3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Na Jána - 24. júna
Na Jána - 24. júna

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Na Jána - 24. júna

24. 06. 2011

Medzi slnovratné zvyky patrí pálenie Jána. Robí sa to na sviatok Jána Krstiteľa 24. Júna. Oproti tomuto sviatku má slnovrat dozadu dvojdňové posunutie. Na deň 21. júna je vlastný slnovrat a vtedy je i najdlhší deň roka.

Bývalo od nepamäti, že tento deň (24. júna) kládli ohne na vyvýšených miestach (vŕškoch, pahorkoch) alebo i len na krížnych cestách. Ohne sa kládli vo večerných hodinách a pálením suchého dreva vznikali veľké vatry ohňa. U nás pálili Jána na Turniskovom brale. Po jeho zarastení krami, pália Jána na pahorku Štít a niekedy aj na vŕšku Hôrok. Najstaršie záznamy o Jánskych ohňoch sú Muránske artikuly z roku 1585, ktorými sa zakazovalo kladenie ohňa (pozri Horváthová, E.: Rok vo slovenských zvykoch nášho ľudu str. 218 - 228). V nasledujúcich storočiach sa striedali zákazy a povolenia pálenia Jána.

Tento zvyk sa zachoval aj u nás na dolnom Liptove (Hubová, Švošov, Stankovany, Ľubochňa) a každoročne sa opakuje. Už v tento deň za vidna si pripravia mládenci drevo, aby ho mohli po zotmení večer zapáliť. Na tieto stretnutia prichádzajú nielen mládenci, ale ja dievky. Pri vatre bývalo vždy veselo a vo veršoch spevom podrobili každého mládenca a dievku úsmevnej kritike v prekáračkách. Boli to žartovné ľudové piesne, ktoré sa už oddávna opakovali. Boli aj takí speváci a speváčky, čo ich pohotovo vymýšľali. Ak nebola vatra veľmi veľká, tak ju preskakovali, a to nielen mládenci, ale aj dievky. Mať oškvŕknuté obočie a vlasy nebola zvláštnosť.

Smutné je, že na pálenie začali používať staré pneumatiky áut. Stráca sa vôňa horiaceho dreva a znemožnilo sa jeho preskakovanie. Niekedy pálenie trvalo do neskorej noci. Jánskych piesní bolo mnoho, ale ich nespievaním upadajú do zabudnutia a stráca sa lyrika našej bývalej spevnej mládeže. Pre potešenie predkladám niektoré z nich v gombášskom nárečí:

Jäne milí, Jäne,
gde tä pálit máme?
Na holom Turnisku,
na tej velkej skale,
Jäne náš.
Jäne náš, hibaj, hibaj, hibaj do nás.
Ako ten mesäčik,
hore roški nastau,
voläčí mládenec,
na záletoch zaspau, Jäne náš.
Jäne náš, hibaj, hibaj, hibaj do nás.
A veru, o Jäne,
na tráve zaspala,
vet sä hej snívalo,
že sa vydávala, Jäne náš.
Jäne náš, hibaj, hibaj, hibaj do nás.
Ženíme, ženíme,
Miša Kuricovie,
kohože mu dáme.
Katrenu Čutkovie, Jäne náš.
Jäne náš, hibaj, hibaj, hibaj do nás.
Jäne, milí Jäne,
gde tä pálit máme.
Či hore, či dole,
či na prostriet dvore, Jäne náš.
Jäne náš, hibaj, hibaj, hibaj do nás.
Číže bi to číže,
ten Palo Baukovie,
prilähla mu gati,
Hana Pukajovie, Jäne náš.
Jäne náš, hibaj, hibaj, hibaj do nás.
A veru osika,
zelená osika.
Číže to mládenec,
do mažära síka Jäne náš.
Jäne náš, hibaj, hibaj, hibaj do nás.
 
Zdroj: Karol Okáľ (okal.blog.sme.sk)

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Hanka Servicka

Ej, na tarki. Ej hudaci budu hrac

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV