3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Blahoželanie Martinovi Kubincovi
Blahoželanie Martinovi Kubincovi

Ohodnoť článok hráškami


(4.5/10 hráškov, hlasovali 2 )

Blahoželanie Martinovi Kubincovi

16. 03. 2012
Lučenec, Poltár

Blahoželáme Vám pán Martin Kubinec k Vášmu 70. výročiu narodenia.

Vážený pán Kubinec, dovoľte aj našej redakcii JankoHrasko.sk zaželať Vám všetko najlepšie, najmä však pevné zdravie a ešte veľa rokov počas korých budete rozdávať skúsenosti a radosť z hry na fujare.

S úctou kolektív JankoHrasko.sk

Martin Kubinec

Martin Kubinec sa narodil v obci Utekáč 1.3.1942. Pán Kubinec je sklár, ale predovštekým skromný výrobca a vynikajúci hráč na ľudové nástroje. Spolu s otcom Jurajom a bratom Františkom tvorili známe Trio Kubincovcov – fujaristov z Utekáča. Fujarové trio bolo od začiatku vzorom  pre mnohých fujaristov, hráčov či výrobcov. Pravidelne vystupovali v Detve, Východnej, Strážnici  a na ďalších festivaloch doma aj v zahraničí. V roku 1978 sa trio Kubincovcov zúčastnilo súťaže Prix music de folklorique de radio Bratislava a bola im udelená medzinárodná prestížna cena. Majster Kubinec toho času býva v Poltári. Dňa 1. marca 2012  na MsÚ v Poltári prijal gratulácie od primátora mesta Poltár, Pavla Gavalca a riaditeľky Novohradského osvetového strediska v Lučenci, Márie Ambrušovej.    

Pán Kubinec, ako interpret v hre na fujaru je držiteľom Ceny Dr. Ladislava Lenga INSTRUMENTUM EXCELLENS v roku 1986, organizovanej v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou. Z Poltára, presnejšie zo Zeleného pochádzal aj etnomuzikológ, PhDr. Leng. Nie náhodou bola táto súťaž výrobcov ľudových hudobných nástrojov pomenovaná podľa jeho mena. Myšlienka sa zrodila v deň jeho pohrebu a podnetom boli hlboké a rozsiahle kontakty s desiatkami výrobcov a interpretov po celom Slovensku. Cena sa udeľuje od roku 1975. Dôstojnosť a význam oceňovania podporil svojimi dielami ak. sochár Prof. Ján Kulich. Kolekcia medailí sa udeľovala nástrojom, ktorý  si takýto prívlastok zaslúžili. V roku 1987 to bola práve fujara a na medaile je otec dnešného jubilanta, Juraj Kubinec. Na takýchto ľudí by sa nemalo zabúdať. S hrdosťou môžeme konštatovať, že aj v roku 2010 sa nám podarilo zorganizovať spomienkovú slávnosť venovanú 80. výročiu nedožitých narodenín Ladislava Lenga. Slávnostného dhalenia pamätnej tabule v Poltári sa vtedy zúčastnil aj dnešný oslávenec, Martin Kubinec, spolu s pokračovateľmi legendárneho Tria fujaristov (Bielčik, Kroták, Moncoľ). Tam odzneli stále aktuálne slová doc. Ing. Viliama Grusku, že by sme sa takýmito rodákmi z nášho regiónu mali pýšiť, lebo dobrým sa pýšiť je naša povinnosť.

Autor: Michal Abelovský, Novohradské osvetové stredisko Lučenec

Foto: Július Imrovič

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Bratia Muchovci (Terchovska)

Co Sa Stalo Nove V Tom Terchovskom Dvore

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV