3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  20. Folklórne slávnosti Tekov tancuje a spieva
20. Folklórne slávnosti Tekov tancuje a spieva

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

20. Folklórne slávnosti Tekov tancuje a spieva

22. 09. 2011

V polovici augusta, na Matku Božiu, býva v Starom Tekove hostina. Veľký sviatok, uctievaný a udržiavaný celými generáciami, na ktorom sa stretávajú priatelia a príbuzní a na ktorom v roku 1966 zorganizovali prvý ročník folklórnych slávností pod názvom: „Tekov tancuje a spieva".

Bolo to pred 45. rokmi a v tomto roku sme si pripomenuli okrúhle 20. výročie týchto slávností (niektoré roky slávnosti absentovali). Starotekovčania pripravili program slávností naozaj bohatý so sprievodnými akciami a ukážkami pre mladých aj pre tých skôr narodených. Sobota bola vyhradená vystúpeniu hudobnej skupiny Senzus v prírodnom amfiteátri a večer v Kultúrnom dome spoločenská zábava.

Nedeľa patrila galaprogramu folklórnych slávností pod názvom: „ŽATVU UŽ KONČÍME, CHYSTAJTE DOŽINKY". Program otvoril Cirkevný spevácky zbor zo Starého Tekova a po ňom už nastúpili najskôr detské folklórne súbory Zuškáčik z Tlmáč a Tekovanček zo Starého Tekova. A potom už prišli na rad folklórne súbory, ktoré predviedli svoje vystúpenia v rámci názvu - žatvu už končíme, chystajte dožinky.

Na úvod zaznela báseň Andreja Chudobu (z knihy Od Tekova vietor veje):

U nás vás vítame chlebom a vínom

a ešte soľou a nožom.

Tým nožom ešte dedo chlieb

prežehnával v mene Božom.

Tak bývalo od pamäti do nepamäti.

Tak uctievali sme ten chlieb ako erb.

A potom nás sprievodcovia slávností privítali chlebom a hrsťou kláskov. A vtedy sa akoby pripomenuli slová dožinkovej piesne: gazda náš, gazda náš, dajže nám oldomáš, dajže nám ho z lásky, zbierali sme klásky. Potom sa slávnosti niesli v znamení žatvy a chleba. Kosenie, hrabanie, spevy a prekáranie sa niesli slnkom zaliatym amfiteátrom, nechýbalo ani víno z neďalekých viníc, až napokon ženci a žnice odovzdali gazdovi a gazdinej žatevný veniec. Bolo že to radosti a veselosti, ktoré nám predviedli FS Tekovan zo Starého Tekova, FS Hrončan a mužská spevácka skupina z Veľkých Kozmáloviec, FS Hron z Hronských Kľačian, FS Dolina z Čajkova, FS Vatra z Tlmáč a na záver vystúpenie FS Mladosť z Dubnice nad Váhom. Program a vystúpenia mali dobrý spád, bez akéhokoľvek naťahovania, tance boli dopĺňané spevmi dievčat a žien a záverečný tanec súboru Mladosť si vyslúžil nadšené ovácie a „prídavok". Bolo to krásne, bolo to príjemné a milé a vari možno aj pripomenúť, že príprava 20.výročia slávností bola k spokojnosti tak návštevníkov, ako aj usporiadateľov. Utvrdili sme sa, že folklór v Tekove žije, tradície sa zachovávajú a udržiavajú a že ich treba prezentovať na takýchto podujatiach a dostať ich medzi ľudí a do povedomia. Keď si spomeniem, s akým elánom a nadšením sa poriadali prvé ročníky tekovských slávností, koľko entuziazmu vkladali účinkujúci do svojich vystúpení, že by bolo nedobré, aby sme tento trend nezachovali a neudržali. Máme čo odovzdať našej mladej generácii.

Treba spomenúť aj sprievodné akcie, ktoré organizátori pripravili. V zrkadlovej sále kultúrneho domu bola historická výstava pod názvom: „Tekov čase - čas v Tekove" a výstava plastických modelov s vojenskou tématikou detí ZŠ v Starom Tekove. Výstava fotografií Milana Hlôšku z predošlých ročníkov slávností a výstava kresieb PaedDr. Viktora Šimeka, ktorému učarovali tekovanky. I. ročník výtvarnej súťaže detí základných škôl tekovského regiónu: „Tekovský kraj maľovaný", výstava remeselného náradia v areáli amfiteátra a rínok na amfiteátri.

Treba vari veriť, že 20.výročie tekovských folklórnych slávností bude začiatkom k naštartovaniu do ďalších a bohatších ročníkov. Tekov si to určite zaslúži.

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

LH Chudobovcov

Sla dzevecka

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV