3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Vyhodnotenie regionálnej súťažnej prehliadky hudobného folklóru dospelých Hudobné Konfrontácie 2012
Vyhodnotenie regionálnej súťažnej prehliadky hudobného folklóru dospelých Hudobné Konfrontácie 2012

Ohodnoť článok hráškami


(9.5/10 hráškov, hlasovali 2 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Vyhodnotenie regionálnej súťažnej prehliadky hudobného folklóru dospelých Hudobné Konfrontácie 2012

27. 04. 2012
Prešov, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove

V koordinácii s celoštátnou postupovou súťažnou prehliadkou ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave, usporiadalo Divadlo Jonáša Záborského – útvar osvetovej činnosti v Prešovedňa 22. apríla 2012 na malej scéne DJZ v Prešove regionálnu súťažnú prehliadku hudobného folklóru dospelých, ktorá sa konala  pod názvom Hudobné konfrontácie 2012.

Spevácke skupiny a sólistov reprezentovali: Ženská a mužská spevácka skupina HERMANOVČAN , Občianske združenie Hermanovce, ŽSS DÚBRAVA, Kultúrne a spoločenské združenie Prešov, ŽSS ŠARIŠAN, Park kultúry a oddychu Prešov, ŽSS Vysokoškolský folklórny súbor TORYSA, Prešovská univerzita, Prešov, MSS PASTIERSKA MUZIČKA, Prešov, Ľubica Ručinská, FS Šarišan, PKO Prešov, Miroslav Mryglot, Šarišské Michaľany.

V kategórii ľudových hudieb súťažili 2 ľudové hudby: Ľudová hudba ŠARIŠAN, PKO Prešov a ĽH VŠFS TORYSA, Prešovská univerzita Prešov. Na súťaži sa prezentovalo asi pred 200 divákmi 90 účinkujúcich.

Súťažné vystúpenia hodnotila odborná porota v zložení: PhDr. Vladimír Ljubimov, PhDr. Jana  Pitková a Jozef Piroh. Títo veľmi pozitívne hodnotili celkový priebeh, náplň a umeleckú úroveň jednotlivých súťažiacich v štyroch kategóriách – sólový spev, sólista inštrumentalista, spevácke skupiny a ľudové hudby. Predseda poroty  PhDr. Vladimír Ljubimov  zhodnotil súťažnú prehliadku takto:„ Je chvályhodné, že v dnešnej dobe, v dnešných možnostiach organizačných a finančných sa darí organizovať takéto podujatia. Treba pochváliť iniciátorov a organizátorov podujatia, ktoré je vnútornou potrebou celého nášho kultúrno-spoločenského diania. Súťažná prehliadka nebola príliš masovo obsadená, no napriek tomu predstavila základné formy a žánre hudobného folklóru typického pre náš región. Celková úroveň zúčastnených kolektívov a sólistov bola veľmi dobrá a bolo problémom diferencovať tých najlepších od výborných a priemerných. Celkove sa všetko blýskalo zlatom, postupom do krajského kola. Stabilne vysokú úroveň majú kolektívy Šarišan (spev a hudba), Torysa (spev a hudba), Dúbrava (spev, ale výborná aj hudba) napriek tomu, že vo všetkých kolektívoch ide o veľmi častú obmenu i obsadenie jednotlivých zložiek. Konkrétne výsledky a pripomienky boli analyzované na záverečnom hodnotení prehliadky.“

Po súťažnej časti a vyhlásení výsledkov, odovzdaní diplomov a vecných cien, sa uskutočnil odborný seminár za účasti vedúcich jednotlivých kolektívov, sólistov a členov odbornej poroty.

Celé podujatie bolo zaznamenané na DVD nosiči, ktorý je archivovaný v DJZ – útvare osvetovej činnosti v Prešove.

Krajská súťažná prehliadka ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov sa uskutoční 18.11.2012 v Zamutove.

Výsledky:

kategória – sólisti speváci:

 • strieborné pásmo:
  • Ľubica Ručinská, FS Šarišan, PKO Prešov

kategória – sólisti inštrumentalisti:

 • zlaté pásmo a postup:
  • Miroslav Mryglot, Šarišské Michaľany

kategória – spevácke skupiny:

 • zlaté pásmo a postup:
  • MSS HERMANOVČAN, Občianske združenie Hermanovce
 • zlaté pásmo a návrh na postup:
  • ŽSS DÚBRAVA, Kultúrne a spoločenské združenie  Prešov
  • ŽSS ŠARIŠAN,  PKO Prešov
  • ŽSS VŠFS TORYSA, Prešovská univerzita  Prešov
 • zlaté pásmo:
  • MSS PASTIERSKA MUZIČKA, Prešov
 • strieborné pásmo:
  • ŽSS HERMANOVČAN,  Občianske združenie Hermanovce

kategória - ľudové hudby:

 • zlaté pásmo a postup:
  • ĽH VŠFS TORYSA, Prešovská univerzita, Prešov
 • zlaté pásmo a návrh na postup:
  • ĽH ŠARIŠAN, PKO Prešov

V Prešove 23.4.2012                                        

Spracoval: Mgr. Michal Kišeľák, metodik DJZ - ÚOČ Prešov

foto: Mgr. Marián Jacko, DJZ - útvar osvetovej činnosti Prešov

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

FS Sarisan Presov

Pustte na mamicko

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV