3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Výsledky Z Tatranského prameňa 2012
Výsledky Z Tatranského prameňa 2012

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Výsledky Z Tatranského prameňa 2012

02. 04. 2012
Kežmarok, mestské kultúrne stredisko

Posledná marcová sobota sa v podtatranskom regióne niesla v duchu tradičnej hudby, spevu a tanca. V Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku dopoludnia  a v Dome kultúry vo Svite popoludní sa  stretli milovníci ľudovej hudby a spevu, aby  predviedli krásu tradičnej kultúry divákom v rámci okresnej súťaže detského hudobného folklóru  a súťaže sólistov tanečníkov na podujatí nazvanom Z Tatranského prameňa.

Toto podujatie  pripravilo Podtatranské osvetové stredisko v Poprade v spolupráci s MsKS Kežmarok a mestom Svit. Súťažilo sa v kategóriách sólistov spevákov a inštrumentalistov, ľudových hudieb a speváckych skupín. Najlepší z jednotlivých  okresov budú náš región reprezentovať na krajskej súťaži v Raslaviciach.  Prehliadku hodnotila odborná porota menovanú riaditeľom POS v zložení Ľubomír Varínsky – hudobník, pedagóg z Košíc, Ladislav Bačinský – choreograf z Košíc a Peter Mosoriak pedagóg a riaditeľ ZUŠ v Starej Ľubovni.   

Celá prehliadka v Kežmarku začala súťažou sólistov spevákov  a hoci nebolo veľké zastúpenie predstavilo sa 10 detí  z Lendaku  a Kežmarku.  Aj kategória ľudových hudieb bola veľmi skromná, keď sa v nej predstavila iba ľudová hudba  DFS Maguráčik Kežmarok.  Pomerne bohaté zastúpenie mala kategória speváckych skupín, kde sa okrem tradičných účastníkov DFS Maguráčik a DFS Kicorka z Lendaku predstavili i nové spevácke skupiny zo ZUŠ v Lendaku a z Osturne. A hoci prišli iba zbierať skúsenosti zanechali v celku dobrý dojem. Kicorka a Maguráčik opäť potvrdili , že v okrese patria k najúspešnejším kolektívom v jednotlivých  kategóriách, kde si odniesli palmu víťazstva.  Súťaž hudobného folklóru ukončil  inštrumentalista – heligonkár Samuel Špak z Lendaku.  V druhej časti festivalu sa predstavili i sólisti tanečníci  z nového súboru Frankovčan z Malej Frankovej Janko Lach s partnerkou  Paulinou Gemzovou s goralským tancom  „Grala num muzika“ . Ich výkon ohodnotila porota postupom na krajskú súťaž, ktorá sa uskutoční v Humennom 29. apríla t.r.  

Pomerne ľahkú úlohu mali zástupcovia okresu Levoča, keď súťažili v jednotlivých kategóriách sami, ale ich výkony boli napriek tomu veľmi dobré. DFS Venček zo ZŠ Francisciho v Levoči sa predstavil v kategórii sólistov spevákov a speváckych skupín, kde získal i postup.

Vo Svite ako v Kežmarku začala prehliadka súťažou sólistov spevákov. Predstavilo sa okolo 20 účinkujúcich z Popradu, Štrby, Šuňavy a Svitu. Počet sa odzrkadlil i vo výkone, kde porota konštatovala veľmi vyrovnaný priebeh a iba maličkosti rozhodovali o postupujúcich, ktorých navrhla až  troch. Veľmi dobre si po krátkej odmlke počínali členovia DFS Letnička z Popradu a tiež skúsenosťami nabitý Štrbský Štrbianček. Vo veľmi dobrom svetle sa predstavili i sólisti zo ZUŠ a DFS Jánošíček Svit,   DFS Popradčan Poprad a Šuňavček Šuňava. Bohaté zastúpenie mala i kategória speváckych skupín. Zo siedmich dve postavila popradská Letnička a opäť potvrdila, že systematická práca s deťmi prináša svoje ovocie. Spolu s Letničkou I. postúpila i spevácka skupina Štrbiančeku zo Štrby a návrh na postup si odniesla i spevácka skupina Letnička II.  V kategória  ľudových hudieb  mala  troch zástupcov okrem  Štrbiančeku a Šuňavy s predstavila i domáca ZUŠ  Svit s ĽH Mlátok, ktorá si po dobrom výkone odniesla palmu víťazstva i postup na kraj do Raslavíc. Kategóriu sólistov inštrumentalistov presvedčivo ovládol známy Juraj Marec zo Štrby v hre na fujaru, ktorý sa predstavil i v súťaži spevákov.

Na záver festivalu sa v kategórii sólistov tanečníkov predstavili traja členovia DFS Jánošíček Svit, a nebyť nesplnenia časového  limitu i veku mohli  náš región reprezentovať na kraji v Humennom. Veríme však, že si to vynahradia v budúcnosti, keď sa na túto súťaž pripravia v dostatočnom predstihu.

Celkom sa na festivale z Tatranského prameňa predstavilo okolo 200 účinkujúcich z troch našich okresov a môžeme konštatovať, že opäť sa potvrdila známe teória systematickej práce, ktorá prináša svoje plody v podobe nielen kvality, ale aj kvantity. A to je potešujúce, že sa tradičnej kultúre a ľudovému spevu  venuje toľko mladých ľudí, toto je potrebné pre zachovanie ďalším generáciám. Blahoželáme!

Výsledky festivalu Z Tatranského prameňa 2012

Hudobný folklór detí 

Kategória sólisti speváci:

 • Okres  Kežmarok
  • ​Zlaté pásmo s postupom:
   • Matúš Lizák, Samuel Špak , DFS Kicorka ZŠ Lendak
  • Zlaté pásmo:
   • Marco – Alex Servátka, ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38,  Kežmarok
  • Strieborné pásmo:
   • Estera  Nebusová, ZUŠ Lendak
   • Sára Špaková, ZUŠ Lendak
   • Estera Nebusová, Krstína Stolárová, ZUŠ Lendak
   • Sofia Džadoňová, ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38,  Kežmarok
   • Zuzana Maňaková, ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38,  Kežmarok
 • Okres Levoča
  • Zlaté pásmo s postupom:
   • Lea Matalíková, DFS Venček, ZŠ Francisciho Levoča
 • Okres Poprad
  • Zlaté pásmo s postupom:
   • Alexandra Mikulášková, DFS Letnička Poprad
  • Zlaté pásmo s návrhom na postup:
   • Eliška Galovičová, DFS Letnička Poprad
  • Zlaté pásmo:
   • Patrícia Cehuľová, ZUŠ Svit
   • Terézia Jančíková, DFS Štrbianček Štrba
   • Stanislava Kováčová, DFS Štrbianček Štrba
  • Strieborné pásmo:
   • Adam Orolín, DFS Popradčan Poprad
   • Radoslava Sojáková, DFS Popradčan Poprad
   • Kristína Lacková, Patrícia Sojáková, DFS Popradčan  Poprad
   • Daniela Orolínová, DFS Popradčan  Poprad
   • Jana Koreňová,  ZUŠ Svit
   • Bianka  Petriláková ,  ZUŠ Svit
   • Gréta Dunajová, Patrícia Cehuľová, ZUŠ Svit
   • Lenka Budzáková, DFS Jánošíček Svit
   • Barbora Gotthardtová, DFS Štrbianček Štrba
   • Juraj Marec, DFS Štrbianček Štrba
  • Bronzové pásmo:
   • Dominika Lištiaková, ZUŠ Svit
   • Ľudmila Hurajtová, DFS Štrbianček Štrba
   • Dominik Steiner, DFS Šuňavček  Šuňava

Kategória ľudové hudby:

 • Okres Kežmarok:
  • ​Zlaté pásmo s postupom:
   • DĽH DFS Maguráčik, ZŠ a ZUŠ Dr. D. Fischera a KPM Kežmarok
 • Okres Poprad:
  • Zlaté pásmo s postupom:
   • ĽH Mlátok pri ZUŠ Svit
  • Strieborné pásmo:
   • ĽH DFS Šuňavček Šuňava
   • ĽH DFS Štrbianček Štrba

Kategória spevácke skupiny:

 • Okres Kežmarok:
  • ​Zlaté pásmo s postupom:
   • DSS DFS Maguráčik Kežmarok
  • Zlaté pásmo s návrhom na postup:
   • DSS  DFS Kicorka I.  ZŠ Lendak
  • Strieborné pásmo:
   • DSS DFS Kicorka II.  ZŠ Lendak
  • Bronzové pásmo:
   • DSS Osturňanka Osturňa
   • SSk Gorolek ZUŠ Lendak
 • Okres Levoča:
  • Zlaté pásmo s postupom:
   • DSS  DFS Venček, ZŠ Francisciho Levoča
 • Okres Poprad:
  • ​Zlaté pásmo s postupom:
   • DSS  DFS Letnička I.  Spojená škola Poprad
   • DSS DFS Štrbianček Štrba
  • Zlaté pásmo s návrhom na postup:
   • DSS  DFS Letnička II.  Spojená škola Poprad
  • Strieborné pásmo:
   • DSS Kolovrátok ZUŠ Svit
  • Bronzové pásmo:
   • DSS DFS Popradčan Poprad
   • Detská SSk DFS Jánošíček Svit
   • Sp.Sk. DFS Šuňavček Šuňava

Kategória sólisti inštrumentalisti:

 • Okres Kežmarok
  • ​Zlaté pásmo s postupom:
   • Samuel Špak, ZŠ Lendak – heligónka
 • Okres Poprad
  • ​Zlaté pásmo s postupom:
   • Juraj Marec, ZUŠ Štrba – fujara

Súťaž sólistov tanečníkov Šaffova ostroha

 • Okres Kežmarok
  • ​Zlaté pásmo s postupom:  kat.C
   • Ján Lach a Paulina Gemzová, FS Frankovčan Malá Franková
 • Okres Poprad
  • ​Strieborné pásmo:  kat. D
   • Gabriel Bodnár, DFS Jánošíček Svit
  • Bronzové pásmo:  kat. D
   • Matúš Barbierik, DFS Jánošíček Svit
   • Erik Šikula, DFS Jánošíček Svit

Spracoval: J. Švedlár, Podtatranské osvetové stredisko v Poprade 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

LH JARA HAZLINGERA

Fialocka modrym kvitne

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV