3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Ako vzniká dielo
Ako vzniká dielo

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Ako vzniká dielo

09. 02. 2012
Tvrdošín, mestské kultúrne stredisko

tlačová správa, Dolný Kubín 8. 2. 2011

Odpoveď na túto otázku ponúka edukatívna výstava fotografií a detských prác z tvorivých dielní, inštalovaná od 20. do 29. apríla 2012 vo výstavných priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Tvrdošíne – Medvedzí. Na výstave sú interaktívnou formou prezentované práce detí z tvorivých dielní, ktoré sa v rámci projektu Aj ty môžeš byť ľudovým umelcom realizovali uplynulý rok na Orave a na severnej Morave. Deti sa tak môžu prostredníctvom fotografií, artefaktov i videofilmu zoznámiť s procesom vzniku a tvorby vybratých umeleckých a remeselných techník. Spoznajú cestu, ktorú je potrebné realizovať od kôpky hliny po glazovanú misku, od klbka drôtu po drôtovanú kraslicu či šperk, alebo od vŕbového prútika po pekný košík. Na výstave je takýmto spôsobom prezentovaná sklomaľba, košikárstvo, textilná hračka, drôtovanie, výroba sviečok a dekoratívnych predmetov zo šúpolia a hrnčiarstvo. Výstavu pripravilo Oravské kultúrne stredisko, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Mesto Tvrdošín a zahraničný partner – Valašské múzeum v prírode v Rožnove pod Radhoštěm. Je zavŕšením projektu, ktorý sa pokúsil formou tvorivých dielní a prezentácie pôvodných technológií i ľudovoumeleckým postupov u najmladšej generácie vzbudiť trvalejší záujem o poznanie hodnôt tradičnej kultúry. Pod vedením skúsených lektorov sa na tvorivých stretnutiach v Tvrdošíne, Krivej, Dolnom Kubíne i Rožnove pod Radhoštěm naučili základy remeselnej a výtvarnej tvorby, typickej pre obidva regióny. Spoznali pôvodné tvary i technológie a svoje skúsenosti a naučené zručnosti tak budú môcť odovzdať svojim vrstovníkom. Projekt aj aktuálna výstava je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym prostredníctvom.

Zdroj: Miroslav Žabenský zbensky@osvetadk.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk Petrovany

A pod hajom zelenuckym

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV