3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Folklórny svet prišiel o ďalšieho vzácneho človeka
Folklórny svet prišiel o ďalšieho vzácneho človeka

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Folklórny svet prišiel o ďalšieho vzácneho človeka

22. 02. 2011
Liptovské Sliače

Vážení folklórni priatelia,

s hlbokým zármutkom sme prijali oznámenie o úmrtí PhDr. Klimenta ONDREJKU, CSc. vynikajúceho vedeckého pracovníka (vyše 45 rokov v Ústave hudobnej vedy SAV) a nášho dlhoročného spolupracovníka v časoch Osvetového ústavu i Národného osvetového centra, mnohých okresných - regionálnych kultúrnych stredísk a obcí na Slovensku.
Aktívneho - činorodého autora scenárov pre folkklórne slávnosti a festivaly - dlhé roky pre Folklórny festival vo Východnej. Scenáre programov pre slovenský rozhlas, Slovenskú televíziu, Slovenský ľudový umelecký kolektív.Kliment Ondrejka bol autor, ktorý nemá na Slovensku obdobu (v druhej polovici XX. storočia) v rozmanitosti a počte odborných článkov, publikácií, rozprávok a povestí pre deti i dospelých.

Určite si viacerí z Vás pamätáte na celonárodný projekt : "Pri prameňoch krásy ... a poznania" (autorka pani Elena Medvecká).

Boli to roky nádherného odborného stretávania sa, pri ktorých sme riešili rôzne otázky a najmä pri triedení tisícov informácií, ktoré vďaka uvedenému hnutiu prichádzali na Osvetový ústav z celého Slovenska. Z ktorých boli niektoré publikované v 14 publikáciách "DETI DEŤOM" (autori Elena Medvecká a Kliment Ondrejka).

Dr. Kliment Ondrejka zozbieral desťtisíce ľudových prísloví. Jeho osobný prínos pre rozvoj miestnej kultúry, no najmä tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku snáď ani nevieme v súčasnosti primerane doceniť. Veď jeho odborné pohľady na dianie v oblasti ľudovej kultúry sme si mohli prečítať ešte nedávno aj v Národnej osvete. Dr. Klimenta ONDREJKU CSC. považujem za majstra - novodobého "Mateja Hrebendu".

Zomrel v nemocnici v sobotu 19. febr. 2011 po 23. hod.

Rozlúčka so zosnulým bude na cintoríne v rodných Liptovských Sliačoch = v stredu 23. februára o 14.oo hod. Venujte úprimnú spomienku na významného človeka - kultúrno-osvetového pracovníka, vedca, veľkého zástancu podpory ochrany a rozvoja tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku.

Česť jeho pamiatke.

Zdroj: Štefan Zima

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk Vazec

Ide verbunk, ide

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV