3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Legenda o svätej Dorote
Legenda o svätej Dorote

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Ľudmila Hricková (Beťarečka)

Beťarečka Milujem ľudové piesne, tance, kroje, architektúru, nárečia, zvyky, tradície a obyčaje. Kroj považujem za výsostné umelecké dielo a rovnako dôležité sú pre mňa ľudové rozprávky, pranostiky a porekadlá. Chcem sa pričiniť o to, aby...

Legenda o svätej Dorote

07. 02. 2012

Hra o svätej Dorote bola na Slovensku veľmi obľúbená. Chodenie s Dorot(k)ou je na Slovensku zaznamenané od pol. 17. stor. Hrávala sa v čase fašiangov, prevažne po domácnostiach, a to na jej sviatok 6. februára. Táto populárna dramatická hra je zaznamenaná na strednom Pohroní, v okolí Banskej Štiavnice, Detvy, na Kysuciach, jednotlivo aj na západnom a strednom Slovensku. Na Štefultove je jej hranie podchytené v 20. rokoch 20. storočia. V súčasnosti hrávanie tejto hry je výnimočné. V hre o svätej Dorote vystupuje 6 postáv Kráľ, Dorota, Dofil, Anjel, Kat, Čert. Oproti iným obchôdzkovým hrám v nej vystupujú aj dievčatá (Dorota, anjel).

Svätá Dorota žila na konci 3. a začiatku 4. stor., pre svoju kresťanskú vieru bola prenasledovaná, mučená ohňom a na škripci a nakoniec sťatá. Žila v meste Cézarei v maloázijskej rímskej provincii Kapadócii. Príbeh mučeníčky sa odvíja od udalosti, ktorá sa odohrala na „cisárskom“ dvore. Svojou múdrosťou, čistotou, krásou a láskavosťou upútala na seba pozornosť nielen svojich spoluobčanov, ale aj miestodržiteľa Kapadócie Sabríciusa. Ten sa uchádza o jej ruku s podmienkou, že sa stane pohankou. Ona ho, ale odmieta. Neposlušnú mladú ženu, ktorá sa vzpriečila jeho vladárskej moci, dal na osem rokov uväzniť do žalára a napokon nemilosrdne sťať.
Podľa legendy, úradník Teofil, keď videl s akou radosťou ide na smrť sa jej opýtal prečo sa tak náhli na smrť. Odpovedala mu: Pretože idem do nebeských záhrad. Ironicky ju teda žiadal, aby mu poslala zo svojho raja kvety a jablká (bolo to vo februári). Dorota sa počas svojej popravy modlila a vtedy sa objavil chlapček s plným košíkom krásnych jablk a ruží, ktoré ponúkol Teofilovi. Ten sa po tejto udalosti obrátil a začal sa verejne hlásiť ku kresťanstvu za čo bol nakoniec ako sv. Dorota sťatý.

Svätá Dorota je patrónkou mladomanželov, záhradníkov, botanikov a baníkov. Jej charakteristickýmmi atribútmi, s ktorými je zobrazovaná sú anjel (malý chlapec), tri jablká, tri ruže alebo koš naplneným kvetmi.

Zdroj:
http://www.uluv.sk/product/hra-o-svatej-dorote-10183/

http://www.slovakradio.sk/devin/autor/index.php?page=svata_dorota

http://www.knazi.sk/

Zaujímavé odkazy:

http://www.poutnik-jan.cz/lidova-zboznost–c/na-sv-dorotu-6-2/

http://www.flu.cas.cz/Com/stcl/dorota.htm

(Ne)upravený prepis hry z dochovaného materiálu

O svatej Doroti

Král: Bohu a pohanom a celímu svetu známo, že boh ten porádek učinil podla kterého bi sa každí človek řidil, Dofile vieš. Dobre, že človek samotní bit nemúže, ale si musi gu všetkím vecám pomocní hledat tak techdi Dofile moj… mili porať jak tvé stale srce míni.

Dopil: Ó, krále najjasnejší a pane múj, jakú radu bi ti v tom mohol dať? snať bi ja nekdi trest sčekávaťmohol, ale kdiš ti mne to vijavíš a tu milosť vijavíš v potom zvíš.

Král: Toto techdi vijavujem, že Dorotu krásnu pani za manželku sebe zvolujem tak techdi Dopile dvorane moj milí. Dovet Dorotu tu chvíli.

Dopil: Má se stati najjasnejší krále, že dovediem Dorotu tu chvili.

Dopil: Ó, Doroto pano krásna máš semnov gu králi jíti máš jeho manželkov bi(ti)

Král: Ó, Doroto pano krásna jesli zjacti za manžela pojati mna alebo sina dostanu manželského tak teba budu ctiti za královnu míti šeci podaní, ale jestli ti to neučiníš čo ja tebe povídam pod meč tebe tvoju hlavu dám.

Dorota: Ó, krále najjasnejší o pane múj ja radšej ksem pre Krista všetko trpeti

Král: Hej, katové nemeškajte Dorotu do žalára dajte tam hu trápte tam hu pálte na jej krásu nič nedbajte.

Kati: Stupaj Dorota do žalára. Stupaj!

Král : Dopile dvorane múj mili choj Dorote tu chvíli jak jej stále srce míni.

Dopil: Má se stati najjasnejší krále, že idem Doroti tú chvíli. Ó, Dorota pana krásna vieš, že si stratila milosť u krála ale jestli ti tvojho krista zaprieš a kresťanskú vieru zrušíš, tak teba budu ctiti aj chváliti šeci podaní.

Dorota: Dopile ja radšej ksem pre krista umriti bich mohla k spasenu príti.

Dopil: Ó, Dorota pana krásna jesli prídeš do tvého ráje pošli mi jednu kitku na pamiatku.

Dorota: Má se stati. Dopile kdiš ja uš pridem do ráje.

Dopil: Ó, krále najjasnejší daj Dorotu vivies zo žaláru von daj jej hlavu sťat lebo ona kse pospíchat do rajskej zahradi skerej mi ona kse poslati jednu ktiku na pamiatku kerú mi ona prislúbila

Král: Vivecte katové Dorotu zo žaláru ven tu jej jej hlavu sklonte. Me poručení richle viplnte. Tu jej místo pripravené kde bude všem kresťanum živobite brané.

Kati: Stupaj Dorota zo žalára ven na místo popravné které tebe prichistane jest.

Dorota: Idu jiš kráčím gu krale stojíš posledne spatrim krista ježiša plesaj srce ve mne plesaj srce ve mne z radosti nevimluvne, ktere ja kráčím tej dobe nic nedbám ked len mám boha nadovšetko …. V raji.

Kati: Klekni si Doroto ti opico! Uš si narobila klebiet na tisíce uš nebudeš robiť více. Mám ja tuta švančaru ot králového brúseníka nabrúsenú. Komu sa ja s nov podvolim toho sa zaiste nebojím ale ket ti tvojho boha veríš a kresťanskú vieru držíš nak tebe techdi spomože ket moja švancara tvoju hlavu zottne.

Anjel: Stoj, katane nepospechaj zadrš meči svého. Krásna pana silne zdichá spatrí krista sveho …. ja tebe odvedu. Do nebe te privedu a s tebov bidlet budu.

Anjel: Dopile Dopile

Dopil: Kdože volá ma na mna mile?

Anjel: Ja anjel z neba poslani ot Doroti krásnej pani. Túto kitku ti posiela kterú ti ona prislúbila abi sa ti ta rajská vona zalúbila.

Dopil: Ach, ja smutní zarmucení čo sebi počať mám? Dorotu krásnu panu o život som pripravil čo z toho mám? Toho krista verím kerího ona verila pre krista ksem umreti bih mohol k spasenu príti

Král: Ach beda mne kdiš sa pre Dorotu dvíhajú dvorané na mne, ale nebudem nič dbati ani lituvati ale dám všeh kresťanou pruce mordovati abi sa naučí moju moc znati. Hej katané nemeškajte, Dopilovi jeho hlavu sklonte, me poručení richle viplnte

Kati: Klekni si Dopile kdiš tva hlava ide dole

Dopil: Ach lúto jest mi Doroti, že som vinen jej smrti. Krista verím a viznávam jemu srce odezdávam srce jemu odezdávam smiluj se bože nadomnov sloš ruku na dušu mú provet ju do nebe bich miloval tobe.

Kati: Ó, krále najjasnejší a pane múj však ja toto nemohúc učiniti ale však porúčam mojmu pajtášovi mojmu svetkovi. Ti pak šuhaj moj obrác meč svuj.

Kat: krále ..jak sami ta dela kdiš bítej práce bilo do rána pri tom zjem sam celího barana

Král: Ach ja smutní zarmucení čo sebe počať mam kdekoľvel sa obrátim šade strach a trápeni uhlídam. Kdeste bohovia moji pristúpte k spomožení... dávne časi slúžil, tak som i já od vás slušbu zaslúžil

Čerti: Holla holla králi. Kdiš po tobe ideme desa chlapci popelovci tam mi teba zavedieme. BRR... Zahrajme si bratre o kráľovi moj tuš moj Kral princíjuši krále musí s nama jíti do pekla. Za tie skutki nešlechetnie musí sedieť pekle bucme bratia veselí hocme sího do kapusti abi nam bou kisel hustí... Br br br...

Poďakovanie: Materiál láskavo zapožičala pani Ivaničová pánovi Jurajovi Foltánovi.

Zdroj: www.zivotbs.sk

Dorota" v podání souboru Valašský vojvoda z Kozlovic

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

LH Zeleziar

Uklakovana

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV