3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Výsledky Z Tatranského prameňa 2011
Výsledky Z Tatranského prameňa 2011

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Výsledky Z Tatranského prameňa 2011

09. 04. 2011

V sobotu 2. apríla 2011 sa v Dome kultúry vo Svite uskutočnil regionálny  festival Z Tatranského prameňa, ktorého súčasťou boli okresné postupové súťaže Detských folklórnych súborov Deti deťom, sólistov tanečníkov Šaffova ostroha  a súťaž tvorivých choreografií folklórnych súborov.  Organizátori prehliadky - Podtatranské osvetové stredisko Poprad a mesto Svit privítali sedem kolektívov s  10 choreografiami detí, jeden sólista a dve choreografie tvorili prehliadku okresom Levoča a Poprad. Okres Levoča obsadil iba kategóriu DFS  Deti deťom dvoma kolektívmi z Levoče to bol DFS Venček a DFS Studenočka z Nižných Repáš. Za tento okres postúpil na krajskú prehliadku DFS Venček z Levoče pásmom  „ Fašengy" ,  za ktoré odborná porota v zložení Mgr. Art. Miroslava Palanová Liptovský Mikuláš, Ing. Ladislav Bačinský Košice, Emil Jacko Košice a Bc. Slavka Kiššová z Kežmarku  navrhla okrem postupu aj umiestnenie v striebornom pásme. Zatiaľ čo Studenočka získala umiestnenie v bronzovom pásme.

Okres Poprad bol bohatší nielen čo do počtu ale i úrovne predvedených pásiem.  Predstavilo sa päť kolektívov v súťaži DFS s ôsmymi  choreografiami, jeden sólista a dve choreografie.

Z detských folklórnych súborov si najlepšie počínali deti zo súboru Venček z Popradu mladšia skupina s pásmom „Bavíme še jak zname..."  autorov Márie Baranovej a Soni Fodorosovej i staršia skupina s pásmom „Jak še zname pri roboce a po roboce bavic" od spomínaných autorov. Obidve pásme zaujali natoľko,  že okrem umiestnenie v zlatom pásme obidve postúpili na krajskú prehliadku do Raslavíc. Podobne si umiestnenie v zlatom pásme a  postup  vybojovali i staršie  deti z DFS Štrbianček  zo Štrby s pásmom  „V humne" autorky Ivony Hurajtovej. Mladšia skupina tohto súboru si odniesla umiestnenie v striebornom pásme s pásmom „Letí, letí.." DFS Jánošíček Svit získal umiestnenie v striebornom pásme za choreografiu „ Od Adama", ale palmu víťazstva s umiestnením  v zlatom pásme si odniesol sólistu súboru Marek Horňák s Michaelou Kičinovou a Biankou Barboričovou v kategórii sólistov tanečníkov za tanec „Lištiakove cifry". Umiestnenie v striebornom pásme si vybojoval i DFDS Šuňavček zo Šuňavy s choreografiou  „Tak sme sa hrali".  Bronzové pásmo si vybojoval najmladší kolektív na tejto scéne DFS Popradčan z Popradu za choreografiu „Na čižíčka" i „Karičky" a podobne  si počínali v kategórii tvorivých choreografií, kde získali tiež umiestnenie v bronzovom pásme.

Odborná porota sa zhodla v tom, že to bola veľmi vydarená prehliadka s vysokou úrovňou predvedených pásiem, a preto aj  vybrala na krajskú súťažnú  prehliadku  tri pásma. Okrem okresom Levoča a Poprad sa na krajskej súťažnej prehliadke zúčastnia i Kežmarčania so súborov Maguráčik v súťaži Deti deťom, a Magura v súťaži sólistov tanečníkov a v tvorivých choreografiách , nakoľko sa prihlásil iba jeden kolektív v každej kategórii.

Spracoval: Juraj Švedlár

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Maria Macoskova

Ej, spievam si, Hej, Ivan

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV