3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Dom ľudového bývania v Šali
Dom ľudového bývania v Šali

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Milan Hlôška (MilanH)

MilanH Folklór ma chytil v roku 1966, kedy sa v mojom rodnom Starom Tekove začali organizovať Tekovské folklórne slávnosti. Podľahol som jeho čaru a kráse krojov, ktoré odvtedy fotograficky zaznamenávam. Ale nielen folklór, aj ľudová kultúra ako...

Dom ľudového bývania v Šali

29. 04. 2011
Šaľa

Uprostred novej modernej výstavby, uprostred nových činžiakov v okresnom meste Šaľa stojí starodávny ľudový dom ako spomienka na časy dávno minulé. Strecha rákosom pokrytá, okienka maličké, brána drevená dosková, plot tyčkový okolo záhradky, to všetko sa podarilo zachrániť a sprístupniť, aby sme si zachovali spomienky na dobu, v ktorej žili naši predkovia, na podmienky, v akých prebývali v staveniach z hliny, slamy a dreva.

S nostalgiou a patričnou úctou sme vkročili do obydlia, v ktorom je zachované bývanie našich predkov. Na obdiv svetu a mladej generácii je tu vystavená kultúra ľudového bývania, jeho jednotlivých prvkov a pomôcok, ale aj dispozičného riešenia domu.

Vošli sme cez pitvor do prednej chyže s obyčajnou podlahou z hliny, nízky trámový strop z dreva svedčil o veľmi vysokom veku domu. V jednom kúte posteľ, v druhom stôl s lavicami, v treťom pec na pečenie chleba prístupná z pitvora. Miestnosť, ktorá bola pre rodinu spálňou, jedálňou i kuchyňou. Varilo a pieklo  sa v pitvore, život rodiny prebiehal buď v prednej alebo v zadnej izbe, usporiadanie i nábytok bol podriadený fungovaniu rodiny a jej početnosti, veď v dobách minulých bolo v dome detí neúrekom a tak aj na spanie bolo treba nájsť miesto pre všetky deti.

Či už to bolo na lavici, za pecou alebo pod stolom, špeciálne urobeným na tieto účely. Dômyselné doplnky domu vyvolávajú náš obdiv a pozornosť výkladu našej sprievodkyne, ktorá nám s nevšedným zanietením vysvetľuje účelnosť všetkého zariadenia v dome, ktoré vypracovali šikovné ruky našich predkov.

Bolo čo obdivovať, bolo na čo sa pozerať. Veci duši blízke, rukám a očiam známe, to vás obleje taký zvláštny pocit, keď sa pozeráte na hlinený mliečnik, z ktorého ste v mladosti pili mlieko rovno po dojení, ale aj hlinený krčah na vodu, z ktorého ste pili vždy čerstvú vodu v čase žatvy, lebo v ňom sa voda neohriala, držala si svoju temperatúru. Ale aj drevený mažiar na tlčenie maku, zbonka na mútenie masla, drevené koryto na zarábanie chleba či na zabíjačku, tiež kolovrátok na pradenie ľanu či konopí a ďalšie a ďalšie. V tej dobe neboli pračky, boli len drevené piesty, niektoré vyzdobené ornamentami, tak ako taniere ručne maľované, v pitvore vyvesené. Dom so svojimi doplnkami dýcha históriou a núti nás k zamysleniu a úcte k tradíciám.

Treba vysloviť pochvalu aj zriaďovateľovi tejto expozície, ktorým je Ponitrianske múzeum v Nitre, že tento dom ľudového bývania zachovali v pôvodnom stave a udržujú ho na pamäť a obdiv dnešnej generácii.

Text a foto: Milan Hlôška

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Mirosla Dudík

AudioTrack 09

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV