3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých
Sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

30. 10. 2010

Sviatok Všetkých svätých, či Pamiatka zosnulých, alebo Dušičky. Všetky tieto dni patria medzi spomienkové dni, ktoré sú venované zomrelým. Na Slovensku má úcta k mŕtvym veľmi silnú tradíciu a jej korene nachádzame už v pohanských časoch. Ľudia navštevujú cintoríny, na hroby kladú vence, či kvety a pália sviece. Tento zvyk má pôvod v keltskej tradícii – sviatku Samhaim, ktorý sa slávil v deň keltského Nového roka, čo pripadalo na 1. november. Kresťanstvo tento obyčaj prebralo a dalo mu nový obsah v podobe Sviatku Všetkých svätých ( 1. november) a následných Dušičiek – Pamiatky zosnulých ( 2. november). Podľa keltskej tradície sa v túto noc prelínajú svety mŕtvych a živých. Kelti zapaľovali oheň, aby mŕtve duše našli cestu do príbytkov živých, aby sa mohli zohriať a stráviť noc s pozostalými. Dnes nadobúda svetlo sviece symbol života. Počas samhainskej noci Kelti pálili figuríny, ako symbol choroby, trápenia a starostí, aby mohli očistení začať Nový rok.

Sviatok Všetkých svätých je predovšetkým sviatkom katolíckej cirkvi. Na Dušičky, čo je druhý deň sa v katolíckych kostoloch konajú zádušné omše za mŕtvych. Rituálne obrady konané počas tohto dňa sú známe u viacerých náboženstiev sveta, ale zádušné omše sú charakteristické len pre katolícku cirkev. Tento deň sa u Katolíkov považuje za deň spomienky na tých, ktorí ešte nedosiahli blaženosť, alebo sú vo fáze očisťovania a prípravy prechodu z očistca do neba. Ľudia v tieto dni navštevujú hroby, zdobia ich kvetmi, alebo vencami z čečiny a pália sviečky.

Evanjelici pôvodne na hroboch nezapaľovali sviece a dodnes sa táto odlišnosť tradíciou v mnohých rodinách dodržuje. Deň Pamiatky zosnulých je pre Evanjelikov dňom spomienky na zomrelých príbuzných. Nádej vo vzkriesenie si evanjelickí veriaci pripomínajú v poslednú nedeľu po Svätej Trojici, ktorá je venovaná večnému životu a smrti. Veriaci navštevujú cintoríny, spievajú piesne z funebrála, modlia sa a ozdobujú hroby vencami a kvetmi.

Evanjelická cirkev si pamiatku zosnulých ctí, ale zavrhuje prehnaný pohanský kult mŕtvych. Evanjelici veria, že tým, čo zomreli nemôžu pomôcť zádušné omše, ani modlitby za nich, keď sú už v Božom kráľovstve. Ak sú zavrhnutí pre neveru nie je možné im pomôcť, lebo sa nachádzajú v Božích rukách. Očistec ako prechod do neba u Evanjelikov neexistuje.

V minulosti bolo zvykom piecť pečivo, ktoré sa volalo „ dušičky“ , pripomínalo dve cez seba preložené kosti a ľudia sa medzi sebou s ním obdarúvali. Zvykom bolo obdarovať v tieto dni aj žobrákov a chudobných jedlom alebo peniazmi, aby sa modlili za pokoj duší zomrelých. Pravoslávni veriaci nosili na hroby jedlo, kde aj spoločne hodovali. Úprava hrobov bola v minulosti oveľa jednoduchšia. Obkladali sa machom, čečinou a čečinovými vencami. Úprava hrobov ako ju poznáme dnes je pomerne novým javom. Predovšetkým v posledných desaťročiach môžeme pozorovať obzvlášť veľkú pozornosť pri úprave hrobov. V súčasnosti mnohí navštevujú cintoríny už niekoľko týždňov pred sviatkom Všetkých svätých. Miesta posledného odpočinku rodiny sa čoraz viac spájajú s prestížou rodiny, musia spĺňať určité kritéria a etické normy daného regiónu, tie sa potom stávajú hodnotiacim koeficientom pre mnohé rodiny. Takýto ojedinelý vzťah k mŕtvym ako môžeme vidieť na Slovensku nenachádzame nikde v Európe, ba ani na amerického kontinente. Návšteva hrobov je ale zároveň mnohokrát aj jediná príležitosť na stretnutie rodín. V súčasnosti stále viac pozorujeme, že sviatky, okrem pietnej spomienky na zosnulých nadobúdajú aj komerčný charakter.

Autor: Miriam Gažová, etnologička

Foto: marianjuris.blog.sme.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

ĽH Jána Jasenku

Koj som išó ta, ta, ta

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV