3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Ministerstvo zachovávaňá kultúrního deďičstva naších predkú ZSSR má za sebú první zahraniční misiu.
Ministerstvo zachovávaňá kultúrního deďičstva naších predkú ZSSR má za sebú první zahraniční misiu.

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Ministerstvo zachovávaňá kultúrního deďičstva naších predkú ZSSR má za sebú první zahraniční misiu.

26. 06. 2011
Myjava

Ministr a vyslanec ZSSR Janek Kohút ze svojím úderným družstvem, pod záštitú Fsk Gbelan sa rozhodli, že nakŕmjá stovky huadných bruch folklóristú, ale aj obyčajňích ludzí, na jedném z najvječích, a trúfám si réct najkrajším folklórním festivali na sviece. Na Myjavje.

Vyrazili sme v pátek ráno. Rozlúčili sa ze svojíma ženama, dzeckama a hlavne mamičkama, nauožili kotlinu, kotlinku, ledničku a slivovicu. Fšecko sme porádne zabezpečili, aby sa nám to na tych Myjavských oných nevykyduo a vyrazili.

Došli sme, právda, bez problémú na místo, kde nás náš kamarád Braňa privítau chlebem a myjafskú slivovicú (kerú sme patrične ofrflali a pochválili sa našú, porádnú radošovskú), vyvjesili vlajku a rozbalili tábor. Ešte nebyu domeček otevrítý a už byuo navarené naše najlepší íduo a to porádná zelová poléfka s kohúcim mlékem. Samé masso, údzené aj neúdzené, klobásky, porádné Záhorácké zelé a Gbelské mucho... hríby. Právda, žijeme enem ráz.

Hned jak sa odstaviua, začali sa hrnút hordy huadných ludzí, kerí už od minulého roku vjedzeli, jak dobre sa ve Gbeloch varí a í. Ked byu zákuad uvarený, vyraziu sem (samozrejmje z flaškú slivovice) nadvázat diplomatické styky ze súsedníma regiónama. Prečín, Lednica, to byli starí kamarádzi, otravu bryndzovýma haluškama a práskaní bičem zabezpečovali Liptáci, dole na stráni táborili maďarské hordy a varili halázslé, ale tam sem po skúsenoscách z minulého roka nešeu, lebo enem co sem zakričau: „jó napot barátom“, už nalévali pálinku a co já vím co, tak sa mi velice čaško plaziuo k našej stanici.

Pátek byu velice nároční, tak sem mojim vojákom dau po druhej hodzine ranní opušťák, nech sa idú zabavit. Potom sem ich čekau ze stahnutú onú až do pjeci /mamičky by mi dali/ a nahnau ich do stanú chrápat. Akorát jeden sa straciu a obudziu mňa, ked sa sceu vlúpat do našej búdy. Pravda to nevjedzeu, že sem dvera kvúlivá kmínom zašrubovau porádňíma šrúbama akumulátorovú vrtačkú.

V sobotu byu krásný suneční den. U baráčku stáli šóre ludzí, kerých sem odehnau od bratrú polovníkú, navyprávjajúc im, „že vraj nevjedzá, co ty dzivočáci jedzá, ket ty jejich svine bjehajú kdovígde po háji a kdoví co sa tam povaluje. Možná rádioaktívňí odpad. U nás sa naše Mangalice stravujú čiste vegetariánskú stravú, právda, dobrý kukuriční šrot, grumbir a kopriva na trávení, je to najlepší. Protože, majú čiste vegetariánsku stravu, aj suanina z nich je vegetariánská. Ponekerí bratri Paštekári mi aj uvjerili. Aj temu, že kohúcí mléko dojím po večeroch sám. Len byuo to trochu nebezpečné, protože ked sem začau pred jejich stánkem štekat, tak začali nabíjat brokovnice.

Ked moji pozorovatelé zahuásili, že sa blíži ministr kultúry sprítelenej krajiny, necháu sem muádencom vytahnút trubky a Jankovi slivovicu. Hned jak Krajcer došeu, sem ho ulapiu, naléu, právda, štamprlu a hŕk ju tam. Porát mu vylézli okále, ale než sa stačiu spamatovat, poštvau sem na neho moje najkrajší dračice, aby ho vytočili. Myslím, že neni lepší diplomacije, jak si dobre vypit, zajest a zatancovat. U ostatňích velvyslancú sa ani nezastaviu, rovno šupajdiu dole svahem za dalším programem.

V mjestečku My-a-vy probíhau pjekný program, chuapci fráterníci nám udelovali všelijaké odpustky na co sme sceli. Ked sme im právda naléli. Cigánky vještili a místní starostka aj ze žandárama vybíraua dane. Eščeže tam nemjeua aj tú smrt. Streteu sem tam strašne mocisko správnych ludzí a neuvjeritelne krasných dzífčat, (dúfám že to Moja nečítá), jediné co sem si neužiu, je vystúpení súború a skupin. Práca pro našu ZSSR je tak náročná, že nebyu čas.

V ňedzelu to byuo velice podobné jak v sobotu, akorát sem posíuau huadných k polovníkom, protože už sme nemjeli z čeho varit. Fšecko ty huadzi zežrali.

V amfiteátri mjestečka probíhali další akcie a ludé sa velice dobre bavili. O šesci večer mjeua naša skupina vystupovat v Šaščíne, tak sem necháu na placi enem „spjetný odřad“, jak sa ríkauo na vojne a na otočku v parádních krojoch sme jeli do Šaščína a spjet.

Gbelani poslední balili a rozlúčili sa vreuo, ze svojíma kamarádama kulisákama, kerí tam s nama dobojovali.

Ludé zuatí, kdo nebyu tento rok na Myjafskych slávnoscách, ten može banovat. Širák dúle  pred nápadama usporádatelú a širák dúle pred fšeckými krásnýma ludma, kerí tam byli a zúčastnili sa.

Porád nemožu spat, jak sa teším na budúci rok.

Ministerstvo Zachovávaňá kultúrního dedičstva našich predkú,

Záhoráckej Sebjestační Svojpomocní Republiky

Ministr

Janek Kohút, v. r.

Zdroj: Záhorácká tuačová kancelárija, Janek Kohút, sobota 25. júna 2011

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Magdaléna Vaňová

Smutné z Poluvsia

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV