3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Výsledky súťaže Kreácie detského folklóru 2012
Výsledky súťaže Kreácie detského folklóru 2012

Ohodnoť článok hráškami


(8/10 hráškov, hlasovali 1 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Výsledky súťaže Kreácie detského folklóru 2012

21. 03. 2012
Prešov a Lipany

Divadlo Jonáša Záborského, útvar osvetovej činnosti v Prešove v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, odborom kultúry a Mestským úradom, oddelením kultúry a športu v Lipanoch uskutočnilo dve okresné súťaže detského hudobného folklóru pod názvom Kreácie detského folklóru 2012 - 43. ročník.

Podujatia sa uskutočnili v dňoch 11. marca 2012 (pre súbory pôsobiace v okrese Prešov) na Malej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove16. marca 2012 v priestoroch galérie Mestského úradu v Lipanoch ( pre súbory pôsobiace v okrese Sabinov).

Výkony súťažiacich kolektívov a jednotlivcov na oboch okresných súťažiach hodnotila odborná komisia v zložení: PaedDr. Ľubomír Šimčík – vysokoškolský pedagóg hudby, primáš FS Šarišan – predseda, PhDr. Jana Pitková – etnografka a Jozef Piroh – hudobník. Odborná porota zadeľovala súťažné vystúpenia podľa výkonu do týchto pásiem – zlatého s postupom, zlatého, strieborného a bronzového.

Okres Prešov

Okres Prešov reprezentovalo 80 účinkujúcich zo 7 kolektívov, a to: DFS OZ Dúbravienka, Prešov (ved. Mgr.Renáta Ondziková a Mgr. Lucia Slovinská), DFS Lupienok pri MŠ Zemplínska 2, Prešov ( Bc. Beáta Adamkovičová), DFS Cengáčik pri MŠ Bernolákova 19, Prešov (Helena Kurillová), DFS Fijalečka pri ZŠ Šrobárova, Prešov (Mgr. Ľubomír Šebej), DFS Čipečka pri Cirkevnej ZUŠ sv. Mikuláša v Prešove (Mgr. Lucia Lacková a Stanislav Salanci), DFS Sedličan pri Obecnom úrade v Sedliciach (PaedDr. Irena Veverková) a DFS Šariš pri ZUŠ Mikuláša Moyzesa v Prešove ( František Novotný). Na ich vystúpenia sa prišlo pozrieť asi 150 divákov.

Predseda poroty PaedDr. Ľubomír Šimčík nám k tejto súťaži povedal: „Súťaže sa zúčastnili členovia 7 detských folklórnych súborov. Významná je účasť dvoch ľudových hudieb, pričom obe postúpili na krajskú súťaž. Výkony v kategórii sólo spev a Spevácke skupiny boli vyrovnané a porota ocenila prácu pedagógov počas prípravy na súťaž. Hudobné sprievody pri všetkých súťažiacich boli na výbornej úrovni. Medzi nedostatky môžeme zaradiť vysokú štylizáciu niektorých úprav. Súťaž bola organizačne výborne pripravená.“

Výsledky:

11. marca 2012 - Prešov (súbory pôsobiace v okrese Prešov )

kategória – sólisti speváci:

 • zlaté pásmo a postup:
  • Dajana Novotná, DFS Šariš, ZUŠ M.Moyzesa, Prešov
 • zlaté pásmo a návrh na postup:
  • dueto Kamila Špinerová a Silvia Šechná, DFS Fijalečka, ZŠ Šrobárova, Prešov
  • Martin Dzugas, DFS Dúbravienka, OZ Prešov
 • zlaté pásmo:
  • Daniel Kočiš, DFS Fijalečka, ZŠ Šrobárova , Prešov
  • Marianna Čuchtová, DFS Sedličan, Obecný úrad Sedlice
 • strieborné pásmo:
  • Sofia Sabolová, DFS Lupienok, MŠ Zemplínska Prešov
  • Samuel Adam, DFS Sedličan, Obecný úrad Sedlice
  • Nikola Jurašeková, DFS Čipečka, CZUŠ sv. Mikuláša, Prešov
  • Júlia Petrušová, DFS Čipečka, CZUŠ sv.Mikuláša, Prešov
 • bronzové pásmo:
  • Šimon Bartoš, DFS Cengáčik, MŠ Bernolákova, Prešov

kategória – spevácke skupiny:

 • zlaté pásmo a postup:
  • DSS Dúbravienka, OZ Dúbravienka, Prešov
 • zlaté pásmo:
  • DSS Fijalečka, ZŠ Šrobárova, Prešov
 • strieborné pásmo:
  • DSS Čipečka, CZUŠ sv. Mikuláša, Prešov

kategória - ľudové hudby:

 • zlaté pásmo a postup:
  • DĽH Fijalečka, ZŠ Šrobárova, Prešov
 • zlaté pásmo a návrh na postup:
  • DĽH Dúbravienka, OZ Dúbravienka, Prešov

Okres Sabinov

Okres Sabinov reprezentovalo 115 účinkujúcich z 9 detských folklórnych súborov. Boli to: DFS Jazierko pri ZŠ s MŠ Rožkovany ( ved. Mgr. Milena Kaprálová), DFS Sabiník pri MsKS Sabinov ( Mgr. Katarína Lukčíková), DFS Briezka pri ZŠ s MŠ Brezovica ( Mgr. Anna Adamečková a Mgr. Radoslav Duda), DFS Dubovičanček pri ZŠ Dubovica ( Mgr. Michal Hromjak), DFS Hviezdička pri ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany ( Mgr. Janka Smolková), DFS Lipka pri ZŠ Komenského 113, Lipany ( Mgr. Mária Jochmanová) a DFS Jablučko pri ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves ( Mgr. Viera Horňáková), DFS Havrančatá pri OZ Havrančata, Ľutina ( Mária Blaščáková) a DFS Skalka pri OcÚ Tichý Potok ( Marta Dudová-Bašistová).

Podľa slov predsedu poroty PaedDr. Ľubomíra Šimčíka je detský hudobný folklór v tomto regióne zastúpený veľmi dobre z pohľadu kvalitatívneho i kvantitatívneho. Porota veľmi vysoko hodnotí prácu s deťmi v podmienkach základných škôl. Jediným nedostatkom je absencia detských ľudových hudieb a hráčov na tradičné ľudové nástroje (gajdica, píšťala, atď.).

K zdarnému priebehu podujatia výraznou mierou prispeli aj pracovníci oddelenia kultúry a športu pri MsÚ v Lipanoch Bc.Iveta Hrabčáková a Jaroslav Rakaš.

Výsledky:

16. marca 2012 - Lipany (súbory pôsobiace v okrese Sabinov)

kategória – sólisti speváci:

 • zlaté pásmo a postup:
  • Katarína Jacková, DFS Hviezdička, Lipany
 • zlaté pásmo a návrh na postup:
  • dueto Simona Žihalová a Tamara Tomašková, DFS Sabiník, Sabinov
 • zlaté pásmo:
  • Zuzana Timčová, DFS Lipka, Lipany
  • dueto Júlia Kocurková a Katarína Jacková, DFS Hviezdička, Lipany
 • strieborné pásmo:
  • Vladimír Murcko, DFS Dubovičanček, Dubovica
  • Nikola Molčanová, DFS Dubovičanček, Dubovica
  • dueto Blažej Šarišský a Branislav Petruš, DFS Lipka, Lipany
  • Damiána Stoláriková, DFS Briezka, Brezovica
  • Daniela Urdová, DFS Sabiník, Sabinov
  • Samuel Semaník, DFS Hviezdička, Lipany
  • Anna Hitriková, DFS Jablučko, Pečovská Nová Ves
 • bronzové pásmo:
  • Kristína Jacková, DFS Hviezdička, Lipany
  • dueto Anna Hitrikovej a Kristína Lazoríková, DFS Jablučko, Pečovská Nová Ves
  • dueto Dávid Gladiš a Kristián Verešpej, DFS Sabiník, Sabinov

kategória – spevácke skupiny:

 • zlaté pásmo a postup:
  • DSS Hviezdička, ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany
 • zlaté pásmo:
  • DSS Dubovičanček, ZŠ Dubovica
 • strieborné pásmo:
  • DSS Lipka, ZŠ Komenského 113, Lipany
  • SS Briezka, ZŠ s MŠ Brezovica
  • DSS Jazierko, ZŠ s MŠ Rožkovany
  • DSS Sabiník, MsKS Sabinov
  • DSS Skalka, Obecný úrad, Tichý Potok
  • DSS Havrančatá, OZ Havrančata, Ľutina

Krajská súťažná prehliadka detskej ľudovej hudby sa uskutoční 5. mája 2012 v KD v Raslaviciach.

Po ukončení oboch súťaží sa uskutočnil odborný seminár za účasti vedúcich speváckych skupín, ľudových hudieb a členov odbornej komisie. Súťaž je zaznamenaná na CD - nosiči a archivovaná v DJZ – útvare osvetovej činnosti v Prešove.

Spracoval: Mgr. Michal Kišeľák, metodik DJZ - ÚOČ Prešov

Foto: Mgr. Marián Jacko, metodik DJZ – ÚOČ Prešov

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Vychodna

Vuostatky, vuostatky

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV