené kone, chlapci odetí vo vlčnovských krojoch s typickým klobúčikom. Všetci sme nedočkavo očakávali príchod kráľa. Zatiaľ sme aj náš kolektív spolu s ostatnými folklórnymi súbormi vyspevovali pesničky a zabávali seba aj divákov tančekmi. Fantastická nálada. Prichádza kráľ so svojimi pobočníkmi. Títo traja sú odetí do ženských krojov, presne tak ako bolo opísané z historických prameňov. Kone boli vyzdobené, farebnými kvetmi, pentlami, úžasný pohľad. Sprievod sa pohol dedinou. Najprv maličké detičky, potom mládežnícke kolektívy, dychovka, Omladina a kráľovská družina. Veselosť a nadšenie panovalo celým sprievodom.

„ Na krála, matičko, na krála „, ozýva sa z hrdiel vyvolávačov, dav pozorovateľov sa chce vyfotografovať s kráľom i s jeho družinou, pre mnohých je to jedinečný zážitok. Poznanie histórie v priamom prenose, v odevoch, ktoré sa dlhé roky uchovávajú, ktoré sa používajú len vo výnimočných príležitostiach. Omladina podľahla tejto nálade a svojím tancom a spevom bavíme divákov. Neopísateľný pocit a nálada.

Záver sprievodu na javisku na námestíčku, kratučké programy, domáci súbor nastupuje na záver, keď nádherné dievčatá vystupujú dôstojne na pódium a chlapci so šabľami tancujú okolo nového kráľa, ktorý sleduje stále s ružou v ústach na pleciach legrútov, ako majestátny kráľ na svojich poddaných. Je koniec legendy, koniec krásne stráveného víkendu v dedinke Vlčnov. Všetci sme nadšení, že sme nielen zhliadli, ale sme sa zúčastnili tohto divadla, tejto úžasnej akcie, ktorú zorganizovali obetaví obyvatelia Vlčnova. Fandíme im, aby ďalšie ročníky boli rovnako úspešné ako tento v roku 2010. Sadáme si autobusu, naplnení dojmami, prezeráme nafotené zábery, nadchýňame sa krásou krojov a výzdoby, je nám fajn. A neustále si pripomíname jednotlivé akcie.

Ach keď pozerám na tento článok zase som to riadne natiahol, ale chcem aby ste milí čitatelia zažili aspoň trocha z tej krásy, ktorú som mal možnosť zažiť aj ja. Krásne leto, krajšie ako ten upršaný máj , veľa zážitkov z foklórnych podujatí praje Váš pisateľ

Imi z Omladiny

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

FSk Bukovina Sečovska Polianka

Nepudzem ja do Polanki sluzic

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV