3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Marína Zahorcová víťazka 47. ročníka Stretnutia v pivnickom poli...
Marína Zahorcová víťazka 47. ročníka Stretnutia v pivnickom poli...

Ohodnoť článok hráškami


(8/10 hráškov, hlasovali 1 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Marína Zahorcová víťazka 47. ročníka Stretnutia v pivnickom poli...

12. 03. 2012
Pivnica, Srbsko

Kysáč, Jánošík, Kovačica, Dobanovce, Nový Sad, Báčsky Petrovec, Vojlovica, Laliť, Kulpín, Selenča, Padina, Hložany, Pivnica a Stará Pazova budú mať predstaviteľov na 47. Stretnutí v pivnickom poli.

Medzinárodný festival spevákov - sólistov slovenských pôvodných ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli bol založený v roku 1966 a odvtedy každoročne prebieha v Pivnici. Bežného roku sa z tradičného januárového termínu festival presunúl na marec, presnejšie na víkend 9. až 11. marca 2012.

Festival je súťažiaceho charakteru a na ňom účinkujú prevažne mladí speváci tak z nášho štátu ako i zo susedných krajín, v ktorých žijú Slováci. Zámerom tohto podujatia je nie iba vybrať a odmeniť najkvalitnejších spevákov ľudových piesní, ale zároveň aj pestovať, zachovávať a zapisovať slovenské autentické piesne z tohto územia. Víťazi tohtoročného festivalu budú mať možnosť nahrať piesne v štúdiu Rádia Nový Sad, z čoho vidno, že festival prispieva aj hudobnej produkcii Novosadského rozhlasu.

Organizátorom je Slovenský kultúrno-umelecký spolok Pivnica a celkové podujatie sa bežného roku koná pod záštitou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Na 47. ročníku Stretnutia v pivnickom poli vystúpili nasledovní speváci:

 1. Daniela Đukićová, KIS Kysáč
 2. Anka Megová, SKUS Jánošík
 3. Zlatko Karlečík, HFS V šírom poli hruška, Kovačica
 4. Vesna Krajčiová, SKOS Šafárik, Dobanovce
 5. Milan Lačok, SKC P. J. Šafárika, Nový Sad
 6. Milina Speváková, KUS Petravská družina, Báčsky Petrovec
 7. Iveta Tárnociová, SKUS Pivnica,
 8. Ivan Hríb, SKOS Detvan, Pančevo - Vojlovica
 9. Annamária Tamašiová, KUS Štefánik, Laliť
 10. Tatiana Medovarská, KUS Zvolen, Kulpín
 11. Andrej Lojdl, KUS Jána Kollára, Selenča
 12. Vierka Telečanová, HFS V šírom poli hruška, Kovačica
 13. Elena Demrovská, Komorný zbor Musica Viva, Báčsky Petrovec
 14. Jozef Pavlov, KIS Kysáč
 15. Milica Mrđová, SKUS Jánošík
 16. Margareta Častvanová, KUS Jána Kollára, Selenča
 17. Denis Galas, DK Michala Babinku, Padina
 18. Marína Zahorcová, KOS Jednota, Hložany
 19. Anna Hemelová, SKUS Pivnica
 20. Miroslav Beška, SKOS Detvan, Pančevo - Vojlovica
 21. Jana Veňarská, SUS Krajan – Vojvodina
 22. Anna Zorňanová, SKC P. J. Šafárika, Nový Sad
 23. Zdenko Jašo, SKUS h. J. Čmelíka, Stará Pazova

Odborná porota a obecenstvo boli zhodní: z 22 účinkujúcich spevákov predstaviteľka KOS Jednota z Hložian Marína Zahorcová bola najlepšou interpretkou na tohtoročnom pivnickom festivale. Obecenstvu sa však rovnako páčil aj prednes Anny Hemelovej z Pivnice.

foto
47.Stretnutie v pivnickom poli v piatok otvorila predsedníčka NRSNM Anna Tomanová – Makanová (Foto Željko Čapeľa)
foto

Marína Zahorcová (foto Željko Čapeľa)

foto

Anna Hemelová (foto Željko Čapeľa)

Podľa názoru odbornej poroty, ktorá pracovala v zložení predseda Juraj Ferík a členky Mária Zdravkovićová a Jarmila Juricová, všetci speváci kvalitou svojho prednesu pozdvihli úroveň festivalu o ďalšiu priečku. Všetky piesne pekne zaspievali a s prednesom si celkom dobre poradili aj debutanti. Aj keď v správe poznamenali, že možno byť spokojný s počtom spevákov, ktorí do Pivnice prišli zo 14. prostredí, chýbali zahraniční interpreti, na ktorých sme si v posledných rokoch zvykli.

foto
Na_pivnických festivaloch nikdy nechýbala dobrá nálada. O tohtoročnej svedčí aj tento záber Ľudmily Berédiovej - Stupavskej
 • 2. cena odbornej poroty: Anna Zorňanová z Nového Sadu
 • 3. cena odbornej poroty: Jana Veňarská SKUS Krajan Vojvodina
 • 3. cena odbornej poroty: Zdenko Jašo zo Starej Pazovy (na harmonike Rastislav Dvornický)

Cena za autentickosť piesne sa dostala Elene Demrovskej z Báčskeho Petrovca a Miline Spevákovej tiež z Petrovca.

Kroj hodnotila odborná porota v zložení Marta Týrova, Katarína Týrova a Vlasta Vinkovičová. V správe s potešením konštatovali, že si účastníci mimoriadne dali záležať na ľudovom kroji a doplnkoch ku kroju a ceny za najkrajší kroj udelili Anne Hemelovej z Pivnice a Ivanovi Hríbovi z Vojlovice.

Spevákov doprevádzal 11 – členný festivalový orchester v čele s Valentínom Grňom a program všetky tri večeri moderoval novinár novosadského rozhlasu Rastislav Zorňan.

Zdroj: Katarína Pucovská, www.kulpin.net a Katarína Mosnáková, www.slovackizavod.org.rs

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS Vršatec

Cicora, cicora

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV