3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Výsledky Z Tatranského prameňa 2012
Výsledky Z Tatranského prameňa 2012

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Výsledky Z Tatranského prameňa 2012

02. 04. 2012
Kežmarok, mestské kultúrne stredisko

Posledná marcová sobota sa v podtatranskom regióne niesla v duchu tradičnej hudby, spevu a tanca. V Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku dopoludnia  a v Dome kultúry vo Svite popoludní sa  stretli milovníci ľudovej hudby a spevu, aby  predviedli krásu tradičnej kultúry divákom v rámci okresnej súťaže detského hudobného folklóru  a súťaže sólistov tanečníkov na podujatí nazvanom Z Tatranského prameňa.

Toto podujatie  pripravilo Podtatranské osvetové stredisko v Poprade v spolupráci s MsKS Kežmarok a mestom Svit. Súťažilo sa v kategóriách sólistov spevákov a inštrumentalistov, ľudových hudieb a speváckych skupín. Najlepší z jednotlivých  okresov budú náš región reprezentovať na krajskej súťaži v Raslaviciach.  Prehliadku hodnotila odborná porota menovanú riaditeľom POS v zložení Ľubomír Varínsky – hudobník, pedagóg z Košíc, Ladislav Bačinský – choreograf z Košíc a Peter Mosoriak pedagóg a riaditeľ ZUŠ v Starej Ľubovni.   

Celá prehliadka v Kežmarku začala súťažou sólistov spevákov  a hoci nebolo veľké zastúpenie predstavilo sa 10 detí  z Lendaku  a Kežmarku.  Aj kategória ľudových hudieb bola veľmi skromná, keď sa v nej predstavila iba ľudová hudba  DFS Maguráčik Kežmarok.  Pomerne bohaté zastúpenie mala kategória speváckych skupín, kde sa okrem tradičných účastníkov DFS Maguráčik a DFS Kicorka z Lendaku predstavili i nové spevácke skupiny zo ZUŠ v Lendaku a z Osturne. A hoci prišli iba zbierať skúsenosti zanechali v celku dobrý dojem. Kicorka a Maguráčik opäť potvrdili , že v okrese patria k najúspešnejším kolektívom v jednotlivých  kategóriách, kde si odniesli palmu víťazstva.  Súťaž hudobného folklóru ukončil  inštrumentalista – heligonkár Samuel Špak z Lendaku.  V druhej časti festivalu sa predstavili i sólisti tanečníci  z nového súboru Frankovčan z Malej Frankovej Janko Lach s partnerkou  Paulinou Gemzovou s goralským tancom  „Grala num muzika“ . Ich výkon ohodnotila porota postupom na krajskú súťaž, ktorá sa uskutoční v Humennom 29. apríla t.r.  

Pomerne ľahkú úlohu mali zástupcovia okresu Levoča, keď súťažili v jednotlivých kategóriách sami, ale ich výkony boli napriek tomu veľmi dobré. DFS Venček zo ZŠ Francisciho v Levoči sa predstavil v kategórii sólistov spevákov a speváckych skupín, kde získal i postup.

Vo Svite ako v Kežmarku začala prehliadka súťažou sólistov spevákov. Predstavilo sa okolo 20 účinkujúcich z Popradu, Štrby, Šuňavy a Svitu. Počet sa odzrkadlil i vo výkone, kde porota konštatovala veľmi vyrovnaný priebeh a iba maličkosti rozhodovali o postupujúcich, ktorých navrhla až  troch. Veľmi dobre si po krátkej odmlke počínali členovia DFS Letnička z Popradu a tiež skúsenosťami nabitý Štrbský Štrbianček. Vo veľmi dobrom svetle sa predstavili i sólisti zo ZUŠ a DFS Jánošíček Svit,   DFS Popradčan Poprad a Šuňavček Šuňava. Bohaté zastúpenie mala i kategória speváckych skupín. Zo siedmich dve postavila popradská Letnička a opäť potvrdila, že systematická práca s deťmi prináša svoje ovocie. Spolu s Letničkou I. postúpila i spevácka skupina Štrbiančeku zo Štrby a návrh na postup si odniesla i spevácka skupina Letnička II.  V kategória  ľudových hudieb  mala  troch zástupcov okrem  Štrbiančeku a Šuňavy s predstavila i domáca ZUŠ  Svit s ĽH Mlátok, ktorá si po dobrom výkone odniesla palmu víťazstva i postup na kraj do Raslavíc. Kategóriu sólistov inštrumentalistov presvedčivo ovládol známy Juraj Marec zo Štrby v hre na fujaru, ktorý sa predstavil i v súťaži spevákov.

Na záver festivalu sa v kategórii sólistov tanečníkov predstavili traja členovia DFS Jánošíček Svit, a nebyť nesplnenia časového  limitu i veku mohli  náš región reprezentovať na kraji v Humennom. Veríme však, že si to vynahradia v budúcnosti, keď sa na túto súťaž pripravia v dostatočnom predstihu.

Celkom sa na festivale z Tatranského prameňa predstavilo okolo 200 účinkujúcich z troch našich okresov a môžeme konštatovať, že opäť sa potvrdila známe teória systematickej práce, ktorá prináša svoje plody v podobe nielen kvality, ale aj kvantity. A to je potešujúce, že sa tradičnej kultúre a ľudovému spevu  venuje toľko mladých ľudí, toto je potrebné pre zachovanie ďalším generáciám. Blahoželáme!

Výsledky festivalu Z Tatranského prameňa 2012

Hudobný folklór detí 

Kategória sólisti speváci:

 • Okres  Kežmarok
  • ​Zlaté pásmo s postupom:
   • Matúš Lizák, Samuel Špak , DFS Kicorka ZŠ Lendak
  • Zlaté pásmo:
   • Marco – Alex Servátka, ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38,  Kežmarok
  • Strieborné pásmo:
   • Estera  Nebusová, ZUŠ Lendak
   • Sára Špaková, ZUŠ Lendak
   • Estera Nebusová, Krstína Stolárová, ZUŠ Lendak
   • Sofia Džadoňová, ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38,  Kežmarok
   • Zuzana Maňaková, ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38,  Kežmarok
 • Okres Levoča
  • Zlaté pásmo s postupom:
   • Lea Matalíková, DFS Venček, ZŠ Francisciho Levoča
 • Okres Poprad
  • Zlaté pásmo s postupom:
   • Alexandra Mikulášková, DFS Letnička Poprad
  • Zlaté pásmo s návrhom na postup:
   • Eliška Galovičová, DFS Letnička Poprad
  • Zlaté pásmo:
   • Patrícia Cehuľová, ZUŠ Svit
   • Terézia Jančíková, DFS Štrbianček Štrba
   • Stanislava Kováčová, DFS Štrbianček Štrba
  • Strieborné pásmo:
   • Adam Orolín, DFS Popradčan Poprad
   • Radoslava Sojáková, DFS Popradčan Poprad
   • Kristína Lacková, Patrícia Sojáková, DFS Popradčan  Poprad
   • Daniela Orolínová, DFS Popradčan  Poprad
   • Jana Koreňová,  ZUŠ Svit
   • Bianka  Petriláková ,  ZUŠ Svit
   • Gréta Dunajová, Patrícia Cehuľová, ZUŠ Svit
   • Lenka Budzáková, DFS Jánošíček Svit
   • Barbora Gotthardtová, DFS Štrbianček Štrba
   • Juraj Marec, DFS Štrbianček Štrba
  • Bronzové pásmo:
   • Dominika Lištiaková, ZUŠ Svit
   • Ľudmila Hurajtová, DFS Štrbianček Štrba
   • Dominik Steiner, DFS Šuňavček  Šuňava

Kategória ľudové hudby:

 • Okres Kežmarok:
  • ​Zlaté pásmo s postupom:
   • DĽH DFS Maguráčik, ZŠ a ZUŠ Dr. D. Fischera a KPM Kežmarok
 • Okres Poprad:
  • Zlaté pásmo s postupom:
   • ĽH Mlátok pri ZUŠ Svit
  • Strieborné pásmo:
   • ĽH DFS Šuňavček Šuňava
   • ĽH DFS Štrbianček Štrba

Kategória spevácke skupiny:

 • Okres Kežmarok:
  • ​Zlaté pásmo s postupom:
   • DSS DFS Maguráčik Kežmarok
  • Zlaté pásmo s návrhom na postup:
   • DSS  DFS Kicorka I.  ZŠ Lendak
  • Strieborné pásmo:
   • DSS DFS Kicorka II.  ZŠ Lendak
  • Bronzové pásmo:
   • DSS Osturňanka Osturňa
   • SSk Gorolek ZUŠ Lendak
 • Okres Levoča:
  • Zlaté pásmo s postupom:
   • DSS  DFS Venček, ZŠ Francisciho Levoča
 • Okres Poprad:
  • ​Zlaté pásmo s postupom:
   • DSS  DFS Letnička I.  Spojená škola Poprad
   • DSS DFS Štrbianček Štrba
  • Zlaté pásmo s návrhom na postup:
   • DSS  DFS Letnička II.  Spojená škola Poprad
  • Strieborné pásmo:
   • DSS Kolovrátok ZUŠ Svit
  • Bronzové pásmo:
   • DSS DFS Popradčan Poprad
   • Detská SSk DFS Jánošíček Svit
   • Sp.Sk. DFS Šuňavček Šuňava

Kategória sólisti inštrumentalisti:

 • Okres Kežmarok
  • ​Zlaté pásmo s postupom:
   • Samuel Špak, ZŠ Lendak – heligónka
 • Okres Poprad
  • ​Zlaté pásmo s postupom:
   • Juraj Marec, ZUŠ Štrba – fujara

Súťaž sólistov tanečníkov Šaffova ostroha

 • Okres Kežmarok
  • ​Zlaté pásmo s postupom:  kat.C
   • Ján Lach a Paulina Gemzová, FS Frankovčan Malá Franková
 • Okres Poprad
  • ​Strieborné pásmo:  kat. D
   • Gabriel Bodnár, DFS Jánošíček Svit
  • Bronzové pásmo:  kat. D
   • Matúš Barbierik, DFS Jánošíček Svit
   • Erik Šikula, DFS Jánošíček Svit

Spracoval: J. Švedlár, Podtatranské osvetové stredisko v Poprade 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk Lubena

Zaspala Anicka

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV