3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých
Sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

30. 10. 2010

Sviatok Všetkých svätých, či Pamiatka zosnulých, alebo Dušičky. Všetky tieto dni patria medzi spomienkové dni, ktoré sú venované zomrelým. Na Slovensku má úcta k mŕtvym veľmi silnú tradíciu a jej korene nachádzame už v pohanských časoch. Ľudia navštevujú cintoríny, na hroby kladú vence, či kvety a pália sviece. Tento zvyk má pôvod v keltskej tradícii – sviatku Samhaim, ktorý sa slávil v deň keltského Nového roka, čo pripadalo na 1. november. Kresťanstvo tento obyčaj prebralo a dalo mu nový obsah v podobe Sviatku Všetkých svätých ( 1. november) a následných Dušičiek – Pamiatky zosnulých ( 2. november). Podľa keltskej tradície sa v túto noc prelínajú svety mŕtvych a živých. Kelti zapaľovali oheň, aby mŕtve duše našli cestu do príbytkov živých, aby sa mohli zohriať a stráviť noc s pozostalými. Dnes nadobúda svetlo sviece symbol života. Počas samhainskej noci Kelti pálili figuríny, ako symbol choroby, trápenia a starostí, aby mohli očistení začať Nový rok.

Sviatok Všetkých svätých je predovšetkým sviatkom katolíckej cirkvi. Na Dušičky, čo je druhý deň sa v katolíckych kostoloch konajú zádušné omše za mŕtvych. Rituálne obrady konané počas tohto dňa sú známe u viacerých náboženstiev sveta, ale zádušné omše sú charakteristické len pre katolícku cirkev. Tento deň sa u Katolíkov považuje za deň spomienky na tých, ktorí ešte nedosiahli blaženosť, alebo sú vo fáze očisťovania a prípravy prechodu z očistca do neba. Ľudia v tieto dni navštevujú hroby, zdobia ich kvetmi, alebo vencami z čečiny a pália sviečky.

Evanjelici pôvodne na hroboch nezapaľovali sviece a dodnes sa táto odlišnosť tradíciou v mnohých rodinách dodržuje. Deň Pamiatky zosnulých je pre Evanjelikov dňom spomienky na zomrelých príbuzných. Nádej vo vzkriesenie si evanjelickí veriaci pripomínajú v poslednú nedeľu po Svätej Trojici, ktorá je venovaná večnému životu a smrti. Veriaci navštevujú cintoríny, spievajú piesne z funebrála, modlia sa a ozdobujú hroby vencami a kvetmi.

Evanjelická cirkev si pamiatku zosnulých ctí, ale zavrhuje prehnaný pohanský kult mŕtvych. Evanjelici veria, že tým, čo zomreli nemôžu pomôcť zádušné omše, ani modlitby za nich, keď sú už v Božom kráľovstve. Ak sú zavrhnutí pre neveru nie je možné im pomôcť, lebo sa nachádzajú v Božích rukách. Očistec ako prechod do neba u Evanjelikov neexistuje.

V minulosti bolo zvykom piecť pečivo, ktoré sa volalo „ dušičky“ , pripomínalo dve cez seba preložené kosti a ľudia sa medzi sebou s ním obdarúvali. Zvykom bolo obdarovať v tieto dni aj žobrákov a chudobných jedlom alebo peniazmi, aby sa modlili za pokoj duší zomrelých. Pravoslávni veriaci nosili na hroby jedlo, kde aj spoločne hodovali. Úprava hrobov bola v minulosti oveľa jednoduchšia. Obkladali sa machom, čečinou a čečinovými vencami. Úprava hrobov ako ju poznáme dnes je pomerne novým javom. Predovšetkým v posledných desaťročiach môžeme pozorovať obzvlášť veľkú pozornosť pri úprave hrobov. V súčasnosti mnohí navštevujú cintoríny už niekoľko týždňov pred sviatkom Všetkých svätých. Miesta posledného odpočinku rodiny sa čoraz viac spájajú s prestížou rodiny, musia spĺňať určité kritéria a etické normy daného regiónu, tie sa potom stávajú hodnotiacim koeficientom pre mnohé rodiny. Takýto ojedinelý vzťah k mŕtvym ako môžeme vidieť na Slovensku nenachádzame nikde v Európe, ba ani na amerického kontinente. Návšteva hrobov je ale zároveň mnohokrát aj jediná príležitosť na stretnutie rodín. V súčasnosti stále viac pozorujeme, že sviatky, okrem pietnej spomienky na zosnulých nadobúdajú aj komerčný charakter.

Autor: Miriam Gažová, etnologička

Foto: marianjuris.blog.sme.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

ZOBOR

Katka, Katka

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV