3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Fašiangy sa krátia 2012 (ako bolo?)
Fašiangy sa krátia 2012 (ako bolo?)

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Fašiangy sa krátia 2012 (ako bolo?)

20. 02. 2012
Rimavská Sobota

Aj tento rok, 17. februára 2012 sa s fašiangovým obdobím už tradične rozlúčili členovia folklórnych súborov z Rimavskej Soboty, nechýbali ani žiaci z MŠ na ulici Daxnerovej, členovia klubu Etnohis a členovia Miestneho odboru Matice Slovenskej z Rimavskej Soboty. Fašiangy sa začali veselými fašiangovými pochôdzkami. Fašiangujúci oblečení v ľudových krojoch, či tradičných fašiangových maskách ako krava, kôň, smrtka, medveď, cigánky rozveselili všetkých ľudí v meste.

Fašiangové pochôdzky vyvrcholili kultúrnym program na Hlavnom námestí, kde sa predstavili všetky kolektívy s krátkym programom. Po každom vystúpení sa jednotlivým kolektívom poďakoval aj primátor mesta JUDr. Jozef Šimko, ktorý im na znak vďaky odovzdal slaninku na ražni. Na záver nechýbalo ani pochovávanie basy ako symbolu fašiangovej zábavy.

Súčasťou podujatia Fašiangy sa krátia bolo aj vyhodnotenie výtvarnej súťaže Fašiangy na Gemeri a Malohonte. Do súťaže sa zapojilo 19 základných škôl z regiónu Gemera-Malohontu. Ocenené boli práce nasledovných autorov:

I. Kategória - 1. -4. ročník ZŠ

 1. miesto Beáta Bitalová (Základná škola Hodejov)
 2. miesto Nikolas Szendrei  (ZŠ Sirk)
 3. miesto Zuzana Rusnáková (Základná škola, Muránska Dlhá Lúka)

Cena za kreativitu:

 • Turoň  ZŠ Z.Oravcovej, Daxnerova ul., Rimavská Sobota
 • Ondrej Beňo, Zoltán Kovács, Martin Kováč, Vladimír Kele,  Alex Lénárt
 • ŽOFA   ZŠ  Z.Oravcovej, Daxnerova ul., Rimavská Sobota
 • Zuzana Drábová, Aileen Ferenczová, Nikoleta Hegedüsová, Dominika Kuzmová, Patrícia Majanová

II. Kategória 5. -9. ročník ZŠ

 1. miesto Natália Brndiarová (ZŠ Dr. V. Clementisa, Tisovec)
 2. miesto Alžbeta Oláhová, Róberta Radičová (ŠZŠ Klenovec)
 3. miesto Zuzana Korčoková (ZŠ Sirk, Sídlisko 165)

Cena za kreativitu:

 • Lea Kovácsová -  ZŠ Š.M.Daxnera, Rimavská Sobota „Hlava koňa“
 • Alexandra Jonášová - ZŠ Š.M.Daxnera, Rimavská Sobota „Koník Belko“
 • Zuzana Kinková - ZŠ Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota „ Cigánka “

III. Kategória -  ZUŠ

 1. miesto Petra Pálkovácsová (ZUŠ Rim. Sobota)
 2. miesto Matthias Kasar (ZUŠ Rim. Sobota)
 3. miesto Kiera Ostrihoňová (ZUŠ Rim. Sobota)

Organizátormi podujatia boli BBSK - Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, Mestské kultúrne stredisko a CVČ Relax v Rimavskej Sobote.

Autorka: Magdaléna Kantorová, Gemersko-Malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk Vikartovcan

Do Popradu za vojacka - Idze verbunk idze

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV